Drones, τι ισχύει στην Ελλάδα, τι απαγορεύεται και τι πρέπει να γνωρίζετε


Drones, τι ισχύει στην Ελλάδα, τι απαγορεύεται και τι πρέπει να γνωρίζετε

Προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι η νομοθεσία και οι κανονισμοί για πτήσεις drones στην χώρα μας, ώστε οι χειριστές τους να ξέρουν τι πρέπει να αποφεύγουν ώστε να μην έχουν πρόβλημα με τον νόμο.

UPDATE Ιούνιος 2016: Δείτε το προσχέδιο του νόμου που θα ισχύσει για τα drones πολύ σύντομα, ΕΔΩ.

Σε email μας προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όπου απευθυνθήκαμε σχετικά, η απάντηση είναι η εξής:

ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ (UAV)ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η DRONES.

ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ (5-6- Μαρτ-2015) ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΡΙΓΑ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ).

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟ

ΦΕΚ Β9 2010.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΥΠΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Το ΦΕΚ στο οποίο μας παρέπεμψαν λέει:

Αριθμ. Δ2/Δ/352/17475
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
F
(2)
Κανονισμός Πτήσεων Αερομοντέλων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Υ.Π.Α.
Έχοντας υπόψη:
− Tις διατάξεις του Ν.1815/88 «Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου»,
− Tις διατάξεις του Ν.Δ 1127/72 «Περί Ιδιωτικής Αεροπορίας», 98 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
− Τον με αριθ.ΥΠΑ/Ε1/Γ/32263/4478/14−9−73 «Κανονισμό Τεχνικής Εκμετάλλευσης», Ελληνικών Ιδιωτικών Αεροσκαφών,
− Την υπ’ αριθ. Δ13/31915/1314/12−8−1998 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Παράρτημα 2 (ΑΝΝΕΧ 2), της Σύμβασης του Σικάγου «Κανόνες Αέρος» όπως ισχύει.
− Το Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83.
− Το Β.Δ. 636/72 «Περί Πτυχίων και Αδειών Πολιτικής Αεροπορίας» όπως ισχύει.
− Το Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».
− Την υπ’ αριθ. 17225/655/3−4−2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).»
− Τον Αθλητικό Ν. 2725/99 όπως ισχύει.
− Το γενικό τμήμα Κανονισμών Αερομοντελισμού της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (F.A.I.).
− To δέκατο τρίτο άρθρο του Ν. 3082/02, που τροποποιεί το άρθρο 24 του Ν.Δ. 714/72 και επιτρέπει την έκδοση κανονισμών στο Διοικητή της ΥΠΑ.
− Την Διεθνή πρακτική και εμπειρία επί του θέματος.
− Την ανάγκη έκδοσης κανονισμού, που θα ρυθμίζει τις πτήσεις των αερομοντέλων και τις υποχρεώσεις των χειριστών αυτών.
− Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Κράτους, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε και θέτουμε σε ισχύ από δημοσιεύσεως τον παρόντα Κανονισμό δραστηριοτήτων, λειτουργίας και διεξαγωγής πτήσεων Αερομοντέλων

1. ΟΡΙΣΜΟΙ
• Αερομοντέλο ή Μοντέλο Αεροσκάφους (Model Aircraft) είναι μία ιπτάμενη συσκευή περιορισμένων διαστάσεων, που φέρει ή όχι προωθητικό σύστημα, που δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει άνθρωπο, και το οποίο χρησιμοποιείται για αεραθλητισμό ή ψυχαγωγία. Τα αερομοντέλα μπορεί να έχουν τη μορφή αεροπλάνου, ανεμοπτέρου, ελικόπτερου, αυτόγυρου,υδροπλάνου, αμφίβιου, αλεξίπτωτου, αερόστατου, αερόπλοιου, ή άλλης μορφής. Τα αερομοντέλα μπορεί να είναι τηλεχειριζόμενα, ελεύθερης πτήσης, ή κυκλικής πτήσης.
Μη επανδρωμένο αεροναυτικό όχημα (UAV −Unmanned Aeronautical Vehicle) είναι μία ιπτάμενη συσκευή που δεν μεταφέρει άνθρωπο, και το οποίο έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται για επιστημονικούς, ερευνητικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς. Τα UAV δεν θεωρούνται αερομοντέλα, και τα αερομοντέλα δεν θεωρούνται UAV.
• Μοντελοδρόμιο καλείται ο χώρος πτήσεων αερομοντέλων που η λειτουργία του ελέγχεται από σωματειακό, ιδιωτικό, ή άλλο νομικό πρόσωπο. Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι ιδιωτικός, δημοτικός ή κρατικός.
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες αερομοντέλων ανάλογα με το βάρος τους.
Κατηγορία Α΄: Περιλαμβάνει τα αερομοντέλα με συνολική μάζα απογείωσης μικρότερη ή ίση των 7.000 γραμμαρίων (7kg).
Κατηγορία Β΄: Περιλαμβάνει τα αερομοντέλα με συνολική μάζα απογείωσης μεγαλύτερη των 7.000 γραμμαρίων (7kg) και μέχρι 25.000 γραμμαρίων (25kg).

