Και όμως αυτές οι μηχανές είναι από χαρτί και είναι υπέροχες


Και όμως αυτές οι μηχανές είναι από χαρτί και είναι υπέροχες

Ο Lee Ji-hee είναι ένας καλλιτέχνης από την Κορέα που έχει μοναδικές δεξιότητες στην επεξεργασία χαρτιού.

Χρησιμοποιώντας χαρτί μπορεί να δημιουργήσει υπέροχα πράγματα και ανάμεσα σε αυτά έχει κάνει και μία σειρά φωτογραφικών μηχανών του παρελθόντος που θα θέλαμε να έχουμε στη βιβλιοθήκη μας.

Οι χάρτινες μηχανές αντιγράφουν πολύ γνωστές μηχανές του παρελθόντος, με εξαιρετική λεπτομέρεια, με τη μόνη ιδιαιτερότητα ότι έχουν πολύ περισσότερα χρώματα.

KALISCOPE . . 제작년도 : 1918 제조사 : Brevete S.G.D.G, 프랑스 렌즈 : Roussel Trylor f6.8/65mm 화면사이즈 : 60×130mm . . 프랑스 파리에서 Brevete S.G.D.G사가 1918년 경에 생산된 입체 사진을 촬영하는  지주식 스테레오 카메라로 수납시 아주 콤팩트하고 Roussel Trylor f6.8/65mm 2개의 렌즈와 삼각대로 유명한 Gitzo셔터를 장착하였다.  전면 상부에 렌즈 파인더가 채용되었고 60×130mm 화면에  60×60mm 화면 두 개를 동시에 촬영함. . . 자료제공_한국카메라박물관 www.jihee-paperwork.com #페이퍼아트이지희 #ClassicCameraSeries #paperCamera #두성페이퍼 #페이퍼카메라 #페이퍼디스플레이 #종이공예 #페이퍼아트작가 #페이퍼소품 #페이퍼아트#한국카메라박물관

A post shared by Ji Hee Lee (@edaeri11) on

MAKINA-1 . . 제작년도:1920 제조사: Plaubel & Company, 독일 렌즈 : Anticomar f2.9/100 화면사이즈:65×90mm . . 독일 프랑크푸르트에 있었던 프라우벨사에서  1920년부터 33년까지 생산된 지주식 목측 카메라로 수납시 중형 카메라 중 제일 작고 가벼우며 1초에서 1/200초까지  사용되는 다이얼콤퍼 셔터를 채용하였고,  당시 표준 렌즈로는 제일 밝은 렌즈를 선택한 고급 기종으로 초기에는 65×90mm 시트 필름을  사용했으나 나중에는 120롤 필름 홀더가 생산되었다. . . 자료제공_한국카메라박물관 . . www.jihee-paperwork.com  #페이퍼아트이지희 #ClassicCameraSeries #paperCamera #두성페이퍼 #페이퍼카메라 #페이퍼디스플레이 #종이공예 #페이퍼아트작가 #페이퍼소품 #한국카메라박물관MAKINA-1 #두성종이엔티랏샤

A post shared by Ji Hee Lee (@edaeri11) on

TROPEN ADORO 9×12cm . . 제작년도:1927 제조사:Zeiss Ikon 독일 렌즈 :Dominar Anastigmat f4.5/135mm 화면사이즈:90×120mm . . 독일 드레스덴에서 Zeiss Ikon사가 1927~36년까지 생산된  마호가니 목재로 만든 접는 스프링 방식의 카메라로,  독일 Dominar Anastigmat f4.5/135mm렌즈와  1- 1/200초의 렌즈셔터를 채용하였다.  목재에 갈색 주름상자로 마감하였고 세로형으로  레인지 파인더를 부착한 디럭스 트로피칼 모델로  뷰파인더와 수평계가 부착됨. . . 자료제공_한국카메라박물관 . . www.jihee-paperwork.com  #페이퍼아트이지희 #ClassicCameraSeries #paperCamera #두성페이퍼엔티랏샤 #페이퍼카메라 #페이퍼디스플레이 #종이공예 #페이퍼아트작가 #페이퍼소품 #한국카메라박물관TROPENADORO

