Φόρτωση Εκδηλώσεις
 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας: Διαγωνισμός φωτογραφίας και βίντεο με θέμα τον Covid-19!


Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021 @ 23:59

Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας και βίντεο με θέμα τον Covid19 και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην δουλειά αλλά και στην ζωή μας.

Στηρίξτε το pttlgr και την προσπάθεια μας για έγκυρη και άμεση ενημέρωση ακολουθώντας μας
σε InstagramYouTube και Facebook!

Στόχος του διαγωνισμού είναι να παραμείνουμε δημιουργικοί σε αυτή την δύσκολη περίοδο που βιώνουμε καθώς και να προσελκύσουμε περισσότερα μέλη στο σωματείο μας.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα μέλη του σωματείου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το 2020 αλλά και όσοι εγγραφούν σε αυτό έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Εξαιρούνται όλα τα μέλη που εμπλέκονται στην διαδικασία και διοργάνωση του διαγωνισμού καθώς και τα μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να στείλει έως 3 φωτογραφίες και 1 video. Η αποστολή των φωτογραφιών και των videos  γίνεται στο contestsppv@gmail.com με wetransfer έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. 

Κριτές έχουν οριστεί εκ του Δ.Σ. του σωματείου μας: 

Αλέξανδρος Τσιτουρίδης

Νίκος Σιάμος

Μπάμπης Τσουκιάς

Γιώργος Ζορμπάς

Η κριτική των φωτογραφιών καθώς και των videos θα πραγματοποιηθεί εντελώς ανώνυμα από τους κριτές του διαγωνισμού ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021.

Τα έπαθλα του διαγωνισμού είναι τα παρακάτω:

Διαγωνισμός Φωτογραφίας

1η θέση Fujifilm X-A5 15-45mm Kit Silver αξίας 500€ από την εταιρία FUJIFILM (ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ)

2η θέση Προϊόντα συνολικής αξίας 250€ από την εταιρία Artpoint (ΧΟΡΗΓΟΣ)

3η θέση Προϊόντα συνολικής αξίας 100€ από την εταιρία Paperbox (ΜΙΚΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ)

Διαγωνισμός Βίντεο

1η θέση Moza Slypod – 2 σε 1 Μηχανοκίνητο Slider & Μονόποδο και Godox R1 – RGB Mini Creative LED Φωτιστικό συνολικής αξίας  500€ από την εταιρία Στάμος Α.Ε. (ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ)

2η θέση Προϊόντα συνολικής αξίας 250€ από την εταιρία Myalbums (ΧΟΡΗΓΟΣ)

3η θέση Προϊόντα συνολικής αξίας 100€ από την εταιρία Ελληνικές Χαράξεις (ΜΙΚΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ)

Δες την εβδομαδιαία μας φωτογραφική εκπομπή Angle of View στο YouTube ή άκουσε την ως Podcast σε Spotify, Google ή Apple!

