Νέο Firmware για τη Sony a9 με σημαντικές βελτιώσεις


Νέο Firmware για τη Sony a9 με σημαντικές βελτιώσεις

H Sony διαθέτει νέο Firmware για τη ναυαρχίδα της στις mirrorless μηχανές, Sony a9.

Η νέα έκδοση Firmware, 5.00, προσφέρει τις εξής αλλαγές – βελτιώσεις:
Λήψη
– Αυτόματος εντοπισμός και παρακολούθηση θεμάτων με υψηλή ακρίβεια / Tracking (Παρακολούθηση), Tracking On (Ενεργοποίηση παρακολούθησης), Touch Tracking (Παρακολούθηση με άγγιγμα)
Παρέχεται μια λειτουργία παρακολούθησης θέματος που βελτιώνει τη συμβατική λειτουργία κλειδώματος αυτόματης εστίασης. Ένας νέος αλγόριθμος αναγνώρισης αντικειμένων επιτυγχάνει επεξεργασία υψηλής ταχύτητας σε πραγματικό χρόνο των χωρικών πληροφοριών, δηλαδή του χρώματος, του μοτίβου (επίπεδο φωτεινότητας) και της απόστασης του θέματος (βάθος). Εκτός από τη συμβατική μέθοδο λειτουργίας για τη ρύθμιση της λειτουργίας περιοχής εστίασης σε Tracking (Παρακολούθηση), μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την παρακολούθηση τη στιγμή που θέλετε, αντιστοιχίζοντας τη λειτουργία Tracking On (Ενεργοποίηση παρακολούθησης) στο προσαρμοσμένο κουμπί. Επιπλέον, η ρύθμιση Touch Tracking (Παρακολούθηση με άγγιγμα) από το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε το θέμα παρακολούθησης με ένα απλό άγγιγμα του θέματος που θέλετε στην οθόνη. Οι επιλογές Tracking (Παρακολούθηση) και Tracking On (Ενεργοποίηση παρακολούθησης) είναι διαθέσιμες σε λειτουργία λήψης ακίνητης εικόνας. Η επιλογή Touch Tracking (Παρακολούθηση με άγγιγμα) είναι διαθέσιμη σε λειτουργία λήψης ακίνητης εικόνας και σε λειτουργία λήψης ταινίας, αλλά δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη με το οφθαλμοσκόπιο.
– Εξέλιξη της λειτουργίας αυτόματης εστίασης στα μάτια / Face/Eye AF Set. (Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο/στα μάτια)
Παρέχεται η λειτουργία Face/Eye AF Set. (Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο/στα μάτια) που αποτελεί εξέλιξη της συμβατικής λειτουργίας ανίχνευσης προσώπου. Η λειτουργία έχει βελτιωθεί έτσι ώστε η αυτόματη εστίαση στα μάτια (υποστήριξη λειτουργίας AF-C/AF-S) να λειτουργεί ακόμα και όταν το κουμπί κλείστρου πατιέται κατά το ήμισυ ή όταν πατιέται το κουμπί AF-ON. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε η φωτογραφική μηχανή να επιλέγει αυτόματα το μάτι στο οποίο θα εστιάσει ή να καθορίσετε εσείς εκ των προτέρων το δεξί ή το αριστερό μάτι. Η αυτόματη εστίαση στα μάτια δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη ταινίας.
– Λειτουργία επιφάνειας αφής / Touch Pad Settings (Ρυθμίσεις επιφάνειας αφής)
Παρέχεται μια λειτουργία επιφάνειας αφής που σας επιτρέπει να μετακινείτε τη θέση του πλαισίου εστίασης σύροντας το δάχτυλό σας επάνω στην οθόνη, όπως σε μια επιφάνεια αφής. Η θέση εστίασης μετακινείται σύμφωνα με την απόσταση της κίνησης του δαχτύλου σας επάνω στην οθόνη. Αυτό σας επιτρέπει να μετακινείτε ομαλά τη θέση εστίασης ενώ κοιτάζετε μέσα από το οφθαλμοσκόπιο. Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιμη μια ρύθμιση που μετακινεί τη θέση εστίασης στη θέση όπου αγγίζετε την οθόνη.
