Δείτε ποιες ήταν οι προτάσεις του EASA για τη χρήση Drones


Δείτε ποιες ήταν οι προτάσεις του EASA για τη χρήση Drones

Οι προτάσεις του EASA αφορούσαν όλα τα drones, δηλαδή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επικεντρώνονταν περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάτω από ποιες συνθήκες, και όχι μόνο στα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αεροσκαφών.

Όπως λέει η αναφορά δεν αντιμετωπίζεται απευθείας το θέμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή των δεδομένων, καθώς αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του EASA.

Πρόκειται για το πρώτο στάδιο μία μακράς διαβούλευσης για τα drones το οποίο έληξε στις 25 Σεπτεμβρίου, και κατά το οποίο ο EASA δεχόταν προτάσεις για το θέμα των drones.

Πλέον και μετά αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης, περιμένουμε τον EASA να δημοσιεύσει την πρότασή του (η οποία θα καλείται «γνώμη του EASA») και η οποία θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της κανονιστικής αλλαγής.

Στο κείμενο του EASA υπήρχαν 33 προτάσεις.

Από αυτές φαίνεται ότι θα υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο ρύθμισης της χρήσης drones, με τον διαχωρισμό τους σε κατηγορίες, για μερικές από τις οποίες οι κανονισμοί θα ρυθμίζονται τοπικά.

Τα δικά μας drones, αυτά που χρησιμοποιούνται για λήψη φωτογραφιών και video, φαίνεται ότι θα ανήκουν στην “Ανοιχτή Κατηγορία”, η οποία θα ελέγχεται από την αστυνομία.
Σύμφωνα με τους κανόνες που προτείνονταν σε αυτό το πρώτο κείμενο-πρόταση για αυτή την κατηγορία έχουμε απαίτηση διαρκούς οπτικής επαφής με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, βάρος κάτω των 25 κιλών, πτήση σε ύψος κάτω των 150 μέτρων και εφαρμογή της έννοιας της γεω‑περίφραξης (Η έννοια της γεω‑περίφραξης αφορά τον περιορισμό της πρόσβασης ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων περιοχών στις οποίες αυτό δεν εισέρχεται βάσει του σχεδιασμού του λογισμικού ή/και του υλικού του, ακόμη και εάν ο χειριστής ακούσια δώσει εντολή στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος να εισέλθει στις συγκεκριμένες περιοχές).

Μάλιστα στην “Πρόταση 12” έχουμε τις εξής επισημάνσεις:
Επιτρέπονται μόνο πτήσεις όπου ο χειριστής έχει απευθείας οπτική επαφή.
Επιτρέπονται μόνο μη επανδρωμένα αεροσκάφη με μέγιστη μάζα κατά την απογείωση μικρότερη των 25 κιλών.
— Δεν επιτρέπεται η πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις «περιοχές μη εισόδου μη επανδρωμένων αεροσκαφών».
— Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούν σε «περιοχές περιορισμένης πτητικής λειτουργίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών» πρέπει να συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες περιορισμούς.
Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση ασφαλούς απόστασης από οποιονδήποτε άλλον χρήστη ή χρήστες του εναέριου χώρου και δίνει προτεραιότητα σε κάθε άλλο χρήστη του εναέριου χώρου.
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της «ανοικτής» κατηγορίας δεν πρέπει να πετούν σε ύψος μεγαλύτερο των 150 μέτρων επάνω από το έδαφος ή το νερό.
Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή πτητική λειτουργία και τη διατήρηση ασφαλούς απόστασης από μη εμπλεκόμενα πρόσωπα και περιουσίες στο έδαφος και από άλλους χρήστες του εναέριου χώρου και δεν θα πετά το μη επανδρωμένο αεροσκάφος επάνω από πλήθη (> 12 άτομα).

Σημαντική είναι και η “Πρόταση 13”: Για κάθε πτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε ύψος μεγαλύτερο των 50 μέτρων επάνω από το έδαφος, ο χειριστής πρέπει να διαθέτει βασικές γνώσεις αεροπορίας.

Επιπλέον η “Πρόταση 14” μιλάει για τη δημιουργία τριών υποκατηγοριών στην «ανοικτή» κατηγορία:
– CAT A0: «Παιχνίδια» και «μίνι μη επανδρωμένα αεροσκάφη» έως 1 κιλού
– CAT Α1: «Πολύ μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» έως 4 κιλών
– CAT Α2: «Μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» έως 25 κιλών

Οι “Προτάσεις 16 και 17” αναφέρουν ειδικές προτάσεις για τις δύο κατηγορίες από 1 ως 4 κιλά και από 4 ως 25 κιλά.

Πρόταση 16: Πρόσθετες απαιτήσεις για την κατηγορία CAT A1: «Πολύ μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» έως 4 κιλών:
— Κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πωλείται ως καταναλωτικό προϊόν και έχει βάρος άνω του 1 κιλού μπορεί να συμμορφωθεί με την ισχύουσα οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και πρέπει να διαθέτει τα μέσα για τον αυτόματο περιορισμό του εναέριου χώρου στον οποίον μπορεί να εισέρχεται, καθώς και τα μέσα που επιτρέπουν την αυτόματη αναγνώριση.
— Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούν σε «περιοχές περιορισμένης πτητικής λειτουργίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών» πρέπει να διαθέτουν ενεργοποιημένη ικανότητα ενεργούς αναγνώρισης και ενημερωμένης γεω‑περίφραξης.
— Για κάθε πτήση σε ύψος μεγαλύτερο των 50 μέτρων επάνω από το έδαφος, ο χειριστής πρέπει να διαθέτει βασικές γνώσεις αεροπορίας.
— Πρέπει να αναφέρονται τυχόν βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο προσώπου.

Πρόταση 17: Πρόσθετες απαιτήσεις για την κατηγορία CAT A2: «Μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» εως 25 κιλών
— Κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πωλείται ως καταναλωτικό προϊόν και έχει βάρος άνω των 4 κιλών μπορεί να συμμορφωθεί με την ισχύουσα οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και πρέπει να διαθέτει τα μέσα για τον αυτόματο περιορισμό του εναέριου χώρου στον οποίον μπορεί να εισέρχεται, καθώς και τα μέσα που επιτρέπουν την αυτόματη αναγνώριση.
— Στην «ανοικτή» κατηγορία δεν επιτρέπεται σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη με μάζα κατά την απογείωση άνω των 4 κιλών να πετούν σε «περιοχές περιορισμένης πτητικής λειτουργίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών».
— Για κάθε πτήση σε ύψος μεγαλύτερο των 50 μέτρων επάνω από το έδαφος, ο χειριστής πρέπει να διαθέτει βασικές γνώσεις αεροπορίας.
— Τυχόν βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο προσώπου πρέπει να αναφέρονται στον Οργανισμό.

Επιπλέον υπάρχουν και οι δύο κατηγορίες “Ειδική” και “Πιστοποιημένη” που φαίνεται ότι αναφέρονται σε μεγαλύτερα drones, τα οποία αφορούν διαφορετικές χρήσεις από αυτές που έχουμε για φωτογράφους και βιντεολήπτες.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο του EASA εδώ.

Αναμένουμε να δούμε πότε θα δημοσιευτεί το τελικό κείμενο – πρόταση του EASA και πως θα επηρεάζει αυτό την χρήση των drones που χρησιμοποιούμε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

drones
author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!