Σημαντική ανακοίνωση της Fujifilm για τα αρχεία των καμερών της σε Mac!


Σημαντική ανακοίνωση της Fujifilm για τα αρχεία των καμερών της σε Mac!

Η Fujifilm εξέδωσε μία πολύ σημαντική ανακοίνωση ασυμβατότητας Firmware μεταξύ συγκεκριμένων καμερών X και GFX και Η/Υ Mac.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα παρακάτω.

Η FUJIFILM Corporation έχει εντοπίσει μια ασυμβατότητα Firmware μεταξύ συγκεκριμένων καμερών της σειράς X και GFX που αναφέρονται παρακάτω. Αυτή η ασυμβατότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι χρήστες macOS να μην μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα αρχεία, εάν είχαν αρχικά αποθηκευτεί σε κάρτες μνήμης SDXC στην κάμερα.
Για την αντιμετώπιση αυτής της ανωμαλίας, η Fujifilm δημιουργεί μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα Firmware, η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη για δωρεάν λήψη από τους χρήστες της σειράς X και του συστήματος GFX σύντομα.

Στο μεταξύ, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες για περαιτέρω πληροφορίες και για προτεινόμενα επόμενα βήματα.

I.Επισκόπηση ασυμβατότητας υλικολογισμικού

 1. Επηρεάζονται οι κάμερες της σειράς X και του συστήματος GFX:
  • Τα μοντέλα που δεν εξαρτώνται από την έκδοση Firmware
   GFX100, GFX100S, GFX50S II, X-Pro3, X-T4, X-S10, X-E4, X-T30 II και X100V
  • μοντέλα που εξαρτώνται από την έκδοση Firmware
   GFX50S (έκδοση 4.00 ή νεότερη), GFX50R (έκδοση 2.00 ή νεότερη) και X-T3 (έκδοση 3.20 ή νεότερη)
 2. Επηρεαζόμενες κάρτες μνήμης: Κάρτα μνήμης SDXC
 3. Επηρεαζόμενο λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: μόνο macOS. Η ασυμβατότητα δεν επηρεάζει τους χρήστες των Windows.
 4. Σχετικά με την ασυμβατότητα
  Ενώ οι τρέχουσες εκδόσεις Firmware επιτρέπουν σε αυτές τις κάμερες της σειράς X και GFX να γράφουν και να αποθηκεύουν εσωτερικά 9.999 καρέ *1 σε έναν μόνο φάκελο, έχει παρατηρηθεί ότι εάν περισσότερα από 4.000 αρχεία εγγραφούν στην κάμερα σε έναν φάκελο σε μία κάρτα SDXC και με απευθείας σύνδεσης της σε Η/Υ macOS, η ασυμβατότητα Firmware δημιουργεί δύο πιθανά σενάρια:
  (1) Ορισμένα αρχεία στην κάρτα μνήμης ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα εάν η κάρτα έχει συνδεθεί στον υπολογιστή μέσω εσωτερικής ή εξωτερικής συσκευής ανάγνωσης καρτών μνήμης και έχει άμεση πρόσβαση μέσω macOS.
  (2) Εάν η κάρτα μνήμης δεν εξαχθεί σωστά από υπολογιστή που χρησιμοποιεί macOS, υπάρχει πιθανότητα απώλειας δεδομένων *3εάν η ίδια κάρτα είναι μπει απευθείας για δεύτερη φορά μέσω macOS. Ωστόσο, ο κίνδυνος απώλειας δεδομένων σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να αποφευχθεί ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες εξαγωγής *2 για λειτουργικά συστήματα macOS. Εάν ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες, δεν θα χαθούν δεδομένα. Ωστόσο, τα αρχεία θα παραμείνουν απρόσιτα όταν επιχειρείτε να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας macOS.
  *1 Ο αριθμός των καρέ ή των εικόνων δεν συσχετίζεται με τον συνολικό αριθμό αρχείων, επειδή μια εικόνα μπορεί ενδεχομένως να δημιουργήσει 3 αρχεία εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί JPEG, RAW (RAF) και Φωνητικό Σημείωμα (WAV) για τη δημιουργία μιας εικόνας.
  *2 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή εξαγωγή καρτών μνήμης SD από το macOS, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της Apple (από τις 2 Φεβρουαρίου 2022). Οι οδηγίες είναι οι εξής:
  – Η διαδικασία εξαγωγής παρακάτω αναφέρεται από τον ιστότοπο της Apple –
  Για να εξαγάγετε μια κάρτα SD, σύρετε το εικονίδιο που αντιπροσωπεύει την κάρτα στον Κάδο απορριμμάτων.
  Αφού εξαφανιστεί το εικονίδιο από την επιφάνεια εργασίας σας, μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα από την υποδοχή.
  Μην αφαιρείτε μια κάρτα ενώ το Mac σας βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.
  Πάντα να ξυπνάτε τον υπολογιστή σας και να αφαιρείτε την κάρτα SD με τον παραπάνω τρόπο πριν την αφαιρέσετε από το Mac σας.
  *3 Η FUJIFILM δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια χρήσης, εικόνων, αρχείων, δεδομένων ή άλλων πληροφοριών σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων FUJIFILM που προκαλούνται από τις παραπάνω ακατάλληλες διαδικασίες εξαγωγής.

