Φωτογραφικός Κύκλος

Events Βάιος Βήτος
Εικόνες καθημερινότητας: Ομαδική έκθεση φωτογραφίας του Φωτογραφικού Κύκλου

 O Φωτογραφικός Κύκλος παρουσιάζει την Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας των μελών του, σήμερα, στην Αίθουσα Κένεντι και Αίθουσα Γκίκα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Subscribe to our newsletter!