Η Olympus θα πουλήσει το φωτογραφικό τμήμα στην Japan Industrial Partners!


Η Olympus θα πουλήσει το φωτογραφικό τμήμα στην Japan Industrial Partners!

Αυτό είναι κάτι που δεν το περιμέναμε να γίνει αλλά τελικά έγινε και παρόλες τις διαβεβαιώσεις των στελεχών της Olympus για την διατήρηση του τμήματος Imaging της εταιρείας.

Η Olympus υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Japan Industrial Partners, Inc, με βάση την οποία το τμήμα Imaging της εταιρείας γίνεται μία νέα εταιρεία και οι μετοχές της μεταβιβάζονται στην Japan Industrial Partners, Inc.

Το δελτίο τύπου αναφέρει:

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την Εκποίηση του τμήματος Imaging

Η Olympus Corporation (“Olympus”) και η Japan Industrial Partners, Inc. (“JIP”) ανακοινώνουν ότι, σήμερα, τα δύο μέρη, υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για να οδηγήσουν την επιχείρηση Imaging της Olympus σε μια νέα εταιρεία («NewCo») και στη συνέχεια να μεταβιβάσουν τις μετοχές της σε ταμείο που διαχειρίζεται, λειτουργεί ή διαχειρίζεται με άλλο τρόπο η JIP.

Μετά από τη δέουσα επιμέλεια και περαιτέρω συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, τα μέρη στοχεύουν να υπογράψουν μια νομικά δεσμευτική οριστική συμφωνία για τη Συναλλαγή (η «Οριστική Συμφωνία») έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Θα προβούμε αμέσως σε περαιτέρω ανακοίνωση εάν υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με τη Συναλλαγή που χρειάζονται περαιτέρω ανακοίνωση.

1. Ιστορικό και σκοπός της συναλλαγής

Το τμήμα Imaging της Olympus ξεκίνησε με την κατασκευή και πώληση καμερών χρησιμοποιώντας τον φωτογραφικό φακό Zuiko το 1936. Μέσω καινοτόμου τεχνολογίας και μοναδικών δυνατοτήτων ανάπτυξης προϊόντων, η Olympus έχει αναπτύξει και λανσάρει διάφορα προϊόντα, με στόχο να κάνει τις ζωές των ανθρώπων πιο ικανοποιητικές. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν: Olympus Pen, την καινοτόμο κάμερα μισού καρέ. Zuiko Pearlcorder, το πρώτο μαγνητόφωνο μικροκασέτας στον κόσμο. και τη σειρά Olympus OM-D, τη mirrorless κάμερα εναλλάξιμου φακού.

Η Olympus έχει εφαρμόσει μέτρα για την αντιμετώπιση της εξαιρετικά σοβαρής κρίσης στην αγορά ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, λόγω, μεταξύ άλλων, της ραγδαίας συρρίκνωσης της αγοράς που προκαλείται από την εξέλιξη των smartphone. Η Olympus βελτίωσε το κόστος αναδιαρθρώνοντας τις μονάδες παραγωγής και εστιάζοντας σε εναλλάξιμους φακούς υψηλής προστιθέμενης αξίας, με στόχο την διόρθωση της δομής κερδών, ώστε να συνεχίσουν να αποφέρουν κέρδη ακόμη και καθώς οι πωλήσεις μειώνονται. Παρά όλες αυτές τις προσπάθειες, το τμήμα Imaging της Olympus κατέγραψε λειτουργικές απώλειες για 3 συνεχόμενες φορολογικές χρήσεις έως το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2020.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Olympus θεωρεί ότι, οδηγώντας εκτός το τμήμα Imaging και λειτουργώντας την επιχείρηση με την JIP, το τμήμα Imaging μπορεί να έχει πιο μικρή εταιρική δομή και ως εκ τούτου να είναι πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο και ότι είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να πραγματοποιήσουμε την αυτοβιώσιμη και συνεχή ανάπτυξή του και να προσφέρουμε αξίες στους χρήστες των προϊόντων μας, καθώς και στους υπαλλήλους μας που εργάζονται στο τμήμα Imaging. Ως εκ τούτου, η Olympus αποφάσισε να υπογράψει το μνημόνιο συμφωνίας για τη συναλλαγή.

Η JIP έχει ισχυρά ιστορικά στοιχεία για την υποστήριξη στρατηγικών αλλαγών που αξιοποιούν το αναπτυξιακό δυναμικό και ενθαρρύνουν την αυτόνομη ανάπτυξη. Προσθέτοντας υποστήριξη από την JIP, η NewCo, ως διάδοχος αξιόπιστων εμπορικών σημάτων όπως τα “OM-D” και “ZUIKO”, θα χρησιμοποιήσει την καινοτόμο τεχνολογία και τις μοναδικές δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων που έχουν αναπτυχθεί εντός της Olympus και θα πραγματοποιήσει συνεχή ανάπτυξη φέρνοντας καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους χρήστες και τους πελάτες και καθιστώντας τον εαυτό της ένα παραγωγικό και ικανοποιητικό χώρο εργασίας για τους υπαλλήλους της.

2. Το τμήμα Imaging μετά τη συναλλαγή

H NewCo θα επιτύχει και θα διατηρήσει τις λειτουργίες έρευνας και ανάπτυξης και τις κατασκευαστικές λειτουργίες σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως μεταρρυθμίστηκε στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μελετημένων μεταρρυθμίσεων για να συνεχίσει να προσφέρει υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά αξιόπιστα προϊόντα και επίσης θα συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη στα προϊόντα Imaging που έχουν διανεμηθεί από την Olympus.