‘Οροι Διαγωνισµού Φωτογραφίας

 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Το Σωµατείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας (εφεξής καλούµενος «Διοργανωτής») σας καλεί να µοιραστείτε µαζί του τις εµπειρίες σας από τις επιπτώσεις της πανδηµίας στην δουλειά και στην ζωή µας ,
  συµµετέχοντας στον διαγωνισµό που διοργανώνει το σωµατείο.
  Το θέµα του διαγωνισµού είναι Covid-19: Οι επιπτώσεις της πανδηµίας στην δουλειά και στην ζωή µας. Στόχος του διαγωνισµού είναι να παραµείνουµε δηµιουργικοί σε αυτή τηνδύσκολη περίποδο που βιώνουµε καθώς και να προσελκύσουµε περισσότερα µέλη στο σωµατείο µας.
  Το Σωµατείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωµα χρήσης των φωτογραφιών και των βίντεο για την δηµιουργία λευκώµατος και της προβολής του µε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο αναφέροντας πάντα το όνοµα του
  συµµετέχοντος δηµιουργού.
 2. Δικαίωµα Συµµετοχής στον Διαγωνισµό έχουν όλα τα µέλη του σωµατείου που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα αλλά και όσοι εγγραφούν σε αυτό έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.
 3. Αποκλεισµός Διαγωνιζοµένων. Στον Διαγωνισµό δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής τα µέλη που εµπλέκονται στην διαδικάσία και οργάνωση του διαγωνισµού καθώς και το διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισµού ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την από 15 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 23:59. Διευκρινίζεται ρητά ότι, µετά τη λήξη του Διαγωνισµού, οι συµµετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
 5. Τρόπος Συµµετοχής στον Διαγωνισµό. Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στο Διαγωνισµό µπορούν να στείλουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο έως τις 28 Φεβρουαρίου
 6. Η αποστολή των φωτογραφιών και των βίντεο γίνεται µε WeTransfer στο
  contestsppv@gmail.com. Κάθε ενδιαφερόµενος δύναται να λάβει µέρος στο διαγωνισµό µε (έως) 3 φωτογραφίες και ένα βίντεο.
 7. Κριτές του διαγωνισµού ορίζονται κατόπιν οµόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου οι παρακάτω:
  Σιάµος Νικόλαος, Τσιτουρίδης Αλέξανδρος, Τσουκιάς Χαράλαµπος, Ζορµπάς Γεώργιος
 8. Δώρα. Θα βραβευθούν τρεις φωτογραφίες και τρία βίντεο. Η αξιολόγηση των φωτογραφιών και των βίντεο θα έχει ως βάση τη σύνθεση, τη συνοχή και τη σχέση τους µε το θέµα του διαγωνισµού. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, ο Διοργανωτής θα πραγµατοποιήσει στις 15 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00, ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή.
 9. Ενηµέρωση για την Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του
  Διαγωνισµού θα ανακοινωθούν στα επίσηµα group του Διοργανωτή στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι παραπάνω θα ενηµερώνονται από τον Διοργανωτή µε σχετικό προσωπικό µήνυµα στον Διαδικτυακό χώρο.
  Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τους νικητές του Διαγωνισµού εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της ανακοίνωσης ή της κλήρωσης και αποστολής σε αυτούς σχετικού ηλεκτρονικού µηνύµατος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωµά του επί του σχετικού Δώρου το οποίο µεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συµµετοχή τους στο διαγωνισµό δεν είναι σύµφωνη µε τους παρόντες όρους ή σε
  περίπτωση που αρνηθούν να παραλάβουν το δώρο. Αντίστοιχα και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω συνθήκες, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τους επιλαχόντες εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα που ανακοινώνεται η µεταβίβαση του δώρου σε αυτούς και αποστολής σε αυτούς σχετικού ηλεκτρονικού µηνύµατος και δεν επικοινώνησαν για οποιοδήποτε λόγο µε το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωµά τους επί του σχετικού Δώρου το οποίο µεταβιβάζεται στους επόµενους επιλαχόντες. Σε περίπτωση που ούτε οι νικητές ούτε κανείς από τους επιλαχόντες δεν αποδεχτεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µαζί τους σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε ο διοργανωτής θα εξετάσει εκ νέου το διαγωνισµό και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση µε την απόφασή του. Το δώρο είναι προσωπικό, αµεταβίβαστο και θα παραλαµβάνεται από τους νικητές µε την επίδειξη της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου τους.
