ILFORD: Δημοσίευσε τα αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας για την εκτύπωση σε σκοτεινό θάλαμο!


ILFORD: Δημοσίευσε τα αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας για την εκτύπωση σε σκοτεινό θάλαμο!

Η Ilford δημοσίευσε τα αποτελέσματα έρευνας που έκανε σχετικά με την εκτύπωση σε σκοτεινό θάλαμο.

Ας δούμε τι μας αναφέρει η Ilford για την έρευνα της:

Στην έρευνα, που έγινε από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2020, απάντησαν 5.439 φωτογράφοι από 87 χώρες.

Το 87% ήταν άνδρες και το 11% γυναίκες, ενώ το 57% ήταν μέχρι την ηλικία των 44 ετών και το υπόλοιπο 43% πάνω από τα 44 έτη.

Επιπλέον το 8% είναι σήμερα φοιτητές σε ένα μάθημα που περιλαμβάνει πρόσβαση σε σκοτεινό θάλαμο.

Οι φωτογράφοι που συμμετείχαν περισσότερο ανά χώρα ήταν: ΗΠΑ 32% , Ηνωμένο Βασίλειο 19%, Γερμανία και Καναδάς 6%, Ιταλία 4%, Γαλλία και Αυστραλία 3%.

Αυτή η έρευνα ήταν ανοιχτή σε όσους τυπώνουν και σε αυτούς που δεν τυπώνουν. Ως κάποιος που τυπώνει ορίστηκε αυτός που είχε εκτυπώσει στον σκοτεινό θάλαμο τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια του 2019.

Οι ερωτήσεις ήταν διαφορετικές για κάθε ομάδα.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 69%, ομάδα που περιλαμβάνει αυτούς που τυπώνουν και 31% που είναι αυτοί που δεν τυπώνουν.

Αυτοί που τυπώνουν

Εκπαίδευση

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (36%) έμαθε στο σχολείο / κολλέγιο με πολλούς να έχουν μάθει από φίλους ή μέλη της οικογένειας. Αυτό υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της εμπειρικής μάθησης ή της επίσημης εκπαίδευσης.

Απόλαυση

 • Δημιουργική Διαδικασία (85%)
 • Ικανοποίηση της Τελικής Εκτύπωσης (83%)
 • Πλήρης έλεγχος της τελικής εικόνας (68%)

Ορισμένα σχόλια που προστέθηκαν από τους ερωτηθέντες είναι: η ποιότητα της τελικής εκτύπωσης, η απτή φύση της εκτύπωσης, ο «παράγοντα διασκέδασης» και η εργασία με τα χέρια και όχι τον υπολογιστή.

Συνήθειες

Συχνότητα: 35% εκτυπώνουν τουλάχιστον μία φορά το δεκαπενθήμερο ενώ το 60% τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
Διάρκεια: Το 65% ξοδεύει μεταξύ 2 και 5 ωρών κάθε φορά που μπαίνει στον σκοτεινό θάλαμο, ενώ το 14% ξοδεύει 6 ώρες ή περισσότερο.
Αριθμός εκτυπώσεων: Με μια μεγάλη πλειοψηφία, το 52% κάνει «περισσότερες από 6» εκτυπώσεις ανά φορά – το επόμενο πλησιέστερο ήταν κατά μέσο όρο 4 εκτυπώσεις, με 13%.

Επιλογή χαρτιού

Η επιφάνεια του χαρτιού αναφέρθηκε ως ο σημαντικότερος παράγοντας, ενώ η τιμή του χαρτιού είναι ένας από τους λιγότερο σημαντικούς παράγοντες.

Το 37% επιλέγει μέσα από μερικά αγαπημένα χαρτιά ανάλογα με την εικόνα που τυπώνει, ενώ το 25% έχει το αγαπημένο του χαρτί και μένει σε αυτό. Το 27% επιθυμεί να δοκιμάζει διαφορετικά έγγραφα.
Το Γυαλιστερό (30%) και το Pearl (27%) ήταν τα πιο δημοφιλή χαρτιά με μόλις το 17% να επιλέγει το Matt.
Το 45% κατά κύριο λόγο τυπώνει μόνο σε χαρτί με επικάλυψη ρητίνης, με ένα επιπλέον 21% να χρησιμοποιεί το RC για δοκιμαστικές εκτυπώσεις, ενώ επιλέγει το Fibre για την τελική εκτύπωση. Το 29% χρησιμοποιεί κυρίως ή μόνο χαρτί Fibre.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο

Το πολύ σημαντικό ερώτημα ήταν τι είναι αυτό που σταματά τους ανθρώπους από την εκτύπωση περισσότερων φωτογραφιών;

