Aperture Exporter

Aperture Exporter

O Aperture Exporter είναι ένα πρόγραμμα για όσους θέλουν να μετακομίσουν από το Apple Aperture στο Adobe Lightroom και διατίθεται στην τιμή των 21.99 ευρώ.

Software Βάιος Βήτος
Aperture Exporter, μετακομίστε τις libraries σας από το Apple Aperture στο Adobe Lightroom

Αν και η Adobe ετοιμάζει το δικό της εργαλείο για όσους θέλουν να μετακομίσουν από το Apple Aperture στο Adobe Lightroom, οι πρώτες λύσεις για αυτή την μετάβαση έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους.

Subscribe to our newsletter!