Όλα τα αερομοντέλα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω προδιαγραφές, ανεξάρτητα κατηγορίας.
• Η μέγιστη επιφάνεια όλων των πτερύγων ορίζεται στις 500 τετραγωνικές παλάμες.
• Ο μέγιστος πτερυγικός φόρτος ορίζεται στα 250 γραμμάρια ανά τετραγωνική παλάμη.
• Ο μέγιστος συνολικός κυβισμός εμβολοφόρων κινητήρων ορίζεται στα 250 κυβικά εκατοστά.
• Η μέγιστη τάση ηλεκτρικής πηγής εν ηρεμία ορίζεται στα 72V (Βόλτς).
• Η μέγιστη συνολική ώση κινητήρων αντίδρασης (τουρμπίνα) ορίζεται σε 250 Newtons (25kg).
Για πτήσεις αερομοντέλων με συνολική μάζα μεγαλύτερη των 25.000 γραμμαρίων (25kg), απαιτείται ειδική και κατά περίπτωση άδεια από την ΥΠΑ.
Δεν επιτρέπεται σε αερομοντέλο η χρήση μεταλλικής έλικας ή μεταλλικού ρότορα.

Ο χειριστής που χειρίζεται μοντέλο της κατηγορίας Β΄ πρέπει να έχει άμεσο τρόπο διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα ή των κινητήρων. Το σύστημα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ενεργοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση ανάγκης, αυτόματα ή μετά από ενέργεια του χειριστή.
Πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε κάθε πρόσθετη συσκευή που φέρει το μοντέλο να είναι σταθερά προσαρτημένη με τρόπο που να μην μπορεί να μετακινηθεί ή να αποσπασθεί από το μοντέλο.
Απαγορεύεται η απόρριψη οποιουδήποτε αντικειμένου ή υλικού κατά την διάρκεια της πτήσης, που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημία. Εξαιρούνται ρίψεις προεπιλεγμένων αντικειμένων από διαγωνιζόμενα προς τούτο αερομοντέλα που καλύπτουν την προαναφερθείσα απαίτηση.
Τα Αερόπλοια επιτρέπεται να πληρούνται μόνον με ήλιο και να φέρουν μόνο ηλεκτρικούς κινητήρες.
Δεν επιτρέπεται η πτήση αερομοντέλου παρουσία θεατών αν προηγουμένως δεν έχει δοκιμασθεί επαρκώς και κριθεί ασφαλές, από τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του.

3. ΕΥΘΥΝΗ
Οι ιδιότητες του Χειριστή Ιδιοκτήτη Εκμεταλλευόμενου μπορεί να συναντώνται σωρευτικά σε ένα ή περισσότερα άτομα.
Ο χειριστής, ιδιοκτήτης και εκμεταλλευόμενος έχει την πλήρη ευθύνη για:
• την εκμετάλλευση των αερομοντέλων
• την σωστή συντήρηση του υλικού
• το σύστημα τηλεχειρισμού, τηλεκατευθυνομένου αερομοντέλου που πρέπει:
− να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια αρχή του κράτους.
− να εκπέμπει σε μία ή περισσότερες ραδιο−συχνότητες από αυτές που έχουν εκχωρηθεί για τον σκοπό αυτό, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους.
Ο χειριστής έχει την πλήρη ευθύνη για:
• να λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στον χειρισμό του συγκεκριμένου σε κάθε περίπτωση αερομοντέλου.
• για τον τρόπο και την εξέλιξη της πτήσης
να διατηρεί οπτική επαφή με το αερομοντέλο σε όλη της διάρκεια της πτήσης και να βασίζεται σ’ αυτή για τους απαραίτητους χειρισμούς ελέγχου του.
να διακόπτει άμεσα τις πτήσεις, όταν οι συνθήκες γίνουν ακατάλληλες για την ασφαλή πτήση του συγκεκριμένου αερομοντέλου.
Ο χειριστής δεν επιτρέπεται να ενεργεί υπό την επήρεια:
• αλκοόλ.
• ναρκωτικών ουσιών.
• φαρμακευτικών ουσιών.
• άλλων ουσιών.

που μπορούν να αλλοιώσουν την κρίση και αντίδρασή του.
Οι ανωτέρω, υποχρεούνται να λαμβάνουν − ο καθένας στο πεδίο της ευθύνης του − κάθε μέριμνα για να τηρηθούν οι όροι του παρόντος κανονισμού και να αποφύγουν σε κάθε περίπτωση να θέσουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες κατά τις πτήσεις.
Σε καμία περίπτωση, ο παρών κανονισμός δεν απαλλάσει τους εμπλεκομένους από άλλες ευθύνες που απορρέουν από την υπόλοιπη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

4. ΧΩΡΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι πτήσεις αερομοντέλων Α΄ και Β΄ κατηγορίας θα είναι περιορισμένες στον εναέριο χώρο που προσφέρεται για τον σκοπό αυτό και σε απόσταση ασφαλείας 50 μέτρων από ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων των θεατών της ίδιας της πτήσης, ζώα, οχήματα, εγκαταστάσεις κλπ., εξαιρουμένων του χειριστή, των συνεργατών του, των κριτών ή χρονομετρών και οχημάτων ή άλλων βοηθητικών συσκευών, που εξυπηρετούν την πτήση.
Οι απογειώσεις και προσγειώσεις θα εκτελούνται σε χώρους ελεύθερους εμποδίων. Ο εναέριος χώρος πτήσεων πρέπει να περιορίζεται σε τέτοια απόσταση, ώστε να μη δημιουργεί ηχορύπανση σε χώρους όπου η ησυχία είναι απαραίτητη (υπαίθριες συναθροίσεις ατόμων, νοσοκομεία, σχολεία, εκκλησίες κλπ).
Δεν επιτρέπονται πτήσεις αερομοντέλων χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή:
• σε απαγορευμένες, περιορισμένες, επικίνδυνες και δεσμευμένες περιοχές όπως αυτές αναφέρονται στις πάσης φύσεως αεροναυτικές εκδόσεις της ΥΠΑ.
σε ύψος μεγαλύτερο των 400 ποδών (121 μέτρα) από την επιφάνεια του εδάφους.
σε απόσταση μικρότερη των 3 χιλιομέτρων από ελεγχόμενο αεροδρόμιο.
εντός πολιτικών ή στρατιωτικών αεροδρομίων.
ανωθεν, πλησίον ή εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
άνωθεν η πλησίον κατοικημένων περιοχών.
• άνωθεν η πλησίον εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
άνωθεν η πλησίον αρχαιολογικών χώρων.
Για λόγους ασφαλείας και αποφυγής παρεμβολών:
• δεν επιτρέπονται οργανωμένες ή μη πτήσεις τηλεχειριζόμενων αερομοντέλων από οιονδήποτε, πλησιέστερα των 3 χιλιομέτρων από οργανωμένο μοντελοδρόμιο.
• δεν επιτρέπεται να λειτουργούν δύο οργανωμένα μοντελοδρόμια σε απόσταση μικρότερη των 3 χιλιομετρων. Το νεώτερο μοντελοδρόμιο, είναι αυτό που
πρέπει να απομακρυνθεί.