Για όσους ήδη εκτυπώνουν αυτά είναι:

 • Χρόνος (73%)
 • Κόστος (32%)
 • Το 39% ανέφερε τον χώρο ή την πρόσβαση σε σκοτεινό θάλαμο

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στην ερώτηση σε αυτούς που τυπώνουν, ποιά νέα προϊόντα / υπηρεσίες / τεχνολογία θα ήθελαν, τα αποτελέσματα ήταν πολύ διαφορετικά. Πολλοί ήταν γενικά ικανοποιημένοι με το κιτ που είχαν, αλλά μία κοινή απάντηση ήταν η ευκολότερη απόρριψη στα σκουπίδια των χημικών ουσιών (43%).

Αυτοί που δεν τυπώνουν

Με αυτό το κοινό η Ilford ήθελε να καταλάβει τι σταματά τους φωτογράφους από το να τυπώνουν.

Εκπαίδευση

Μια σημαντική πλειοψηφία (42%) θα επιλέξει να μάθει παρακολουθώντας βίντεο στο YouTube και ένα συνδυασμένο 23% θα επιλέξει μαθήματα επί πληρωμή. Αυτό υποστηρίζει την τάση για «eLearning», αλλά αντιβαίνει στις απόψεις έμπειρων φωτογράφων που εκτιμούν τα οφέλη της φυσικής διδασκαλίας σε σκοτεινό θάλαμο.

Εμπόδια

Τα μεγαλύτερα εμπόδια για όσους δεν εκτυπώνουν περιλαμβάνουν την έλλειψη χώρου για σκοτεινό θάλαμο (64%) και το κόστος (34%). Σε αντίθεση με όσους εκτυπώνουν, ο χρόνος είναι λιγότερο πρόβλημα (26%), παρόλο που πρέπει να υποθέσουμε ότι όσοι δεν τυπώνουν δεν γνωρίζουν τι χρόνο / κόστος έχει η διαδικασία. Ενθαρρυντικά το 86% θα προσπαθούσε να εκτυπώσει σε σκοτεινό θάλαμο εάν το βασικό τους εμπόδιο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, ενώ το 9% θα ενδιαφερόταν αν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν 2 ή 3 θέματα.

Πρόσβαση σε σκοτεινό θάλαμο

Στην ερώτηση τι θα έκανε τους ανθρώπους να εκτυπώσουν, η πρόσβαση στον σκοτεινό θάλαμο σημείωσε υψηλό ποσοστό, με το 74% των ατόμων που απάντησαν να θέλουν να έχουν πρόσβαση σε ένα σκοτεινό θάλαμο μίας κοινότητας / ή να νοικιάσουν, ενώ το 52% δήλωσε ότι θέλει να μετατρέψει ένα δωμάτιο ή χώρο στο σπίτι του σε έναν προσωρινό σκοτεινό θάλαμο.

Σκοτεινοί θάλαμοι προς ενοικίαση

Το πολύ μικρό ποσοστό των 25% δήλωσε ότι θα νοίκιαζε έναν σκοτεινό θάλαμο αν ήταν κοντά στο σπίτι του, παρόλο που το 44% παραδέχτηκε ότι δεν ήξερε πού ήταν ο πιο κοντινός σκοτεινός θάλαμος. Το 18% ισχυρίστηκε ότι έχει έναν στην πόλη του και ενώ το 19% δεν θα χρησιμοποιούσε κοινόχρηστο σκοτεινό θάλαμο, το 58% εκείνων που θα ήταν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν ένα κοινόχρηστο σκοτεινό θάλαμο δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να ταξιδέψουν τουλάχιστον 10 μίλια (16χλμ) και το 29% τουλάχιστον 20 μίλια (32χλμ) για να το κάνουν .