A post shared by Ji Hee Lee (@edaeri11) on

CONTAFLEX(860/24) . . 제작년도 :1935 제조사 :Zeiss Ikon 독일 렌즈 : C.Z.Jena Sonnar f1.5/50mm 화면사이즈 :24×36mm . . 독일 드레스덴에서 Zeiss Ikon사가 1935년에  24×36mm필름 사이즈로 만든 2안리플렉스(TLR : Twin Lens Reflex)로서,  C.Z.Jena Sonnar f1.5/50mm렌즈와 1-1/1000초의 포컬플레인 셔터를 채용하였다.  세계 최초의 세렌(Selenium)방식의 노출계가 내장된 최고급 기종으로 많이 생산되지않아 희귀함. . . 자료제공_한국카메라박물관 . . www.jihee-paperwork.com  #페이퍼아트이지희 #ClassicCameraSeries #paperCamera #두성페이퍼엔티랏샤 #페이퍼카메라 #페이퍼디스플레이 #종이공예 #페이퍼아트작가 #페이퍼소품 #한국카메라박물관CONTAFLEX

A post shared by Ji Hee Lee (@edaeri11) on

SUPER KODAK SIX-20 . . 제작년도:1938 제조사:Kodak(Eastman K), 미국 렌즈 :Kodak Anastigmat Special f3.5/100mm 화면사이즈:60×90mm . . 미국 로체스터에 있는 이스트만 코닥사에서 1938년에 생산된 지주식 레이지파인더 방식의 카메라로 세계 최초 세렌(Selenium)방식의  노출계와 연동이 되는 오토매틱 셔터를 채용하였고 620필름을 사용하여 60×90mm 화면사이즈 8매를 촬영할 수 있으며 카메라 발달사에 크게 기여한 독특한 구조로 소량 생산된 희소품임. . . 자료제공_한국카메라박물관 . . www.jihee-paperwork.com  #페이퍼아트이지희 #ClassicCameraSeries #paperCamera #두성페이퍼엔티랏샤 #페이퍼카메라 #페이퍼디스플레이 #종이공예 #페이퍼아트작가 #페이퍼소품 #한국카메라박물관SSUPERKODAKSIX-20

A post shared by Ji Hee Lee (@edaeri11) on

VIDAK . . 제작년도 : 1948 제조사 : Vidmar Camera Co. 미국 렌즈 : Kodak Ektar f3.7/105mm 화면사이즈 : 60×45mm . . 미국 뉴욕에 있었던 비드머사에서 1948년에 생산된 접는  스프링 방식의 롤 필름을 사용하는 프레스용 카메라로 레인지파인더 방식이며 120, 620 필름과 낱장 필름을 사용하여 6×4.5, 6×6, 6×9cm 화면 사이즈를 임의로 교체 사용할 수 있고 65, 105, 127mm 렌즈를 교환 사용해도 거리연동이 되도록 설계되었으며 총 75~85대 생산된 아주 희소품임. . . 자료제공_한국카메라박물관 . . www.ihee-paperwork.com  #페이퍼아트이지희 #ClassicCameraSeries #paperCamera #두성페이퍼엔티랏샤 #페이퍼카메라 #페이퍼디스플레이 #종이공예 #페이퍼아트작가 #페이퍼소품 #한국카메라박물관VIDAK

A post shared by Ji Hee Lee (@edaeri11) on

FOTON . . 제작년도 : 1948 제조사 : Bell/Howell 미국 렌즈 : Cooke Amotal Anastigmat f2/50mm 화면사이즈 : 24×36mm . . 미국 시카고에 있었던 Bell/Howell사에서 1948년에 생산한 소형 레인지파인더 카메라로 Cooke Amotal Anastigmat f2/50mm렌즈와  1- 1/1000초의 Guillotine 렌즈셔터를 채용하였다.  초당 6프레임의 고속 스프링모터가 장착되어 있고 1번 감으면 28프레임 촬영과 교환렌즈를 사용할 수 있으며 전체적으로 크고 무거움. . . 자료제공_한국카메라박물관 . . www.jihee-paperwork.com  #페이퍼아트이지희 #ClassicCameraSeries #paperCamera #두성페이퍼엔티랏샤 #페이퍼카메라 #페이퍼디스플레이 #종이공예 #페이퍼아트작가 #페이퍼소품 #한국카메라박물관FOTON