 10. Συνεργασία συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες έχουν το δικαίωµα να συνεργαστούν και να στείλουν από κοινού φωτογραφίες ή βίντεο. Στην περίπτωση που µια τέτοια συµµετοχή κερδίσει, τα έπαθλα µοιράζονται στους συµµετέχοντες.
 11. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συµµετοχής στο σύστηµα του. Το Σωµατείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας δεν φέρει ευθύνη, για
  οποιαδήποτε ζηµία προέρχεται από ή συνδέεται µε τη πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου Διαγωνισµού.
 12. Δηµοσιότητα. Οι όροι συµµετοχής του Διαγωνισµού έχουν αναρτηθεί στον
  Διαδικτυακό Τόπο του Σωµατείου Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας.
 13. Προσωπικά Δεδοµένα. Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος, καθώς και η έµπρακτη συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συµµετεχόντων προς Το Σωµατείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας, προκειµένου να προβαίνει κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δηµοσίευση του ονόµατος τους.
  Η συµµετοχή στον παρόντα Διαγωνισµό συνεπάγεται αυτοµάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευµατικών δικαιωµάτων στο Σωµατείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καµία πτυχή της προσωπικότητάς τους.
  Επιπλέον, οι συµµετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τον Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και µόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασµό του διοργανωτή, ενδέχεται να εµπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισµού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς.
 14. Ειδικοί όροι Διαγωνισµού – Πνευµατικά δικαιώµατα.
  • Ρητά δηλώνεται ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που θα αναρτηθούν, θα πρέπει να µην παραβαίνουν διατάξεις της νοµοθεσίας, να µην είναι προσβλητικές, ανήθικου περιεχοµένου και άσχετες µε το ορισθέν θέµα, άλλως ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωµα να τις διαγράφει χωρίς καµία προειδοποίηση.
  • Η λήψη της φωτογραφίας ή βίντεο θα πρέπει να έχει γίνει από τον ίδιο τον συµµετέχοντα και να αποτελεί δικό του πρωτότυπο έργο, δηλαδή οι φωτογραφίες και τα βίντεο δεν θα πρέπει να προσβάλλουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων, ενώ σε περίπτωση διχογνωµίας ή αµφισβήτησης επί των δικαιωµάτων αυτών, η Διοργανώτρια δεσµεύεται να προβαίνει σε διαγραφή της φωτογραφίας ή του βίντεο χωρίς καµία ευθύνη της για το λόγο αυτό, οπότε η διαφορά θα διευθετείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων.
  • Η φωτογραφία µε την οποία συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος δεν θα πρέπει να φέρει κάποιο διακριτικό τίτλο (watermark) καθώς επίσης και να αποτελεί πρωτότυπο έργο στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση από 2mb και άνω µε την µεγαλύτερη πλευρά 3.000px και άνω.
  • Το βίντεο µε το οποίο συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος δεν θα πρέπει να φέρει κάποιο διακριτικό τίτλο (watermark) καθώς επίσης και να αποτελεί πρωτότυπο έργο στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση από1920×1080 pixels και άνω µε αναλογία οθόνης 16:9 (οριζόντια µορφή).
  • Η φωτογραφία και το βίντεο δεν πρέπει να περιέχει ή να παραπέµπει σε εµπορικά σήµατα τρίτων. Αν οι συµµετέχοντες αποφασίσουν να αποστείλουν φωτογραφίες ή βίντεο άλλων ατόµων (ενηλίκων ή παιδιών) θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του συγκεκριµένου ατόµου ή του κηδεµόνα του παιδιού.
