Σημαντική ενημέρωση Firmware για τη Nikon Z 8 με πολλές οι αλλαγές!


Σημαντική ενημέρωση Firmware για τη Nikon Z 8 με πολλές οι αλλαγές!

Η Nikon διαθέτει μία νέα ενημέρωση Firmware για την mirrorless κάμερα Nikon Z 8!

Η αναβάθμιση C 2.00 προσφέρει τα εξής:

Σημείωση: Οι χρήστες του ακόλουθου λογισμικού θα πρέπει να κάνουν ενημέρωση με τις τελευταίες εκδόσεις.

 • Camera Control Pro 2 έκδοση 2.37.0 ή νεότερη, IPTC Preset Manager έκδοση 1.3.0 ή νεότερη, NX Studio έκδοση 1.6.0 ή νεότερη, NX MobileAir έκδοση 1.2.0 ή νεότερη (έκδοση Android) ή έκδοση 1.1.4 ή νεότερη (iOS), NX Field έκδοση 1.4.0 ή νεότερη, NX Tether έκδοση 2.0.0 ή νεότερη
  Σημείωση: Οι αλλαγές που παρατίθενται στις ενότητες «Στατική Φωτογράφιση», «Εγγραφή Video», «Απεικόνιση», «Χειριστήρια», «Οθόνες» και «Δίκτυο (και το NX Field)» αναφέρονται αναλυτικά στο Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για την ενημέρωση υλικολογισμικού.

Σημείωση: Λόγω της προσθήκης νέων στοιχείων μενού, ορισμένα στοιχεία του μενού Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων έχουν αλλάξει αρίθμηση.