A post shared by Ji Hee Lee (@edaeri11) on

LEICA IIIF RED DIAL . . 제작년도 : 1952 제조사 : Leitz 독일 렌즈 : Summitar f2/50mm 화면사이즈 : 24×36mm . . 독일 베츨러에서 Leitz사가 1952~53년까지 54,000대 (약614,001~685,000)생산한 것 중  1,000대(684,001~685,000)는 캐나다에서 생산되었고 셔터스피드가 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/15, 1/25, 1/50, 1/75로 바뀌었으며 셔터스피드 다이얼 밑에 플래시동조 다이얼 번호가 적색으로 되었음. . . 자료제공_한국카메라박물관 . . www.jihee-paperwork.com  #페이퍼아트이지희 #ClassicCameraSeries #paperCamera #두성페이퍼 #페이퍼카메라 #페이퍼디스플레이 #종이공예 #페이퍼아트작가 #페이퍼소품 #한국카메라박물관LEICA

A post shared by Ji Hee Lee (@edaeri11) on

요즘 아주지겹게 카메라만 올리고있어요. 거의 다끝나가요. 8월부터 새로운걸로 업로드할께요.ㅎ . . NIKON FA GOLD . . 제작년도 : 1984 제조사 : Nippon Kogaku K.K 일본 렌즈 : Nikkor f1.4/50mm 화면사이즈 : 24×36mm . . 일본 Tokyo에서 Nippon Kogaku사가 1984년에 생산한 소형 일안 리플렉스카메라로  Nikkor f1.4/50mm렌즈와 1- 1/4000초의 포컬플레인 셔터를 채용하였다.  FA모델이 84유럽 카메라 그랑프리 수상을 기념하여 500대 한정 생산한 카메라로,  5가지 자동노출(P, S, A, M, 플래시TTL)과 모터 드라이브 장착 등, 기능이 다양하다. . . 자료제공_한국카메라박물관 . . www.jihee-paperwork.com  #페이퍼아트이지희 #ClassicCameraSeries #paperCamera #두성페이퍼엔티랏샤 #페이퍼카메라 #페이퍼디스플레이 #종이공예 #페이퍼아트작가 #페이퍼소품 #한국카메라박물관NIKONFAGOLD

A post shared by Ji Hee Lee (@edaeri11) on

ROLLEI FLEX 2.8GX EDITION . . 제작년도 : 1989 제조사 : Rollei-Werk Franke 독일 렌즈 : Planar HFT f2.8/80mm 화면사이즈 : 60×60mm . . 독일 브라운슈바이크에 있는 롤라이사에서 1989년에 롤라이 탄생60주년(1929~1989년)기념으로 만든 이안 리플렉스 카메라로 전면 카메라 이름판과  후면 60주년 기념판이 금장으로 되어 있으며 TTL 노출계가 LED로 표시되고 파인더가 아주 밝아졌으며 플래시도 TTL 동조가 되는 이 카메라는  총1500대를 생산하여 특별한 고객에게 한정 판매된 아주 희소품임. . . 자료제공_한국카메라박물관 . . www.jihee-paperwork.com  #페이퍼아트이지희 #ClassicCameraSeries #paperCamera #두성페이퍼엔티랏샤 #페이퍼카메라 #페이퍼디스플레이 #종이공예 #페이퍼아트작가 #페이퍼소품 #한국카메라박물관ROLLEIFLEX2.8GXEDITION

A post shared by Ji Hee Lee (@edaeri11) on

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!