5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Όλες οι πτήσεις πρέπει να είναι ασφαλισμένες για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες προς τρίτους.

6. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Αεροεφαρμογές (aerial works) με χρήση αερομοντέλων επιτρέπεται για μοντέλα:
κατηγορίας Α΄ χωρίς ειδική αδειοδότηση από την ΥΠΑ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.
• κατηγορίας Β΄ μόνον κατόπιν ειδικής αδείας που κατά περίπτωση εκδίδεται από την ΥΠΑ/Δ2 και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.
Οι παραπάνω όροι − περιορισμοί εκμετάλευσης δεν απαλλάσσουν τον χειριστή από άλλες υποχρεώσεις που απαιτούνται από νόμους και άλλες διατάξεις.

7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξαιρούνται:
• Τα μοντέλα που ίπτανται σε εσωτερικό χώρο.
• Τα μοντέλα με συνολική μάζα έως 350 γραμμάρια.
• Τα μοντέλα κυκλικής πτήσης εξαιρούνται από όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν στις αποστάσεις ασφαλείας για τα τηλεχειριζόμενα αερομοντέλα.

8. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ
Οταν ο χειριστής ή ο εκμεταλλευόμενος αερομοντέλο υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, παράβαση κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, κανόνων ασυρμάτου επικοινωνίας ή/και άλλων Νόμων και Κανονισμών, καλείται από την ΥΠΑ να δώσει διευκρινήσεις. Ο Διοικητής της ΥΠΑ μετά από αιτιολογημένη απόφαση δύναται να επιβάλλει στον παραβάτη, την ποινή της επίπληξης ή χρηματική ποινή ύψους μέχρι 1.000 € (Χίλια Ευρώ). Οι παραπάνω ποινές δεν απαλλάσσουν τον παραβάτη από τυχόν άλλες ποινικές ευθύνες.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί:
• με εισήγηση του Διευθυντή Πτητικών Προτύπων (Δ2) προς τον Διοικητή της ΥΠΑ.
• με εισήγηση της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας προς τον Διευθυντή της ΥΠΑ/Δ2 και την σύμφωνη γνώμη αυτού, ο οποίος θα διαχειριστή την τροποποίηση.

Ο παρόν κανονισμός που ισχύει από την δημοσίευσή του να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
——————————————————————————————————————————————
Αν και το τοπίο είναι θολό παγκοσμίως φαίνεται ότι σύντομα θα μπουν αυστηροί κανόνες για τις πτήσεις drones και θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ποιες θα είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις.

Πάντως προς το παρόν φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί που σίγουρα δεν γνωρίζουν πολλοί ιδιοκτήτες και χειριστές drones. Καταρχήν οι πιο σημαντικοί περιορισμοί είναι το μέγιστο ύψος που μπορεί να πετάξει ένα drone και αυτό είναι τα 121 μέτρα καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να βρίσκεται κάποιος σε απόσταση 3 χλμ από κάποιο αεροδρόμιο. Επιπλέον πρέπει ο χειριστής του drone να διατηρεί οπτική επαφή με το αερομοντέλο σε όλη της διάρκεια της πτήσης και να βασίζεται σ’ αυτή για τους απαραίτητους χειρισμούς ελέγχου του.

Σημαντική σημείωση από το ΦΕΚ είναι ότι απαγορεύεται η πτήση άνωθεν, πλησίον ή εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων και αρχαιολογικών χώρων, ενώ το πιο σημαντικό είναι η απαγόρευση πτήσεων άνωθεν ή πλησίον κατοικημένων περιοχών και κοντά σε χώρους όπως π.χ. μία εκκλησία.
Μάλιστα στο ΦΕΚ έχουμε και την συγκεκριμένη οδηγία για πτήση σε απόσταση ασφαλείας 50 μέτρων από ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων των θεατών της ίδιας της πτήσης.

Τέλος μία πολύ σημαντική οδηγία είναι ότι όλες οι πτήσεις πρέπει να είναι ασφαλισμένες για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες προς τρίτους, κάτι προς το παρόν είναι δύσκολο, αφού δεν γνωρίζουμε να υπάρχει κάποια ασφαλιστική εταιρεία στην χώρα μας που να αναλαμβάνει τέτοιου είδους ασφαλίσεις.