II. Αντιμετώπιση ασυμβατότητας Firmware

Για την αντιμετώπιση της ασυμβατότητας, η Fujifilm αναπτύσσει μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα υλικολογισμικού που θα περιορίσει τον αριθμό των αρχείων που μπορούν να εγγραφούν σε έναν μόνο φάκελο. Αυτή η ενημέρωση κώδικα αναμένεται να είναι διαθέσιμη για δωρεάν λήψη από τους χρήστες της σειράς X και του συστήματος GFX σύντομα.
Στο μεταξύ, οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν macOS για άμεση πρόσβαση σε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε κάρτες μνήμης SDXC από τις συγκεκριμένες κάμερες της σειράς FUJIFILM X και GFX που αναφέρονται παραπάνω ενθαρρύνονται να:

 1. Εάν χρησιμοποιείτε μια νέα ή πρόσφατα διαμορφωμένη κάρτα μνήμης SDXC:
  • Μην αποθηκεύετε αρχεία για περισσότερα από 1.000 καρέ, εντός της κάμερας, σε κανένα φάκελο.
  • Μόλις ο αριθμός των καρέ φτάσει τα 1.000, δημιουργήστε έναν νέο φάκελο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Επιλογή φακέλου» στο μενού «Ρύθμιση» της κάμερας και αποθηκεύστε επιπλέον καρέ στο νέο φάκελο.
 2. Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης SDXC με υπάρχοντα αρχεία ή κάποια που δεν έχει διαμορφωθεί πρόσφατα:
  (Δείτε τις οδηγίες λεπτομερειών που συνδέονται εδώ .)

  (1) Συνδέστε απευθείας την κάμερά σας στον υπολογιστή που λειτουργεί macOS μέσω USB για άμεση πρόσβαση στα αρχεία σας.
  (2) Εάν δεν υπάρχουν αρχεία βίντεο μεγαλύτερα από 4 GB στο φάκελο, όλα τα αρχεία μπορούν να μεταφερθούν στον υπολογιστή που λειτουργεί macOS.
  * Λάβετε υπόψη ότι τα αρχεία βίντεο μεγαλύτερα από 4 GB θα εμφανίζονται ως 4,29 GB στο macOS ανεξάρτητα από το πραγματικό μέγεθος του αρχείου.
  (3) Εάν υπάρχουν αρχεία βίντεο μεγαλύτερα από 4 GB στον φάκελο, πραγματοποιήστε λήψη όλων των αρχείων εκτός από τα αρχεία βίντεο στον υπολογιστή που λειτουργεί το macOS.
  Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή και ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες .Ανατρέξτε στις παρακάτω επιλογές για λήψη αρχείων ταινιών μεγαλύτερα από 4 GB.

