Δίπλωμα οδήγησης

Photography pttlgr team
Επανέκδοση διπλώματος οδήγησης: Θα υποβάλλονται τα πάντα ηλεκτρονικά, τι γίνεται με τις φωτογραφίες;

Στην Κρήτη φαίνεται ότι ξεκινά πιλοτικά η εφαρμογή μιας νέας σημαντικής ψηφιακής υπηρεσίας για τους πολίτες της χώρας.