Βλέπουμε λοιπόν ότι και χωρίς την ύπαρξη μίας αυστηρής νομοθεσίας για την πτήση drones, οι περιορισμοί και οι κανόνες υπάρχουν και μπορούν να οδηγήσουν σε μπελάδες αν δεν τους ακολουθεί κάποιος.

Καλό θα ήταν πριν προχωρήσετε στην αγορά drone να λάβετε υπόψη σας όλα τα παραπάνω καθώς και την πιθανότητα η μελλοντική νομοθεσία να περιορίσει το τρόπο που σκεφτόσασταν να το χρησιμοποιήσετε. Αν θα γίνει κάτι το “δεν ήξερα” δεν πρόκειται να σας καλύψει.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

drones
author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

31 σχόλια

 • #
  1

  δεν νομιζω το να εισαι 3χλμ μακρια απο αεροδρομιο ειναι μεγαλο εμποδιο…το προβλημα το μεγαλο ειναι η ασφάλιση του!
  Χαχαχα…πλακα θα εχει πάντως να ρωτησει καποιος απο περιεργεια μια ασφαλιστικη…

  • #
   1

   τα 3χλμ απο το αεροδρομιο και το υψος ειναι το λιγοτερο…

   η ασφαλιση οπως λες αλλα και η απαγορευση πτησεων κοντα σε κατοικημενες περιοχες, σε μικροτερη αποσταση 50 μετρων απο ανθρωπους και κοντά σε εκκλησιες ειναι τα μεχρι στιγμης τα μεγαλα προβληματα που εντοπιζω και εγώ…

   απο οσο ξερω απο ατομα που το ψαξανε για ασφαλιστικη προς το παρον καμια στην Ελλαδα δεν προσφερει ασφαλιση…

 • #
  1

  Κύριε Βήτο.

  Η ΥΠΑ στην απάντησή της χρησιμοποιεί την “δημιουργική ασάφεια” Που είναι της μόδας αυτές τις ημέρες.

  “ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

  ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ (UAV) ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η DRONES.”

  Εφόσον δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο και το αναγνωρίζει, δεν θα έπρεπε να σας παραπέμψει σε κάποιο νόμο / υπουργική απόφαση που όταν δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. δεν υπήρχε η κοινωνική ανάγκη για την αναφορά και ρύθμιση των κανόνων πτήσης στα πολυκόπτερα/ Drones/ UAV κλπ.

  Να είστε σίγουρος, ότι καμία απόφαση δεν θα ληφθεί από την ΥΠΑ και το προϊστάμενό της Υπουργείο μεταφορών, πριν εκδοθεί κοινοτική οδηγία για το θέμα.

  Μέχρι τότε θα είμαστε νόμιμοι – παράνομοι, χωρίς ασφάλεια και έρμαιο της ερμηνείας του ανύπαρκτου νόμου από τα όργανα ασφαλείας και προστασίας του πολίτη.

  • #
   1

   αυτή η ασάφεια όπως πραγματικά και σωστά αναφέρεις, όταν θα γίνει κάτι (χτύπα ξύλο) δυστυχώς πιστεύω ότι θα είναι εναντίον μας..ας ελπίσουμε σύντομα να βγει ένας νόμος που να είναι συγκεκριμένος και να γνωρίζουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε νόμιμοι.

 • #
  1
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ Καραμήτρος Γρηγόρης | 24 Μαρτίου 2015 στις 0:57

  Πολύ καλό άρθρο μπράβο! Το θέμα είναι πραγματικά ενδιαφέρον και όποιος εκτός από τη φωτογραφία έχει ασχοληθεί με μοντελισμό ξέρει από πρώτο χέρι ότι η συντριβή αργά η γρήγορα έρθει… Η ασφάλεια λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η φαινομενική απλότητα στον χειρισμό τέτοιων σκαφών τα ενέταξε σε δραστηριότητες στις οποίες κατά γενική ομολογία δεν έχουν καμία δουλεία (έχει καταγραφή σύγκρουση με τον γαμπρό και την νύφη!). Όπως όλοι γνωρίζουμε και τα πιο καλά ηλεκτρονικά κάποια στιγμή αστοχούν. Νομίζω ότι η σύνεση των χρηστών ίσως μας γλιτώσει από κάποιο σοβαρό περιστατικό τραυματισμού το οποίο στη χώρα μας θα φέρει και τον αντίστοιχο τηλεοπτικό πανικό…

 • #
  1

  άλλο UAV/DRONE
  και άλλο UAV/ R/C MULTICOPTER
  όσο για την ασφάλιση , έλα που δεν ξέρεις τώρα…

  υ.γ μερικά νούμερα θέλουν καλύτερη διόρθωση.

  • #
   1

   αν έχεις κάποιο στοιχείο για την ασφάλιση καλό θα ήταν να το μοιραστείς μαζί μας…

   όσο για τα νούμερα που θέλουν διόρθωση περιμένουμε να μας πεις ποια είναι αυτά και γιατί θέλουν διόρθωση, που στηρίζεις το σχόλιο σου;