■ Στατική Φωτογράφιση

 • Προστέθηκε η επιλογή [Λήψη μετατόπισης pixel] στο μενού λήψης φωτογραφιών.
 • Προστέθηκαν νέα Picture Control.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Πουλιά] στις [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] στο μενού λήψης φωτογραφιών.
 • Η μέγιστη αναλογία zoom της οθόνης λήψης τώρα είναι 400%.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Αυτόματη καταγραφή] στο μενού λήψης φωτογραφιών. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν κριτήρια λήψης μεταξύ των [Κίνηση] (η κατεύθυνση με την οποία κινείται το θέμα), [Απόσταση] (πόσο μακριά βρίσκεται το θέμα από τη φωτογραφική μηχανή) και [Ανίχνευση θέματος] (αν ανιχνεύεται ή όχι ένα θέμα συγκεκριμένου τύπου), και η μηχανή θα τραβά αυτόματα φωτογραφίες όταν ανιχνεύει θέματα που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια. Έχετε υπόψη ότι η επιλογή [Απόσταση] είναι διαθέσιμη με φακούς NIKKOR Z και ενδέχεται να μη λειτουργεί κατά το αναμενόμενο όταν χρησιμοποιείται με άλλους φακούς. Με την αυτόματη λήψη είναι διαθέσιμες οι περιοχές εικόνας [FX (36×24)] και [DX (24×16)].
 • Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η φωτογραφική μηχανή θα συνεχίσει να αποθηκεύει καρέ πριν ακυρώσει τη λήψη κατά τη φάση Λήψη πριν από την Απελευθέρωση Κλείστρου της καταγραφής καρέ υψηλής ταχύτητας + έχει αυξηθεί από 30 σε 300 δευτερόλεπτα.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Μεγάλο] στις επιλογές μεγέθους που είναι διαθέσιμες για τη ρύθμιση [Επιλογή δευτερεύουσας υποδοχής] > [JPEG κύρια – JPEG δευτερεύουσα] στο μενού λήψης φωτογραφιών.
 • Προστέθηκαν νέες διαβαθμίσεις bracketing για χρήση κατά τη διάρκεια του αυτόματου bracketing με ενεργοποιημένη την επιλογή [Βracketing AE & φλας], [AE bracketing] ή [Bracketing φλας] για [Ορισμός αυτόμ. bracketing]. Αυτή η αλλαγή ισχύει επίσης για τη ρύθμιση [Λήψη με περιοδ. χρονοδιακ.] > [Επιλογές] > [AE bracketing] > [Διαβάθμιση].
  ■ Εγγραφή Video
 • Προστέθηκαν νέα Picture Control.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Πουλιά] στις [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] στο μενού εγγραφής video.
 • Η μέγιστη αναλογία zoom της οθόνης λήψης τώρα είναι 400%.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Αυτόματη καταγραφή] στο μενού εγγραφής video. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν κριτήρια λήψης μεταξύ των [Κίνηση] (η κατεύθυνση με την οποία κινείται το θέμα), [Απόσταση] (πόσο μακριά βρίσκεται το θέμα από τη φωτογραφική μηχανή) και [Ανίχνευση θέματος] (αν ανιχνεύεται ή όχι ένα θέμα συγκεκριμένου τύπου), και η μηχανή θα εγγράφει αυτόματα video όταν ανιχνεύει θέματα που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια. Έχετε υπόψη ότι η επιλογή [Απόσταση] είναι διαθέσιμη με φακούς NIKKOR Z και ενδέχεται να μη λειτουργεί κατά το αναμενόμενο όταν χρησιμοποιείται με άλλους φακούς. Με την αυτόματη λήψη είναι διαθέσιμες οι περιοχές εικόνας [FX] και [DX].
 • Προστέθηκαν επιλογές χαμηλής ευαισθησίας ISO στη ρύθμιση [Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO] > [Ευαισθησία ISO (λειτουργ. M)] για χρήση κατά την εγγραφή video N-Log.
 • Άλλαξε το εύρος των διαθέσιμων ταχυτήτων για το Zoom Υψηλής Ανάλυσης.
 • Προστέθηκε εγγραφή video σε αργή κίνηση.
  ■ Απεικόνιση
 • Προστέθηκε η επιλογή [Ταχύτητα αναπαραγωγής] στο μενού απεικόνισης «i».
 • Προστέθηκε η επιλογή [Αυτόμ. περιστροφή εικόνας] στο μενού απεικόνισης.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Επιλογές αυτόμ. σειρ. αναπαραγ.] στη ρύθμιση [Αναπαραγωγή σειράς] στο μενού απεικόνισης.
