Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας


Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας
Νέοι κύκλοι μαθημάτων από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Εισηγητές: Ελένη Μουζακίτη, Λάμπρος Παπανικολάτος

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο πλαίσιο του εμπλουτισμένου και διευρυμένου εκπαιδευτικού του προγράμματος, ανακοινώνει τη διοργάνωση των νέων κύκλων εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας.
Το πρόγραμμα των εργαστηρίων αποτελείται από δύο διαφορετικούς κύκλους. Κάθε κύκλος αναπτύσσεται σε 16 τετράωρες συναντήσεις και θέτει στο επίκεντρο την καλλιτεχνική, τη θεωρητική και την τεχνική παράμετρο της φωτογραφικής εικόνας, μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εισηγήσεις, παρουσιάσεις φωτογράφων, θεωρητικών θεμάτων, πρακτική εφαρμογή, ανάθεση ασκήσεων και κριτική.

Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας Ι
Έναρξη: 20 Οκτωβρίου 2015
Στόχος αυτού του βασικού κύκλου μαθημάτων είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την αισθητική και πρακτική της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις που θα βοηθήσoυν στην κατανόηση και χρήση της φωτογραφικής γλώσσας, ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης, αναδεικνύοντας την προσωπική τους δημιουργική προσέγγιση.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας I αναπτύσσεται σε 16 τετράωρες συναντήσεις και θέτει στο επίκεντρο την καλλιτεχνική, τη θεωρητική και την απαραίτητη τεχνική παράμετρο της φωτογραφικής εικόνας, μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εισηγήσεις, παρουσιάσεις φωτογράφων, θεωρητικών θεμάτων, πρακτική εφαρμογή, ανάθεση ασκήσεων και κριτική.

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει τον πειραματισμό, την εξάσκηση της κριτικής ματιάς και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συζητήσουν και να λάβουν ενεργά μέρος σε μια δημιουργική διαδικασία, επισημαίνοντας και αναλύοντας βασικά καλλιτεχνικά και τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν. Τελικός στόχος η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης σειράς φωτογραφιών (portfolio) που θα διέπεται από συνοχή.

Η συνύπαρξη των δύο εισηγητών προσδίδει σε κάθε συνάντηση πλουραλισμό στην προσέγγιση του αντικειμένου που ιδιαίτερα στο κριτικό μέρος του μαθήματος αναδεικνύει τις δυναμικές και τις εκφραστικές δυνατότητες του κάθε συμμετέχοντα.

Πρόγραμμα Εργαστηρίου
Ο 1ος κύκλος περιλαμβάνει 16 εβδομαδιαίες τετράωρες απογευματινές συναντήσεις (64 ώρες). Oι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη (πλην αργιών) από τις 20 Οκτωβρίου 2015 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2016, 18:00-22:00.

Θεματικές Ενότητες
Στον 1ο κύκλο καλύπτεται ένα εύρος θεματικών όπως:
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Λειτουργίες της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και τεχνικές φωτογραφικής λήψης. Βασικές αρχές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Επιλογή ασκήσεων σε πορτραίτο – αυτοπορτραίτο, αστικό και φυσικό τοπίο, η ανθρώπινη παρουσία στο φυσικό ή αστικό περιβάλλον, νυχτερινό αστικό τοπίο, φωτογραφία ντοκουμέντου, φωτογραφία δρόμου.
Οι συμμετέχοντες στον πρώτο κύκλο θα πρέπει να είναι σε καποιο βαθμό εξοικιωμένοι με τον εξοπλισμό τους.
Β. ΙΣΤΟΡΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Είδη και χρήσεις της φωτογραφίας, σημαντικοί φωτογράφοι, τάσεις και ρεύματα, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις με άλλες τέχνες από το 19ο αι. έως το 1960. Έμφαση στο πορτραίτο – προσωπογραφία (διαφορετικές καλλιτεχνικές – αισθητικές προσεγγίσεις) από το 19ο αιώνα έως σήμερα.
Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Κριτική προσέγγιση του παραγόμενου υλικού, διαδικασία επιλογής, αφηγηματική δύναμη, η έννοια της φωτογραφικής σειράς, τρόποι παρουσίασης.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Tο πρόγραμμα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας με κριτική ανάλυση των φωτογραφικών έργων που παρουσιάζονται.

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Κόστος συμμετοχής & Τρόποι πληρωμής
Το κόστος συμμετοχής για τον 1ο κύκλο είναι 380 ευρώ. Η επικύρωση της συμμετοχής προϋποθέτει την καταβολή του ποσού των 50 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Έκπτωση 20 ευρώ προσφέρεται στα Μέλη του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας.