 • #
  1

  Μπράβο για το άρθρο που δείχνει στο προς τα που θα κινηθεί η νομοθεσία στο μέλλον….
  Είμαι κάτοχος από ένα μικρό drone, που πριν την αγορά του το ‘‘έβλεπα παιχνίδι’’. Όταν αρχίζεις και το χρησιμοποιείς καταλαβαίνεις ότι μόνο ‘‘παιχνίδι’’ δεν είναι μιας και εκτός από 1.500€ που έχεις να πετάνε στο αέρα, το θέμα της ασφάλειας του drone και του κόσμου που είναι γύρω από αυτό δεν θα σου το πει κανένας με ακρίβεια, μιας και ο καθένας μας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά (πόσο θέλει να ρισκάρει) και το μόνο βέβαιο είναι οτιδήποτε και αν συμβεί ο χειριστής είναι απόλυτα υπεύθυνος !!!.
  Για έμενα τα κυριότερα θέματα ασφάλειας έχουν να κάνουν με το ότι δεν το πετάμε με αέρα περισσότερο από 2-3 μποφόρ καθώς και ότι πετάει πάνω από κόσμο για ελάχιστο έως μηδενικό χρόνο (προτιμώ πλαϊνά πλάνα εκτός κόσμου) και τέλος έχουμε πάντα οπτική επαφή με το drone και καλύτερα να είναι μαζί μας και 2ο άτομο που να επιβλέπει την πτήση.
  Σχετικά με την ασφάλιση μετά από αρκετό ψάξιμο τον Ιούνιο 2014 είχα πάρει μια προσφορά με 350€ το χρόνο με ανώτατη αποζημίωση της ασφαλιστικής 50.000€. Το ποσό είναι αρκετά μεγάλο αν δεν είσαι καθαρά επαγγελματίας, ώστε να πάρεις τα λεφτά της ασφάλισης σε ένα λογικό διάστημα πτήσεων για να υπάρχει και κέρδος μετά.

 • #
  1

  Στους ορισμούς του ο κανονισμός αερομοντέλων (ΦΕΚ του 2010) μιλάει για δύο κατηγορίες. Τα αερομοντέλα και τα UAVs. Όπως είναι γραμμένος και αν διαβαστεί αυστηρά (και όχι όπως είναι κοινά αποδεκτό στους σύγχρονους ορισμούς) τα πολιτικά μη-επανδρωμένα ανήκουν στη κατηγορία των αερομοντέλων, μιας και (σύμφωνα με το ΦΕΚ) ως UAVs ορίζονται μόνο όσα χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς/στρατιωτικούς σκοπούς (αυτό έγινε γιατί μάλλον το 2010 η κατηγορία των πολιτικών μη-επανδρωμένων δεν ήταν ανεπτυγμένη και κανείς δεν φανταζόταν πόσο θα αναπτυσσόταν μέχρι σήμερα).
  Επομένως, κατ’ εμέ, τα πολιτικά μη-επανδρωμένα όπως τα εννοούμε σήμερα ανήκουν στη κατηγορία των αερομοντέλων και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται (πάντα σύμφωνα με το ΦΕΚ).
  Όπως πάντα μακριά από ελεγχόμενα αεροδρόμια (εκτός ειδικής άδειας) και με τους περιορισμούς ύψους και απόστασης. Αλλά, το σημαντικότερο, να χρησιμοποιούμε τη κοινή λογική όταν τα πετάμε.

 • #
  1

  Μπράβο για το χρήσιμο άρθρο που δείχνει που είμαστε ..αλλά και ποιοί είμαστε!!

  Δυστυχώς η πολιτεία (όχι μόνο στην Ελλάδα) λειτουργεί και ρυθμίζει τα θέματα αφού πρώτα αυτά φτάσουν απο μόνα τους σε ένα σημείο ισορροπίας το οποίο περιγράφει ο νόμος στη συνέχεια. Μέχρι να γίνει αυτό ο καθένας συμβάλλει με την προσωπική πρακτική και η πραγματικότητα διαμορφώνεται αυτορυθμιζόμενη από το φόβο του αγνώστου, την αίσθηση της ευθύνης και την κοινή λογική.

  Προφανώς θα ακολουθήσουμε και σε αυτό το θέμα τα βήματα και τις αποφάσεις “της πολιτισμένης” Εσπερίας που αναφέρονται (σύμφωνα με την δική τους αντίληψη για ότι έχει απομείνει από) τα πρότυπα ασφάλειας, το σεβασμό της ιδιωτικότητας, την προστασία των δεδομένων όταν καταφέρει η “Ενωμένη” Ευρώπη να δημιουργήσει ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο.

  Πράγματι η διάκριση μεταξύ αερομοντέλου και UAV στο ΦΕΚ δεν είναι απολύτως σαφής καθώς τονίζει ότι άλλο UAV και άλλο αερομοντέλο. Μία ερμηνεία είναι ότι UAV νοείται μία ιπτάμενη συσκευή που έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται για ερευνητικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια τα πολιτικά μη-επανδρωμένα μοντέλα που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο σαν UAV ή drone και εφόσον δεν έχουν αναπτυχθεί για τέτοιους σκοπούς φυσικά υπάγονται στις κατηγορίες Α και Β των αερομοντέλων του Κανονισμού της ΥΠΑ. Η διάκριση πιστεύω ότι έχει επίσης να κάνει με το είδος των payloads που φέρουν τα αερομοντέλα που στην περίπτωση των UAV αφορούν..ειδικούς σκοπούς.

 • #
  1

  Κε Βήτο πολυ χρησιμο το αρθρο σας.
  Θα ηθελα να μαθω περισσοτερα σχετικα με την παραβιαση της ιδιωτικοτητας.
  Τι κανεις οταν επιμονα σου στελνουν τα drones πανω απο το σπιτι σου και την αυλη σου? Δεν ξερεις ποιος το κατευθυνει, αλλα ξερεις οτι το κανει για κακο σκοπο. Δηλαδη πρεπει να προσεχεις να μην βγεις με τα εσωρουχα ουτε στην αυλη σου????