[Χρήση υπολογιστή με Windows: ]

 • Απευθείας πρόσβαση στην κάρτα μνήμης SDXC από τον υπολογιστή που λειτουργεί σε Windows μέσω εσωτερικής/εξωτερικής συσκευής ανάγνωσης καρτών.
 • Κάντε λήψη αυτών των αρχείων βίντεο άνω των 4 GB στον υπολογιστή που λειτουργεί σε Windows και αφαιρέστε την κάρτα από τη συσκευή ανάγνωσης.
 • Μορφοποιήστε την κάρτα SDXC που έχετε ήδη ή πάνω από την κάρτα με την κάμερα.
 • Τοποθετήστε τη διαμορφωμένη κάρτα SDXC στον υπολογιστή Windows με εσωτερική/εξωτερική συσκευή ανάγνωσης καρτών και αντιγράψτε αυτά τα αρχεία βίντεο στην κάρτα μνήμης.
 • Τοποθετήστε την κάρτα SDXC της οποίας τα αρχεία βίντεο άνω των 4 GB αντιγράφονται στον υπολογιστή που λειτουργεί macOS με εσωτερική/εξωτερική συσκευή ανάγνωσης καρτών και πραγματοποιήστε λήψη τους.

[ Χρήση κάμερας με διπλή υποδοχή: ]
Κάμερα με διπλή υποδοχή: Όλα τα μοντέλα καμερών της σειράς GFX και X-pro3, X-T4 και X-T3

 • Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης SDXC με περισσότερα από τα αρχεία βίντεο σε μια υποδοχή κάρτας και τη μία διαμορφωμένη κάρτα στην άλλη υποδοχή κάρτας και αντιγράψτε αυτά τα αρχεία στη διαμορφωμένη κάρτα μνήμης SDXC.
 • Χρησιμοποιήστε μια εσωτερική ή εξωτερική συσκευή ανάγνωσης καρτών για άμεση πρόσβαση και λήψη των αρχείων βίντεο σε υπολογιστή που λειτουργεί με macOS.

(4) Όταν ολοκληρωθεί η λήψη όλων των αρχείων από την κάρτα μνήμης SDXC στον υπολογιστή που λειτουργεί macOS, μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης SDXC και ακολουθήστε τις προτεινόμενες οδηγίες από την Ενότητα 1 (Εάν χρησιμοποιείτε νέα ή πρόσφατα διαμορφωμένη κάρτα μνήμης SDXC).

Εάν δεν διαθέτετε υπολογιστή με Windows ή κάμερα με διπλή υποδοχή, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Fujifilm στην περιοχή σας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και που είστε μέλος της κοινότητας της Fujifilm.

Τα Mac και macOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
Το Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Αναζητήστε όλα τα νέα προϊόντα στο κατάστημα
Ρεπέλλα Φωτογραφικά.

To pttlgr στηρίζεται για την λειτουργία του στους αναγνώστες του!
Μπορείς να βοηθήσεις με μία μικρή δωρεά!
Υποστηρίξτε το pttlgr ακόμα και με μόλις 1€ – χρειάζεται μόνο ένα λεπτό. Εάν μπορείτε, σκεφτείτε να μας υποστηρίξετε με ένα ποσό κάθε μήνα.
Σας ευχαριστούμε.

Στηρίξτε το pttlgr και την προσπάθεια μας για έγκυρη και άμεση ενημέρωση ακολουθώντας μας
σε InstagramYouTube και Facebook!

Ακολουθήστε το pttlgr στα Google News, εδώ!

Κάνε Εγγραφή / Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αποκλειστικά για φωτογραφία και φωτογραφικό εξοπλισμό!

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

Fujifilm
author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!