 • Έγιναν αλλαγές στα στοιχεία [Επιλέξτε για αποστ. σε υπολογ.] και [Επιλέξτε για αποστολή (FTP)] στο μενού απεικόνισης «i» και προστέθηκαν οι επιλογές [Επιλ. για προτεραιότ. αποστ. σε υπολογ.] και [Επιλ. για προτεραιότ. αποστ. (FTP)].
  ■ Χειριστήρια
 • Προστέθηκε το στοιχείο [Μισοπατ. για ακύρ. zoom (MF)] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] στις θέσεις d18 και g17.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Πλάτος περιγράμ. σημείου εστίασης] στη ρύθμιση a11 [Εμφάνιση σημείου εστίασης] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
 • Έχουν γίνει αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης του πλήρους φορμά με τη ρύθμιση [Φορμάρισμα κάρτας μνήμης] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ].
 • Η ισορροπία λευκού και η αντιστάθμιση έκθεσης μπορούν τώρα να ρυθμιστούν κατά την ανάκληση των ρυθμίσεων της λειτουργίας λήψης.
 • Προστέθηκε υποστήριξη για τη λειτουργία ισχυρού zoom στους φακούς ισχυρού zoom.
 • Προστέθηκε το στοιχείο [Λειτ. υστέρησης έκθεσης] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] στη θέση d6.
 • Προστέθηκαν στην προσαρμοσμένη εκχώρηση ελέγχου και στους ρόλους που μπορούν να εκχωρηθούν μέσω των ακόλουθων στοιχείων στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.]. Επίσης, προστέθηκαν νέες επιλογές επαναφοράς.
 • f2[Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)]
 • f3[Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)]
 • g2[Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου]
  Διαλέξτε [Επιλογή σημείου εστίασης] ή [Επ. σημείου εστ. (προτ. προσ.)] για f3 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)] > [Κύριος επιλογέας εντολών] ή [Υπο-επιλογέας εντολών] > [Θέση zoom προώθησης καρέ].
  Οι ρυθμίσεις για f3 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)] > [Κύριος επιλογέας εντολών] ή [Υπο-επιλογέας εντολών] > [Προώθηση καρέ] μπορούν πλέον να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του zoom απεικόνισης.
 • Έγιναν ενημερώσεις στα [Δεδομένα φακού χωρίς CPU] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ].
 • Αυξήθηκε το όριο χαρακτήρων από 3 σε 256 για τις καταχωρήσεις «Category» στις προτοποθετήσεις IPTC.
 • Έγινε αναδιάρθρωση του στοιχείου [Ήχοι φωτογραφικής μηχανής] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] με την προσθήκη νέων επιλογών, μεταξύ των οποίων νέων ήχων και ρύθμισης του επιπέδου έντασης για το ηλεκτρονικό κλείστρο.
  ■ Οθόνες
 • Προστέθηκαν πληροφορίες απόστασης εστίασης στην ένδειξη απόστασης εστίασης που εμφανίζεται κατά τη χειροκίνητη εστίαση.
 • Η επιλογή που ενεργοποιείται για τη ρύθμιση [Μέγεθος οθόνης σκοπεύτρου] (πρώην [Μέγ. οθόν. Finder (φωτογρ. Lv)] (Μέγεθος οθόνης Finder (φωτογραφία (Lv))) στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] πλέον ισχύει και στις λειτουργίες video και απεικόνισης.
  ■ Δίκτυο (και το NX Field)
 • Πλέον εμφανίζεται μια προειδοποίηση όταν η σύνδεση με ένα εξάρτημα ATOMOS AirGlu BT είναι ασταθής ή διακόπτεται.
 • Τα αξεσουάρ ATOMOS AirGlu BT και οι λαβές με τηλεχειριστήριο MC-N10 μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν μαζί.
 • Έγιναν αλλαγές και προσθήκες στο στοιχείο [Σύνδεση σε διακομιστή FTP] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].
 • Άλλαξε η διαδικασία που χρησιμοποιείται κατά τη διαμόρφωση της φωτογραφικής μηχανής για συγχρονισμένη λήψη αυξάνοντας σε είκοσι τον αριθμό των ομάδων που μπορούν να δημιουργηθούν, ενώ ο αριθμός των φωτογραφικών μηχανών σε κάθε ομάδα που μπορούν να ελεγχθούν από την κύρια μηχανή αυξήθηκε σε δεκαέξι.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Αντικ. πληροφοριών copyright] στη ρύθμιση [Σύνδεση σε άλλες φωτογρ. μηχ.] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].
  ■ Αλλαγές που σχετίζονται με την εφαρμογή