 • #
  1

  Μπράβο σας για το άρθρο!
  Στις ”εξαιρέσεις” αναφέρεται πως από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξαιρούνται τα μοντέλα με συνολική μάζα έως 350 γραμμάρια. Αυτο σημαίνει οτι μπορώ να πετάξω ένα μικρο drone 100 γραμμαρίων σε μια λαϊκή αγορά η ένα πάρκο?

 • #
  1

  Προκειμένου για πτήση drone που θα πάρει πλάνα από αθλητικό event (αγώνα δρόμου) που θα γίνει στο κέντρο της Αθήνας,άρα κατοικημένη περιοχή, μήπως ξέρετε ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για να δώσει τη σχετική άδεια; Δήμος/Αστυνομία/Άλλος;
  Ευχαριστώ

 • #
  1

  Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση!

 • #
  1

  Κάνονας σχετική έρευνα για τα “μη επανδρωμένα αεροναυτικά οχήματα (UAV, Drones) έπασα στη συγκεκριμένη ανάρτηση και την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
  Σχετικά σημειώνω τα παρακάτω:
  – Αναφέρεται πως “δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να καλύπτει στη χώρα μας την πτήση των UAV”. Μα, το προ πεντατίας ΦΕΚ Β9 2010, είναι θεσμικό πλαίσιο. Τι θάπρεπε να περιμένουμε επιπλέον σε μια χώρα ευρωπαϊκή;
  – Σημαντικό και ιδιαίτερα σοβαρό θέμα γύρω από το αντικείμενο αυτό είναι η “Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων”. Όσοι ασχολούνται με τα Drones θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν με σοβαρότητα πως δεν πρόκειται απλά για ένα παιχνίδι που το παίζει κανείς μόνος στο σπίτι ή στην αυλή του. Στο προαναφερθέν ΦΕΚ ργητά αναφέρεται η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης.
  – Είναι προφανές πως η ασφάλιση αυτή είναι κάτι καινούργιο για τις εγχώριες ασφαλιστιικές εταιρείες που προφανώς δεν γνωρίζουν. Υπάρχει όμως και η διεθνής ασφαλιστική αγορά και τα LLOYD’S του Λονδίνου. Το θέμα είναι πως ψάχνει κανείς και πόσο σοβαρά θέλει να βρεί λύση για να είναι καλυμένος, όταν ασχολείται με ένα πρωτοποριακό και ακριβό χόμπυ. Ωστόσο, όπως είχα επισημάνει σε κάποια ανάρτηση στις 5/11/2015 στην επαγγελματική μου σελίδα στο Facebook (Koutinas SA) “Όλα ασφαλίζονται, όταν έχεις την κατάλληλη τεχνογνωσία”.

  • #
   1

   η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου ειδικά για τα drones αναφέρεται από όλους τους εμπλεκόμενους, το παραδέχονται και τις αρχές…όταν εννοούμε νομοθετικό πλαίσιο για τα drones εννοούμε να υπάρχει νομοθεσία που να έχει γίνει για τα drones και όχι για κάτι άλλο όπως στην περίπτωση του ΦΕΚ που συζητάμε τα αερομοντέλα…
   τι περιμένουμε από μία ευρωπαική χώρα και από την ευρώπη γενικότερα; να μην κάνει καμιά δεκαετία για να νομοθετήσει σχετικά με την χρήση του νέου αυτού είδους και να βάλει κανόνες για την σωστή χρήση του…για τη σωστή χρήση των drones και όχι για κάτι άλλο που θα χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση των drones…
   όσο για την ασφάλιση συμφωνώ απόλυτα…αν έχεις την κατάλληλη πρόταση θα ήταν ενδιαφέρον να μας την μεταφέρεις…

   • #
    1

    Αγαπητέ Βάιο, ευχαριστώ για το σχόλιο στο σχόλιό μου!

    Εξειδικευμένο νομοθετικό πλαίσο στη χώρα μας πάνω στο θέμα και ιδιαίτερα στην κατάσταση που βιώνουμε, είναι προφανές πως ακούγεται λίγο απίθανο, τη στιγμή που υπάρχουν τόσο άλλα επείγοντα και πιεστικά που θα πρέπει να δρομογοληθούν …

    Αναφορικά με Ασφάλιση Drones, βασιζόμενος στην εμπειρία μου πάνω με εξειδικευμένα ασφαλιστικά θέματα, αυτό που θα μπορούσα να καταθέσω στην παρούσα φάση και στο παρόν βήμα επικοινωνίας, είναι το ότι δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο κάποιο τυποποιημένο οικονομικό ασφαλιστικό προϊόν. Παρόμοια ασφάλιση δεν μπορεί να διατίθεται εύκολα και φτηνά, αν δεν υπάρξει σαφής ζήτηση και συστηματική έρευνα από κάποιο που θα πάρει την πρωτοβουλία στο να βρεί λύση. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για κάλυψη Αστικής Ευθύνης που επί της ουσίας είναι ακόμη πρακτικά άγνωστη.

    Για το θέμα των Drones που είναι καθαρά ιδιωτική υπόθεση, οι ασφαλιστικές καλύψεις που θα ενδιέφεραν είναι η αποζημίωση για “απώλεια ή μερική ζημιά στο ίδιο το drone” και για “υλική ζημιά ή σωματική βλάβη Τρίτου/ων”.
    Είναι προφανές πως, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, η οποιαδήποτε ασφάλιση θα πρέπει να αναφέρεται σε επαγγελματικές – επιχειρηματικές χρήσεις drones κάποιας αξίας, όπου οι ιδιοκτήτες πέρα από την αγορά / επένδυση, υφίστανται κατάλληλη ενημέρωση – εκπαίδευση από τον προμηθευτή ή από κάποιο πιστοποιημένο ανεξάρτητο επαγγελματικό φορέα.
    Σε παρόμοιες συνθήκες και κάποια σοβαρή ζήτηση με ευχαρίστηση θα μπορούσα εγώ ή κάποιος άλλος εξειδικευμένος επαγγελματίας ασφαλιστής, υπεύθυνα και αντικειμενικά να καταθέσει κατάλληλη αξιόπιστη λύση.