3. Περίληψη της συναλλαγής

Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής θα αποφασιστούν στην οριστική συμφωνία μετά από προσεκτική εξέταση και διαβούλευση μεταξύ των μερών. Τα μέρη θεωρούν επί του παρόντος το περίγραμμα της Συναλλαγής ως εξής. Τα μέρη θα προχωρήσουν στις ενέργειες και τις διαδικασίες για τη Συναλλαγή σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων διαβούλευσης και άλλων απαιτήσεων βάσει της τοπικής νομοθεσίας για την απασχόληση.

(1) Δομή: (i) Το τμήμα Imaging της Olympus θα μεταφερθεί στη NewCo μέσω διαίρεσης εταιρείας ή αλλιώς και στη συνέχεια, (ii) οι μετοχές της NewCo θα μεταφερθούν σε μια νέα εταιρεία που θα συσταθεί από την JIP. (2) Υπογραφή Οριστικής Συμφωνίας: Προγραμματισμένη να υπογραφεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020
(3) Κλείσιμο: Η Olympus και η JIP προσπαθούν να κλείσουν τη Συναλλαγή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

4. Δομή της Μεταρρύθμισης

Πριν από το κλείσιμο της Συναλλαγής, η Olympus σχεδιάζει να εφαρμόσει δομικές μεταρρυθμίσεις στο τμήμα Imaging με στόχο να αλλάξει η επιχειρηματική δομή του τμήματος Imaging ώστε να είναι πιο κερδοφόρο και βιώσιμο. Αυτήν τη στιγμή ερευνούμε το κόστος και άλλες επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της δομής. Εάν προκύψει κάτι που θα χρειαστεί να ανακοινωθεί, η Olympus θα το ανακοινώσει αμέσως.

Η Olympus εξέδωσε και δεύτερο δελτίο τύπου:

Δήλωση προς τις κοινότητές μας σχετικά με τη σημερινή εταιρική αποκάλυψη
24 Ιουνίου 2020

Σήμερα, η Olympus υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας (MOU) με την Japan Industrial Partners, Inc. (JIP). Σύμφωνα με το ΜΣ, και οι δύο εταιρείες έχουν δεσμευτεί να κάνουν περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τη μεταφορά της μακροχρόνιας επιχείρησης Imaging της Olympus, γνωστή για τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τις συσκευές ψηφιακής εγγραφής, στην JIP έως το τέλος του 2020.

Κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων συζητήσεων, το Imaging θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συνήθως. Τα τμήματα πωλήσεων, υπηρεσιών και μάρκετινγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά για να υποστηρίξουν τους πελάτες που είναι παθιασμένοι με τη φωτογραφία με εξαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σωστό για τη διατήρηση της κληρονομιάς της μάρκας, της αξίας των τεχνολογιών και των εξαιρετικών προϊόντων. Η Olympus βλέπει αυτήν τη μεταφορά ως ευκαιρία να επιτρέψει στο τμήμα Imaging της να συνεχίσει να παρέχει αξία σε μακροχρόνιους και νέους πελάτες, θαυμαστές και λάτρεις της φωτογραφίας.

Αν και βάση της ανακοίνωσης αλλά και με πληροφορίες που έχουμε στο pttlgr φαίνεται ότι η Olympus θα συνεχίσει με κάποιο τρόπο να εμπλέκεται στην νέα εταιρεία μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή της εταιρείας και πως θα λειτουργήσει.

Πρόκειται για μία όχι πολύ καλή εξέλιξη κατά την άποψη μας και ελπίζουμε η νέα εταιρεία να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει την παραγωγή των ιστορικών καμερών και φακών της Olympus.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

Olympus

Πηγή:

Olympus Olympus
author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

1 σχόλιο

 • #
  1
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ Κωνσταντίνος Ζήσης | 24 Ιουνίου 2020 στις 21:44

  Από τα δύο δελτία Τύπου δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλά. Κι απ’ όσα καταλαβαίνουμε μόνο απορίες μας δημιουργούνται. Για παράδειγμα, λέει η Olympus ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση λόγω των 3 συνεχών ζημιογόνων χρήσεων. Οι παλαιότερες χρήσεις ήταν επίσης ζημιογόνες και μόνο; Δε νομίζω. Περισσότερο μοιάζει να “τρομάζει” η Olympus από τις μελλοντικές προοπτικές (που είναι δυσοίωνες) παρά για τη ζημία αυτή, που μάλλον καλύπτονταν σχετικά εύκολα από τον όμιλο που ανήκει.
  Επίσης απορία δημιουργούν οι δύο αντίθετες μεταξύ τους παράγραφοι: Λέει η Olympus ότι “…με την JIP, το τμήμα Imaging μπορεί να έχει πιο μικρή εταιρική δομή και ως εκ τούτου να είναι πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο” και σε επόμενο σημείο: “H NewCo θα επιτύχει και θα διατηρήσει τις λειτουργίες έρευνας και ανάπτυξης και τις κατασκευαστικές λειτουργίες σε παγκόσμιο επίπεδο”. Αν διατηρήσει η νέα εταιρεία όλες τις υφιστάμενες λειτουργίες, πως θα επιτευχθεί η “μικρή” εταιρική δομή; Και επίσης, ποιος εμποδίζει την Olympus να κάνει μόνη της την όποια λειτουργική αναδιάρθρωση; Τελικά από αυτό εμένα τουλάχιστον μου προκύπτει ότι ή στον όμιλο της Olympus κάποια στελέχη θέλουν να βγάλουν εκτός ομίλου την Olympus ή ότι η JIP επιθυμεί να επενδύσει κάποια κεφάλαια και αποφάσισαν να γίνει με αυτό τον τρόπο. Ελπίζω πάντως να μην έχει η Olympus την “τύχη” της Pentax που με την εξαγορά από την Ricoh απλά… υπάρχει.

 • Ποιά είναι η γνώμη σου;

  Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.