– Βελτιωμένη ακρίβεια αυτόματης εστίασης εντοπισμού φάσης εστιακού πεδίου και διευρυμένο εύρος εφαρμογών
Ο αλγόριθμος αυτόματης εστίασης έχει υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία για να βελτιωθεί η ακρίβεια της αυτόματης εστίασης εντοπισμού φάσης εστιακού πεδίου κατά τη λειτουργία AF-C και τη συνεχή λήψη. Οι επιδόσεις έχουν επίσης βελτιωθεί σε περιβάλλοντα με χαμηλότερο φωτισμό σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, όπως σε αθλητικές σκηνές σε κλειστά στάδια. Επιπλέον, το εύρος τιμών διαφράγματος για τις οποίες είναι διαθέσιμη η αυτόματη εστίαση εντοπισμού φάσης εστιακού πεδίου κατά τη λειτουργία AF-C και τη συνεχή λήψη έχει διευρυνθεί. Η μέγιστη τιμή έχει αυξηθεί από τη συμβατική F11 σε F16. Αυτό διευρύνει το εύρος εφαρμογής της αυτόματης εστίασης ώστε να επιτρέπει χρήσεις όπως η λήψη με μετατόπιση κατά τη συνεχή λήψη. Αυτό υποστηρίζεται όταν έχει τοποθετηθεί ένας φακός E-mount που υποστηρίζει αυτόματη εστίαση εντοπισμού φάσης εστιακού πεδίου.
– Αυξημένος αριθμός υποδιαιρέσεων καρέ αυτόματης εστίασης αντίθεσης
Ο αριθμός των υποδιαιρέσεων καρέ αυτόματης εστίασης αντίθεσης έχει αυξηθεί από τα υφιστάμενα 25 καρέ σε 425 καρέ. Αυτό επιτρέπει αυτόματη εστίαση υψηλής ακρίβειας ακόμη και σε περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού ή σε άλλες σκηνές όπου η αυτόματη εστίαση αντίθεσης παρέχει πλεονεκτήματα. Η χρήση σε συνδυασμό με την αυτόματη εστίαση εντοπισμού φάσης εστιακού πεδίου 693 σημείων παρέχει αυτόματη εστίαση υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας σε όλες τις περιστάσεις.
– Ρύθμιση μετατόπισης της θέσης εστίασης / Circ. of Focus Point(Μετατόπιση του σημείου εστίασης)
Έχει προστεθεί μια νέα ρύθμιση που σας επιτρέπει να μετατοπίζετε τη θέση εστίασης στην επάνω, κάτω, αριστερή και δεξιά πλευρά. Έτσι, μπορείτε να ορίζετε αποτελεσματικά τη θέση εστίασης όταν το θέμα μετακινείται συχνά από το ένα άκρο της περιοχής αυτόματης εστίασης στο άλλο, όπως κατά τη λήψη αθλητικών σκηνών.
– Εμφάνιση μόνο των τύπων περιοχής εστίασης που χρησιμοποιούνται συχνά / Focus Area Limit (Όριο περιοχής εστίασης)
Έχει προστεθεί μια λειτουργία που εμφανίζει μόνο τους τύπους περιοχής εστίασης που χρησιμοποιούνται συχνά από το χρήστη κατά τον ορισμό της περιοχής αυτόματης εστίασης. Αυτή η περιορισμένη εμφάνιση ενεργοποιείται επίσης όταν η λειτουργία Switch Focus Area (Εναλλαγή περιοχής εστίασης) έχει αντιστοιχιστεί σε ένα προσαρμοσμένο κουμπί.
– Περιορισμένη εμφάνιση ISO / ISO Setting: ISO Range Limit (Ρύθμιση ISO: Όριο εύρους ISO)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτογραφική μηχανή έτσι ώστε να εμφανίζονται στην οθόνη ρύθμισης ISO μόνο τα εύρη ISO που χρησιμοποιούνται συχνά. Αυτό σας επιτρέπει να αλλάζετε τη ρύθμιση πιο γρήγορα όταν είστε σε λειτουργία λήψης.
– Εμφάνιση της τιμής ISO συνεχώς κατά την εγγραφή ταινιών σε λειτουργία ISO AUTO
Έχει προστεθεί μια λειτουργία που σας επιτρέπει να εμφανίζετε την τιμή ISO συνεχώς κατά την εγγραφή ταινιών σε λειτουργία ISO AUTO. Αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε την τιμή ISO κατά τη διάρκεια της εγγραφής, ακόμα και όταν κάνετε εγγραφή σε σκοτεινό περιβάλλον όπου το επίπεδο θορύβου είναι ένας παράγοντας ανησυχίας.
– Απλούστερη ρύθμιση ισορροπίας λευκού / White Balance (Ισορροπία λευκού)
Η ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος ισορροπίας λευκού έχει απλοποιηθεί. Επιπλέον, ο αριθμός των βημάτων για τη ρύθμιση έχει μειωθεί και η λειτουργικότητα έχει βελτιωθεί κατά την προσαρμοσμένη λειτουργία ισορροπίας λευκού.