   • #
    1

    το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα drones θα συνταχθεί από την Ε.Ε. και απλά θα εφαρμοστεί στις χώρες της ένωσης, όπως και στη δική μας..το πιο πιθανόν είναι να γίνει μέσα στο 2016…

 • #
  1

  Το ότι δεν υπάρχει ακόμη εξειδικευμένο νομοθέτημα που να αναφέρεται σε drones, δεν σημαίνει πως αυτοί που τα πουλάνε ή αυτοί που τα χρησιμοποιούν για επαγγελματικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς είναι παράνομοι.
  Υπάρχουν σχετικοί ειδικοί νόμοι (βλ. ΦΕΚ για αερομοντελισμό που προαναφέρθηκε) και οι βασικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Υπάρχουν επίσης και σχετικές νομολογίες ή αποφάσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου διερευνήθηκαν και διευθετήθηκαν σχετικά ατυχήματα / συμβάντα.
  Οι εξειδικευμένοι νόμοι, σε ότι αφορά τη χρήση προϊόντων, μπορούμε να πούμε πως βασίζονται σε μια πρώτη κρίσιμη μάζα νομολογιών και σχετικής εμπειρίας.
  Στο μεταξύ, ο καθένας ενεργεί ως συνετός επαγγελματίας / πολίτης με την απαραίτητη προσοχή / πρόληψη με εφαρμογή κανόνων και αρχών που ήδη ισχύουν, παραμένοντας υπόλογος για τα εξ αμελείας λάθη ή τις παραλέιψεις του.

 • #
  1
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ Πολύζωης κατσαιτης | 25 Απριλίου 2016 στις 0:35

  Καλησπέρα σας,
  Να καταθέσω και εγώ την εμπειρία μου μετά από δύο χρόνια που έχω Drone και δύο συλλήψεις.
  Την πρώτη φορά πέταμα στην Πεντέλη κοντά στο Νταμαρι, κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία και με συνέλαβαν διότι θεώρησαν ότι είχα τραβηξρι τις κεραίες που είναι στην κορυφή του βουνού και πέρα από της τηλεφωνίας έχει και κάποιες στρατιωτικές. Ήρθε και η αντιτρομοκρατική που με το που είδε τα πλάνα γέλαγαν, αλλά παρόλα αυτά μου έκαναν κανονικά σύλληψη ο εισαγγελέας με άφησε ελεύθερο μέχρι να ελέγχουν η κάρτα μνήμης και να αποφασισει εάν θα με στείλει δικαστικό. Τίποτε δεν μου είπαν ότι έκανα παράνομα πάρα μόνο εάν είχα τραβήξει τις κεραίες. Αυτό κράτησε 8 ώρες. Μετά από δύο μήνες χτες, με ξαναεπιασαν όπου πετούσε στο Μοναστηράκι, γιατί ήταν κοντά σε Αρχαιολογικο χώρο και πάλι τα ίδια. Μόνο που τώρα δεν ήξεραν με τι μόνο να με κατηγορήσουμε ότι έγινε η σύλληψη και τελικά έγραψαν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων εάν είχα τραβήξει πρόσωπα που φαίνονταν. Ξανά δικογραφία ξανά δικογραφία ξανά ο εισαγγελέας δε με κράτησε μέχρι να ελεγχθεί το υλικό και να αποφασισει εάν θα με πάει σε δικαστικό. 5 ώρες αυτή τη φορά.
  Από όλα αυτά εγώ έχω καταλάβει ότι οπουδήποτε και εάν είσαι εάν κάποιος καλέσει αστυνομία τότε γίνεται σύλληψη και επειδή δεν υπάρχει νομοθετική πλαίσιο ο εισαγγελέας σε αφήνει μέχρι να μελετήσει και αυτός τους νόμους και να δει εάν θα γίνει διάσημος.
  Τελικά εάν διαβάσετε το δεκτή με προσοχή είσαι συνέχεια παράνομες και παραθέτω δύο μόνο περιπτώσεις

  Ασφάλεια, δεν σε ασφαλιζει κάνεις.
  Δεν επιτρέπετε μεταλλική έλικα ή μεταλλικός ροτορας, όλα τα καλά Drone έχουν μεταλλικους Ροτορες!
  Άρα είσαι παράνομος απο τη στιγμή που το αγοράζεις , αλλά η εισαγωγή και απο πολύ μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και η πώληση είναι νόμιμη!

  Δεν θέλω με αυτά που γράφω να θεωρηθει ότι διάφανο με τους νόμους και την τάξη και την ασφάλεια, αρκεί να είναι ξεκάθαρα σε όλα τα στάδια και για ολους τους εμπλεκόμενους.

  Αυτά για την ενημέρωση σας.

