Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του ελληνικού κινηματογραφικού έργου για τα 93α βραβεία OSCAR!


Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του ελληνικού κινηματογραφικού έργου για τα 93α βραβεία OSCAR!

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασία επιλογής του ελληνικού κινηματογραφικού έργου για τα 93α βραβεία OSCAR.

Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του ελληνικού κινηματογραφικού έργου για τα 93α βραβεία OSCAR

​Στο πλαίσιο του άρθρου 35 του ν. 3905/2010 («Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 219), αναφορικά με την εκπροσώπηση της Ελλάδας στις διαδικασίες των βραβείων OSCAR, σε συνδυασμό με την απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/53689/01-06-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1829) και προκειμένου να επιλεγεί το κινηματογραφικό έργο με το οποίο η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί στην 93η διοργάνωση βραβείων OSCAR της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, διεκδικώντας το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, η Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου / Τμήμα Κινηματογραφίας & Ο/Α Μέσων καλεί τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά τίθενται από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου στις ενότητες: Α. ΟΡΙΣΜΟΣ και Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ των κανονισμών της 93ης διοργάνωσης (βλ. www.oscars.org – AWARDS – OSCARS – RULES & ELIGIBILITY – COMPLETE RULES AMENDED VERSION – RULE THIRTEEN):

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ

Ως διεθνής, ορίζεται η κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους (διάρκεια μεγαλύτερη των 40 λεπτών), της οποίας η παραγωγή λαμβάνει χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της οποίας η γλώσσα των διαλόγων δεν είναι κατά κύριο λόγο και κατά τουλάχιστον το 50% η αγγλική. Επιτρέπονται ταινίες κινουμένων σχεδίων και ταινίες ντοκιμαντέρ.

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, έχουν επέλθει αλλαγές τόσο στις ημερομηνίες όσο και τους λοιπούς όρους συμμετοχής που αφορούν στην 93η διοργάνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι νεωτέρας και μόνο για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, ταινίες για τις οποίες είχε αρχικά προγραμματιστεί πρεμιέρα σε εμπορική κινηματογραφική αίθουσα, αλλά τελικά διατέθηκαν μέσω εμπορικής υπηρεσίας διανομής ροής (streaming service) ή βίντεο κατ’ απαίτηση (video on demand), πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας στην κατηγορία Βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι συντελεστές να είναι σε θέση να παρέχουν στην Ακαδημία τόσο πρωτότυπα έγγραφα όσο και αγγλική μετάφραση των κυβερνητικών διατάξεων αναστολής λειτουργίας των κινηματογραφικών αιθουσών, καθώς και των συμφωνιών για την πρώτη προγραμματισμένη προβολή σε εμπορική κινηματογραφική αίθουσα και τη διανομή ροής (streaming service) ή βίντεο κατ’ απαίτηση (video on demand) που εν τέλει πραγματοποιήθηκε.

• Οι συντελεστές να είναι σε θέση να διαθέσουν την ταινία στον ασφαλή ιστότοπο μελών Academy Screening Room εντός 60 ημερών από την επίσημη επιλογή της ταινίας από την αρμόδια Επιτροπή.

• Οι ταινίες να πληρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Επιπλέον:       

  • Η κινηματογραφική ταινία η οποία υποβάλλεται, θα πρέπει να έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά όχι νωρίτερα από την 1η Οκτωβρίου 2019 και όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και να προβάλλεται για τουλάχιστον επτά διαδοχικές ημέρες σε εμπορική κινηματογραφική αίθουσα, αποφέροντας έσοδα για τον παραγωγό και τον αιθουσάρχη.
  • Η κινηματογραφική ταινία πρέπει να διαφημίζεται και να προωθείται κατά την κυκλοφορία της στις αίθουσες, με τρόπο που θεωρείται συνηθισμένος στις πρακτικές διανομής ταινιών μεγάλου μήκους. Δεν απαιτείται διανομή της ταινίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Ταινίες οι οποίες, σε οποιαδήποτε έκδοση, θα τύχουν προβολής ή διανομής νωρίτερα της πρώτης, επίσημης προβολής ή διανομής σε εμπορική κινηματογραφική αίθουσα, δεν θα είναι επιλέξιμες για το βραβείο της Ακαδημίας. Το είδος προβολής ή διανομής που καθιστά την εκάστοτε κινηματογραφική ταινία ακατάλληλη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: καλωδιακή τηλεόραση, υπηρεσίες Pay per View / Video on Demand, διανομή DVD, διανομή από αεροπορική εταιρεία με σκοπό την προβολή εν πτήσει, μετάδοση μέσω διαδικτύου. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου όρου, σε συνδυασμό με την εξαίρεση που τίθεται όσον αφορά ειδικά στην 93η διοργάνωση, αναμένονται διευκρινίσεις από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.
  • Η γλώσσα των αυθεντικών διαλόγων της κινηματογραφικής ταινίας θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο και κατά το μεγαλύτερο μέρος διαφορετική από την αγγλική. Απαιτούνται ακριβείς, ευανάγνωστοι υπότιτλοι στην αγγλική γλώσσα.
  • Ο δημιουργικός έλεγχος της κινηματογραφικής ταινίας που υποβάλλεται θα πρέπει, πιστοποιημένα, να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των πολιτών ή των κατοίκων της χώρας, η οποία την υποβάλλει.
  • Τον τελικό λόγο όσον αφορά στο σύνολο των ερωτημάτων δικαιώματος συμμετοχής και τήρησης κανονισμών έχει η Εκτελεστική Επιτροπή του βραβείου Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροποποιημένη έκδοση των κανονισμών, όπως και εξειδικευμένες προδιαγραφές (π.χ. τεχνικά κριτήρια) βλ. www.oscars.org – AWARDS – OSCARS – RULES & ELIGIBILITY – COMPLETE RULES AMENDED VERSION – RULE THIRTEEN. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκειμένου η συμμετοχή κινηματογραφικής ταινίας στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής να είναι έγκυρη κι ολοκληρωμένη, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση του παραγωγού με πρωτότυπη υπογραφή, με τα ακόλουθα στοιχεία: 
  1. Ακριβή τίτλο της ταινίας, διάρκεια και είδος (μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, ταινία κινουμένων σχεδίων, όλα διάρκειας άνω των 40 λεπτών).
  2. Συνημμένο Πιστοποιητικό Ελληνικότητας (το οποίο εκδίδεται, μετά από σχετική αίτηση, από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου), καθώς και στοιχεία των συντελεστών.
  3. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η πρώτη, επίσημη κυκλοφορία της ταινίας έγινε για επτά διαδοχικές μέρες σε αίθουσα εμπορικού κινηματογράφου με εισιτήριο, ή, εναλλακτικά, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, μέσω διανομής ροής (streaming service) ή βίντεο κατ’ απαίτηση (video on demand).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση tmkom@culture.gr από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης υποψηφιότητας, θα ακολουθήσει ενημέρωση των αιτούμενων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

Oscar
author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!