Με το NX MobileAir:

 • η οθόνη ζωντανής προβολής της φωτογραφικής μηχανής για τη λειτουργία φωτογραφίας δείχνει τώρα την κατάσταση του NX MobileAir, και
 • οι ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής που έχουν αποθηκευτεί σε μια κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας την επιλογή [Αποθήκ./φόρτωση ρυθμ. μενού] μπορούν πλέον να ληφθούν στην έξυπνη συσκευή ή να αντιγραφούν από την έξυπνη συσκευή στην κάρτα μνήμης της μηχανής χρησιμοποιώντας το NX MobileAir.
  ■ Άλλες αλλαγές
 • Ο χρόνος μέχρι να σκοτεινιάσει η οθόνη λήψης μετά την απελευθέρωση του κλείστρου όταν έχει επιλεχθεί [ON] για [Μείωση τρεμουλ. φωτογραφίας] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] έχει γίνει μικρότερος.
 • Βελτιώθηκε η ακρίβεια της επιλογής [Παρακολούθηση 3D] για μικρά, γρήγορα κινούμενα θέματα όταν έχει επιλεχθεί [Αυτόματη], [Άνθρωποι], [Ζώα] ή [Όχημα] για τις [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] και δεν ανιχνεύεται κανένα θέμα του επιλεγμένου τύπου.
 • Βελτιώθηκε το κλείδωμα της εστίασης με ανίχνευση τρεμουλιάσματος στη λειτουργία συνεχών λήψεων χαμηλής ταχύτητας.
 • Έγιναν και άλλες βελτιώσεις στη λειτουργία της αυτόματης εστίασης και στην αξιοπιστία της.
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που μερικές φορές είχε ως αποτέλεσμα να σκοτεινιάζει το σκόπευτρο κατά την απεικόνιση όταν επιλεγόταν [Αυτόματη] για τη [Φωτειν. σκοπεύτρου].
 • Είναι πλέον πιο εύκολη η επίτευξη της σωστής έκθεσης από την πρώτη λήψη κατά τη φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη σε ρυθμίσεις υψηλής αντίθεσης ή σε ρυθμίσεις αρκετά σκοτεινές για προβολή φωτός αστεριών.
 • Η οθόνη ιστογράμματος δεν είναι πλέον διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η προβολή φωτός αστεριών.
 • Έγινε αλλαγή της προειδοποίησης χαμηλής χωρητικότητας video, ώστε να εμφανίζεται πλέον με λευκό χρώμα σε κόκκινο φόντο όταν απομένει λιγότερο από ένα λεπτό. Η προειδοποίηση εμφανίζεται πλέον και όταν δεν είναι σε εξέλιξη η εγγραφή.
 • Οι χρήστες μπορούν πλέον να χειρίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια την κύλιση των video κατά τη διάρκεια της απεικόνισης με τη χρήση της γραμμής προόδου.
 • Όταν η [Λειτ. επιλογής περιοχής AF] έχει οριστεί σε [Παρακολούθηση 3D] και το ανθρώπινο θέμα είναι μεγάλο σε σχέση με το κάδρο και ανιχνεύονται πολλά μάτια κοντά στο σημείο εστίασης παρακολούθησης, η φωτογραφική μηχανή θα δώσει προτεραιότητα για την εστίαση στο μάτι που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο.
 • Πλέον είναι πιο εύκολη η προβολή του ιστογράμματος RGB όταν έχει επιλεχθεί [Λειτουργία 1] ή [Λειτουργία 2] για d11 [Θερμά χρώματα οθόνης] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
 • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:
 • Οι φωτογραφίες που λαμβάνονταν με περιοδικό χρονοδιακόπτη μπορούσαν μερικές φορές να παρουσίαζαν υποέκθεση.
 • Το φλας μερικές φορές δεν άναβε κατά τη μετατόπιση εστίασης.
 • Η θέση εστίασης επέστρεφε ακούσια στη θέση που είχε αποθηκευτεί με τη ρύθμιση [Αποθήκευση θέσης εστίασης] εάν ο χρονομετρητής αναμονής έληγε ενώ η τροφοδοσία ρεύματος γινόταν μέσω USB και ήταν προσαρτημένο ένα WR-R10.
 • Μερικές φορές δεν μπορούσε να επιτευχθεί η βέλτιστη έκθεση σε λήψεις με ριπές ή σε λήψεις με μετατόπιση εστίασης.
 • Με το πάτημα του κουμπιού AF-ON η αναπαραγωγή τερματιζόταν αμέσως όταν είχε εκχωρηθεί η ρύθμιση [Αναπαραγωγή] στο [Κουμπί AF-ON] και είχε επιλεχθεί [Προτεραιότητα σκοπεύτρου (2)] για λειτουργία οθόνης.
 • Η απελευθέρωση κλείστρου δεν ήταν δυνατή μερικές φορές όταν είχε επιλεχθεί «Bulb» για ταχύτητα κλείστρου.
 • Η επιλογή σημείου εστίασης με χρήση του πολυ-επιλογέα και του υπο-επιλογέα δεν ήταν διαθέσιμη εάν εκτελούνταν μια λειτουργία αφής με τη χρήση της ρύθμισης [Τοποθέτηση σημείου εστίασης] όταν είχε επιλεχθεί [Παρακολούθηση 3D] για τη λειτουργία επιλογής περιοχής AF.
 • Οι τιμές βελτιστοποίησης που είχαν οριστεί στις [Επιλογές βελτιστοπ. AF] στο μενού ρυθμίσεων δεν εφαρμόζονταν όταν το θέμα ανιχνευόταν με ενεργοποιημένη την επιλογή [AF ευρείας περιοχής (S)], [AF ευρείας περιοχής (L)], [AF ευρείας περιοχής (C1)] ή [AF ευρείας περιοχής (C2)] για [Λειτ. επιλογής περιοχής AF].

Αναζητήστε όλα τα νέα προϊόντα στο κατάστημα
Ρεπέλλα Φωτογραφικά.

To pttlgr στηρίζεται για την λειτουργία του στους αναγνώστες του!
Μπορείς να βοηθήσεις με μία μικρή δωρεά!
Υποστηρίξτε το pttlgr ακόμα και με μόλις 1€ – χρειάζεται μόνο ένα λεπτό. Εάν μπορείτε, σκεφτείτε να μας υποστηρίξετε με ένα ποσό κάθε μήνα.
Σας ευχαριστούμε.

Στηρίξτε το pttlgr και την προσπάθεια μας για έγκυρη και άμεση ενημέρωση ακολουθώντας μας
σε InstagramYouTube και Facebook!

Ακολουθήστε το pttlgr στα Google News, εδώ!

Κάνε Εγγραφή / Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αποκλειστικά για φωτογραφία και φωτογραφικό εξοπλισμό!

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

Firmware Updates Nikon Nikon Z 8
author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.