 • #
  1
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ Πολύζωης κατσαιτης | 25 Απριλίου 2016 στις 1:17

  Παρόλα αυτά χωρίς να είμαι ειδικός η ίδια ο πολιτική αεροπορία λέει ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τα drones και άρα τι ΦΕΚ δεν μπορεί να ισχύει γίαυτο. Ομως αυτό απο την άλλη όπως φαίνεται και στην περίπτωση μου μόνο αρνητικές επιπτώσεις έχει για όσους πετούν drone. Και για να προλάβω τους καλοθελητές μια και αναφέρω προσωπικά βιώματα , να πω ότι είμαι 48 ετών οικογενειάρχης με δυο κόρες που πάντοτε σέβομαι τους νόμους και αυτό προσπαθώ να μάθω και τα παιδιά μου. Για αυτό και θεωρώ ότι και άδεια θα πρέπει να βγάζουμε και ίσως και δίπλωμα και ασφάλεια. Όχι ομως ενώ δεν υπάρχει τίποτε να ενοχοποιούνται όλα! Γιατι οτιδήποτε χρηδσιμοποιουμε εμπεριέχει κινδύνους η μη σωστή του χρήση! Απο το αυτοκίνητο έως και μια μποτίλια υγραερίου για μπάρμπεκιου. Μη φτάσουμε να τα ενοχωποιησουμε όλα, όπως μου είπαν εμένα στη αστυνομία ! Ότι θα μπορούσα να κουβαλάω βόμβα ! Λες και τα τραγικά παραδείγματα στο Βέλγιο ήθελαν κάτι παραπάνω απο έναν άνθρωπο!

 • #
  1

  Κύριοι, η μη ύπαρξη ακόμη κάποιου λεπτομερούς νομοθετικού πλαισίου δεν σημαίνει πως ο καθένας μπορεί να αυθερετεί. Το σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι όταν κάποιος χρήστης από τυχαίο γεγονός ή λάθος του προκασέσει σωματική βράβη ή υλική ζημιά. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη.

 • #
  1

  Ως ασφαλιστικός σύμβουλος θα σας πώ τη γνώμη μου, και τολμώ να πώ οτι είναι και η ισχύουσα άποψη των ασφαλιστικών εταιριών.
  Για να γίνει underwriting σε κάποιον κίνδυνο (εκτίμηση κινδύνου δηλαδή), πρέπει να είναι γνωστές όλες οι παράμετροι. Δηλ. η επικινδυνότητα, η ύπαρξη νομοθεσίας, η συχνότητα του κινδύνου, και η κερδοφορία.
  Υπεύθυνες απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα, δεν υπάρχουν ακόμα, τουλάχιστον σε όλα.
  Οπότε, (κατά τη γνώμη μου) επειδή οι αμφιβολίες όλων σας είναι βάσιμες, καλό θα είναι αν υπάρχουν Ασφαλιστικές που θα σας ασφαλίσουν, να ελένξετε καλά τις προυποθέσεις κάλυψης κι αν ισχύουν στην Ελλάδα. (ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου)

 • #
  1

  Ωραία! Εγώ που δεν έχω δηλαδή ακόμα, αλλά σκέφτομαι να αγοράσω, ήδη νιώθω παράνομος! Η αυλή του σπιτιού μου είναι σε κατοικημένη περιοχή. Το χωριό μου, πάνω από το οποίο θα θέλω να πετάξω το drone, είναι κατοικημένη περιοχή, άρα θα πρέπει να πάρω τα βουνά και τα λαγκάδια και να μην έχει αρχαιολογικούς χώρους!

  • #
   1

   οι σοβαροί επαγγελματίες και χειριστές τηρούν τους κανόνες…δεν θα τους δεις να πετάνε πάνω από κατοικημένη περιοχή…και αν το κάνουν θα έχουν κανονίσει να έχουν ασφαλισμένο το drone και άδεια από τις αρχές…
   επιπλέον μην ξεχνάμε ότι αν πέσει σε κάποιο κεφάλι ή σε περιουσία και κάνει ζημιά και φας μια μήνυση χωρίς να είσαι ασφαλισμένος, μπορεί να τρέχεις όλη σου τη ζωή για να ξεπληρώνεις τη ζημιά…επομένως δεν είναι τόσο απλή η χρήση ενός drone…έχει πολλά πράγματα να σκεφτείς..

 • #
  1

  Κύριοι: Ζω σε σε αγροτική κατοικία και εκτός οικισμού. Κάποια στιγμή από τον θόρυβο σήκωσα το κεφάλι μου και είδα ένα ντρόουν καρφωμένο πάνω από την αυλή μου σε ύψος 20 μέτρων περίπου προφανώς να με παρακολουθεί, και ερωτώ. Πως θα ένοιωθε αυτός ο κύριος να πάω εγώ και να κολλήσω το πρόσωπό μου σε ένα παράθυρο του σπιτιού του και να κοιτάζω μέσα; Πόσο νόμιμο ή παράνομο είναι να σου καρφώνει κάποιος ένα ντρόουν πάνω απ’ το κεφάλι σου στον ιδιωτικό σου χώρο. Πώς μπορώ να προστατευτώ; Τέλος ωραία τα ντρόουν, πραγματικά και σε εμένα αρέσουν, και ίσως αγοράσω και εγώ ένα, αλλά να σεβόμαστε και την ιδιωτικότητα τω άλλων ανθρώπων.

  • #
   1

   καλησπέρα, ισχύουν όλοι οι νόμοι περί ιδιωτικότητας και GDPR οπότε λογικά ο κύριος αυτός είναι παράνομος, κάνεις καταγγελία επί τόπου στην αστυνομία και νομίζω είναι αυτόφορο αν τον εντοπίσουν να πετάει χωρίς τις κατάλληλες άδειες.

 • Ποιά είναι η γνώμη σου;

  Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

  Subscribe to our newsletter!