Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία

Photography Βάιος Βήτος
Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία εγκαινιάζει εγκαταστάσεις σκοτεινού θαλάμου

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία θα εγκαινιάσει νέες εγκαταστάσεις σκοτεινού θαλάμου στην Αθήνα.