Windows

 1. ALL
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
SparkoCam

Το SparkoCam είναι ένα λογισμικό για Η/Υ με Windows, το οποίο επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την Canon ή Nikon DSLR ή mirrorless κάμερα σας ως Web Camera και διατίθεται από 40 δολάρια. Επιπλέον επιτρέπει την χρήση Green Screen για την αυτόματη αντικατάσταση του φόντου με την εικόνα που θέλουμε και παρέχει την δυνατότητα για την εφαρμογή […]