Σπιτικοί σκοτεινοί θάλαμοι

Εάν το κόστος ή η πρόσβαση σε εξοπλισμό δεν ήταν θέμα, τότε το 67% σίγουρα θα δημιουργούσε έναν σκοτεινό θάλαμο στο σπίτι, με το 24% να είναι αναποφάσιστο και μόλις το 9% να δίνει ένα οριστικό όχι. Το 51% πιστεύει ότι θα υπήρχε χώρος για έναν σκοτεινό θάλαμο στην τρέχουσα κατοικία του, αλλά το 23% παραδέχθηκε ότι δεν είχε ιδέα πόσος χώρος θα χρειαζόταν, ενώ οι περισσότεροι (55%) σκέφτηκαν 3-4 τετραγωνικά μέτρα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Η πλειοψηφία των υφιστάμενων (έμπειρων) φωτογράφων που τυπώνουν είναι εύλογα ικανοποιημένοι με τον εξοπλισμό που διαθέτουν, με την ευκολότερη / πιο βολική απόρριψη στα σκουπίδια των χημικών ουσιών και τα «οικολογικά» χημικά να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας επιθυμιών τους. Ωστόσο, αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό ένα κοινό που δεν επιθυμεί να θυσιάσει την ποιότητα.
 • Πολλοί πεπειραμένοι φωτογράφοι που τυπώνουν είχαν πρακτική εμπειρία μάθησης σε έναν σκοτεινό θάλαμο σχολείου / κολλεγίου ή σε κάποιον θάλαμο που ανήκε σε φίλους ή την οικογένεια τους. Τα άτομα που δεν έχουν εκτυπώσει θα χρησιμοποιούσαν ευχαρίστως το YouTube για να μάθουν.
 • Οι έμπειροι φωτογράφοι που τυπώνουν ανέφεραν «τον χρόνο» ως τον μεγαλύτερο περιορισμό τους με αυτούς που δεν τυπώνουν να επικαλούνται τον χώρο (64%). Αυτό συμβαίνει παρά το ότι το 51% του ίδιου ακροατηρίου δήλωσε ότι έχει αρκετό χώρο για έναν σκοτεινό θάλαμο στο σπίτι και ενώ το 23% παραδέχτηκε ότι δεν ήξερε πόσος χώρος απαιτείται.
 • Όσοι δεν τυπώνουν προσανατολίζονται προς την χρήση σκοτεινού θαλάμου στο σπίτι, αντί να νοικιάσουν, με μόλις το 25% να λέει ότι θα νοίκιαζε εάν το κόστος ή ο εξοπλισμός δεν ήταν θέμα. Το 67% θα εξέταζε το ενδεχόμενο δημιουργίας σκοτεινού θαλάμου στο σπίτι.
 • Ωστόσο, το 74% αυτών που δεν τυπώνουν δήλωσε ότι αν είχαν πρόσβαση σε τοπικό σκοτεινό θάλαμο θα έμπαιναν στην διαδικασία να τον δοκιμάσουν και το 58% δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμοι να ταξιδέψουν μέχρι και 10 μίλια για να χρησιμοποιήσουν έναν θάλαμο. Το 44% δεν ήξερε πού βρισκόταν ο πλησιέστερος σκοτεινός θάλαμος.
 • Το 86% αυτών που δεν τυπώνουν θα δοκίμαζε να τυπώσει αν αντιμετωπιστεί ο μεγαλύτερος περιορισμός τους, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ακροατήριο φωτογράφων που επιθυμούν να δοκιμάσουν να τυπώσουν, αν η αγορά μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι έρευνες συχνά παρέχουν ενδιαφέροντα δεδομένα, όμως δεν έχουν κανένα πραγματικό όφελος, εκτός εάν ενεργήσεις βάση αυτών.

Ενώ οι νέες γενιές των φωτογράφων που χρησιμοποιούν φιλμ δεν μπορούν ακόμα να αγκαλιάσουν τον σκοτεινό θάλαμο, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εκτύπωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φωτογραφικής διαδικασίας και είναι μία διασκεδαστική εμπειρία που σε επιβραβεύει με το αποτέλεσμα.

Τα στοιχεία δείχνουν την απήχηση της εκτύπωσης σε σκοτεινό θάλαμο, η οποία απομακρύνει τους ανθρώπους από μια οθόνη για να δημιουργήσουν κάτι που να μπορούν να πιάσουν, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχουν εμπόδια.

Ο χρόνος, το κόστος, ο χώρος, η γνώση και ο εξοπλισμός παίζουν τον ρόλο τους.

Δεν μπορούμε να βρούμε τον χρόνο για όσους ήδη τυπώνουν, αλλά συλλογικά μπορούμε να βοηθήσουμε στην εκπαίδευση, την έμπνευση, την πρόσβαση και τον εξοπλισμό που ενθαρρύνει όσους θέλουν να δοκιμάσουν την εκτύπωση σε σκοτεινό θάλαμο.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της εκτύπωσης είναι το κύμα κοινοτικών / εμπορικών σκοτεινών θαλάμων που εμφανίζονται σε πόλεις και κωμοπόλεις σε όλο τον κόσμο.

Ενώ ορισμένοι φωτογράφοι θέλουν την ευκολία της οικιακής εκτύπωσης, υπάρχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό και τον χώρο ενός τοπικού σκοτεινού θαλάμου, καθώς και η κοινότητα όσων τυπώνουν εκεί, από τους οποίους μπορεί κάποιος να μάθει.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

Film photography Ilford

Πηγή:

Ilford
author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!