  • Δεν θα γίνονται δεκτές συµµετοχές οι οποίες: Είναι αναληθείς, περιλαµβάνουν περιεχόµενο που προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα, προβάλλουν ως αποδεκτές ή προάγουν παράνοµες δραστηριότητες, είναι µειωτικές για τα µέλη συγκεκριµένης φυλής, εθνικότητας, φύλου, γενετήσιου προσανατολισµού ή θρησκείας ή υποκινούν το µίσος εναντίον συγκεκριµένων οµάδων, είναι προσβλητικές, εκφοβιστικές ή υβριστικές για άλλα άτοµα, απεικονίζουν κακοµεταχείριση ζώων, περιέχουν υπέρµετρη χρήση χυδαίας γλώσσας, εκθέτουν µε οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα, συνιστούν ανεπιθύµητα ηλεκτρονικά µηνύµατα, συνιστούν προσποίηση κάποιου διάσηµου, εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια παιδιών, απεικονίζουν τσιγάρα, οινοπνευµατώδη ποτά, ναρκωτικά ή γυµνό µε παρουσία παιδιών,
  απεικονίζουν εντελώς γυµνά σώµατα, είναι πορνογραφικές, απεικονίζουν βία, σαδιστικές ή βάναυσες πράξεις, περιλαµβάνουν όπλα ή αποµιµήσεις όπλων, προβάλλουν ως αποδεκτή την παράνοµη χρήση ναρκωτικών ουσιών, παρουσιάζουν αρνητικά οποιαδήποτε εταιρεία, περιλαµβάνουν προτάσεις προσωπικού ή εµπορικού χαρακτήρα ή διαφηµίσεις, περιλαµβάνουν υλικό τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών µεταδόσεων, είναι πολιτικού χαρακτήρα µε οποιονδήποτε τρόπο, περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά µε την πνευµατική ή φυσική υγεία κάποιου ατόµου.
  • Οι συµµετοχές δεν πρέπει να περιέχουν: i. δυσφηµιστικές δηλώσεις, ii. απειλές εναντίον οποιουδήποτε ατόµου, επιχείρησης ή οµάδας, iii. οποιαδήποτε επικίνδυνη συµπεριφορά, iv. οποιαδήποτε ανάρµοστα ενδύµατα ή στολίδια, v. οποιαδήποτε εµπορική /εταιρική διαφήµιση ή vi. οποιαδήποτε ανάρµοστη συµπεριφορά, βωµολοχία ή προσβολή των ηθών.Κάθε παρόµοιο περιεχόµενο θα διαγράφεται και ενδέχεται να αναφέρεται στις αρµόδιες αρχές.
  • Ο Διοργανωτής ουδεµία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε από τις ως αναγραφόµενες ενέργειες ή άλλη παράνοµη ενέργεια η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον συµµετέχοντα.
  • Κάθε συµµετέχων ρητά συναινεί στην χρήση του ονόµατος και της φωτογραφίας ή του βίντεο του, άνευ οιουδήποτε χρηµατικού ανταλλάγµατος στα πλαίσια διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού.
  • Απαγορεύεται αυστηρά η µε οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, µε σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού ή την επιρροή µε αθέµιτο µέσο της εγκυρότητας των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού ή του καθορισµού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συµµετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, µε απατηλά µέσα, δεν θα του απονεµηθεί το δώρο του ή θα απώλυται αυτοδικαίως κάθε δικαίωµα κατοχής του, ο δε Διοργανωτής στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώµατος της εναντίον του εν λόγω συµµετέχοντα.
 15. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώµατος του να µεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του διαγωνισµού, να συντοµεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του ή να τον ανακαλέσει µε προηγούµενη ανακοίνωση της µε κάθε πρόσφορο προς τούτο µέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα αθλοθετηθέντα δώρα µε άλλα ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισµού µε έγκαιρη ενηµέρωση των συµµετεχόντων. Διευκρινίζεται ρητά ότι µετά τη λήξη της προθεσµίας αποστολής των συµµετοχών στο διαγωνισµό, µετά την τυχόν συντόµευση της προθεσµίας ή την ανάκληση του από τον Διοργανωτή, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαµβάνονται συµµετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσµα έναντι οποιουδήποτε.
 16. Εφαρµοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συµπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά µε το Διαγωνισµό, που ενδέχεται να προκύψει στο µέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
  1. Αποδοχή των όρων. Η συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό, σηµαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συµµετοχής στο σύνολό τους. Ο Διοργανωτής δε φέρει καµία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του, η λήψη των συµµετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούµενα
   από αυτόν αρχεία καταστραφούν, µερικά ή ολικά.

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!