∆ηλώσεις Συμμετοχής
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας, παρακαλούμε συμπληρώστε την online αίτηση συμμετοχής ή επικοινωνήστε με το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Επικοινωνία

Τ: 210 9211750 (Δευτ-Παρ. 11:00-16:00), 
E: contact@hcp.gr

Περισσότερα για το Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας Ι εδώ.

—————————————————————————————————————————–

Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΙΙ
Έναρξη: 22 Οκτωβρίου 2015
Στόχος του 2ου κύκλου μαθημάτων είναι η διερεύνηση σε βάθος της αισθητικής και της πρακτικής της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και η βελτίωση των τεχνικών γνώσεων. Οι συμμετέχοντες μέσω της διδασκαλίας ωθούνται να πειραματιστούν και να διερευνήσουν-αναπτύξουν περαιτέρω τα δικά τους φωτογραφικά ενδιαφέροντα και το προσωπικό τους ύφος.

Περιγραφή

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας επιλογής και της συγκρότησης μιας φωτογραφικής σειράς. Ως εκ τούτου ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία επιλογής και ανάπτυξης σειράς φωτογραφιών (editing and sequencing) και στην κατανόηση των πρακτικών αυτών μέσω της παρουσίασης και συζήτησης του έργου καλλιτεχνών αλλά και της κριτικής προσέγγισης των φωτογραφιών των συμμετεχόντων.

Η συνύπαρξη των δύο εισηγητών προσδίδει σε κάθε συνάντηση πλουραλισμό στην προσέγγιση του αντικειμένου που ιδιαίτερα στο κριτικό μέρος του μαθήματος αναδεικνύει τις δυναμικές και τις εκφραστικές δυνατότητες του κάθε συμμετέχοντα.

Στο 2ο κύκλο μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο ή όσοι διαθέτουν κάποια πρότερη εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν 15-20 επιλεγμένες φωτογραφίες απο μία ή δύο φωτογραφικές τους σειρές – θεματικές.

Πρόγραμμα Εργαστηρίου
Ο 2ος κύκλος περιλαμβάνει 16 εβδομαδιαίες τετράωρρες απογευματινές συναντήσεις (64 ώρες). Oι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη (πλην αργιών) από τις 22 Οκτωβρίου 2015 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2016, 18:00-22:00.

Θεματικές Ενότητες
Στο 2o κύκλο καλύπτεται ένα εύρος θεματικών όπως:
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αναφορές στα ζητήματα – θέματα του πρώτου κύκλου με αφορμή το παραγόμενο έργο από τους συμμετέχοντες. Επίλυση αποριών και συστάσεις σε θέματα τεχνικής για τα επιθυμητά αισθητικά αποτελέσματα. Καθοδήγηση σε ζητήματα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας σε σχέση με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.
Β. ΙΣΤΟΡΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Φωτογραφικές τάσεις μετά το 1950, οι σημαντικότεροι φωτογράφοι μετά το 1960, παρουσίαση έργων και δημιουργών με βάση τις διαφορετικές προσεγγίσεις και ενότητες. Αναφορές στις διεθνείς τάσεις της σύγχρονης τέχνης.
Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
Κριτική προσέγγιση του παραγόμενου υλικού, πρακτική της διαδικασίας επιλογής, αφήγηση-αφηγηματική δύναμη, η έννοια της φωτογραφικής σειράς και ακολουθίας (editing and sequencing), οι τρόποι παρουσίασης και προώθησης στην καλλιτεχνική αγορά και η επίδρασή τους στη νοηματοδότηση του έργου.

Παρουσίαση στο κοινό
Στο τέλος του κύκλου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση στο πλαίσιο του Athens Photo Festival.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Tο πρόγραμμα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας με κριτική ανάλυση των φωτογραφικών έργων που παρουσιάζονται.

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Κόστος συμμετοχής & Τρόποι πληρωμής
Το κόστος συμμετοχής στο 2ο κύκλο μαθημάτων είναι 380 ευρώ. Η επικύρωση της συμμετοχής προϋποθέτει την καταβολή του ποσού των 50 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Έκπτωση 20 ευρώ προσφέρεται στα Μέλη του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας.

∆ηλώσεις Συμμετοχής
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο 2ο κύκλο του εργαστηρίου Δημιουργικής Φωτογραφίας, παρακαλούμε συμπληρώστε την online αίτηση συμμετοχής ή επικοινωνήστε με το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. Για την αίτηση συμμετοχής, παρακαλούμε να στείλετε δείγμα δουλειάς και συνοπτικά μια παράγραφο με την εμπειρία σας σχετικά με τη φωτογραφία.

Επικοινωνία

Τ: 210 9211750 (Δευτ-Παρ. 11:00-16:00), 
E: contact@hcp.gr

Περισσότερα για το Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΙΙ εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πηγή:

HCP
author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!