– Λειτουργία κλειδώματος AWB / Shutter AWB Lock (Κλείδωμα κλείστρου AWB), AWB Lock Hold (Διατήρηση κλειδώματος AWB), AWB Lock Toggle (Εναλλαγή κλειδώματος AWB)
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα κλειδώνεται η αυτόματη ισορροπία λευκού τη χρονική στιγμή που θέλετε. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να κλειδώσετε την αυτόματη ισορροπία λευκού σε ένα περιβάλλον με πολλές πηγές φωτισμού, όπως όταν υπάρχει τεχνητό φως και φυσικό φως. Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε την ισορροπία λευκού στην αυτόματη λειτουργία ισορροπίας λευκού αντιστοιχίζοντας τη λειτουργία AWB Lock Hold (Διατήρηση κλειδώματος AWB) ή AWB Lock Toggle (Εναλλαγή κλειδώματος AWB) σε ένα προσαρμοσμένο κουμπί.
– Αυξημένη ακρίβεια εντοπισμού της λειτουργίας κορύφωσης και προσθήκη μπλε χρώματος κορύφωσης / Peaking Setting (Ρύθμιση κορύφωσης)
Η ακρίβεια εντοπισμού της λειτουργίας κορύφωσης που τονίζει το περίγραμμα των περιοχών εστίασης με το καθορισμένο χρώμα έχει βελτιωθεί. Αυτό διευκολύνει ακόμη περισσότερο την κατανόηση της κορύφωσης εστίασης κατά τη λήψη μάκρο και τη λήψη πορτρέτων που απαιτούν ακριβή εστίαση. Επιπλέον, προστέθηκε και το μπλε στα διαθέσιμα χρώματα κορύφωσης (κόκκινο, κίτρινο, λευκό). Η επιλογή του μπλε χρώματος κορύφωσης, το οποίο είναι ένα πιο ψυχρό χρώμα, για θέματα με πιο θερμά χρώματα βελτιώνει την ορατότητα κατά την εστίαση σε διάφορα θέματα.
– Προσθήκη ρυθμίσεων αρχικής μεγέθυνσης για το μεγεθυντή εστίασης σε λειτουργία εγγραφής ταινίας / Initial Focus Mag. (Μεγεθυντής αρχικής εστίασης)
Μπορείτε να ορίσετε την αρχική μεγέθυνση για το μεγεθυντή εστίασης σε λειτουργία λήψης ταινίας. Η αρχική μεγέθυνση μπορεί να επιλεγεί από x1 ή x4.
– Ρύθμιση ποιότητας εικόνας JPEG σε λειτουργία εγγραφής RAW & JPEG / File Format (Μορφή αρχείου), JPEG Quality (Ποιότητα JPEG)
Μπορείτε να επιλέξετε ποιότητα εικόνας JPEG μεταξύ Extra fine (Εξαιρετική), Fine (Πολύ καλή) ή Standard (Βασική) όταν η μορφή αρχείου εγγραφής στατικής εικόνας έχει οριστεί σε RAW & JPEG.
– Υποστήριξη απενεργοποίησης της οθόνης στη λειτουργία λήψης / Monitor Off (Απενεργοποίηση παρακολούθησης)
Προστέθηκε η λειτουργία Monitor Off (Απενεργοποίηση παρακολούθησης) στις λειτουργίες οθόνης και μπορεί να επιλεγεί μέσω του κουμπιού DISP [Display Setting (Ρύθμιση οθόνης)] σε λειτουργία λήψης. Όταν είναι ρυθμισμένη σε Monitor Off (Απενεργοποίηση παρακολούθησης), η οθόνη απενεργοποιείται όταν δεν κάνει αναπαραγωγή εικόνων ή δεν εκτελεί λειτουργίες MENU. Αυτό είναι χρήσιμο όταν φωτογραφίζετε έναστρους ουρανούς ή άλλες σκηνές σε σκοτεινό περιβάλλον όπου η φωτεινότητα της οθόνης ένας παράγοντας ανησυχίας.
– Υποστήριξη για ταυτόχρονη εγγραφή ταινιών proxy / Proxy Recording (Εγγραφή ταινίας proxy)
Υποστηρίζεται ταυτόχρονη εγγραφή ταινιών 4K και ταινιών proxy χαμηλής ανάλυσης. Το φορτίο στον υπολογιστή μπορεί να μειωθεί και η αποτελεσματικότητα της εργασίας μπορεί να αυξηθεί κατά την επεξεργασία ταινιών 4K με τη χρήση ταινιών proxy με μικρό μέγεθος αρχείου για επεξεργασία και προεπισκοπήσεις.
– Υποστήριξη για αναλογία εικόνας 1:1 / Aspect Ratio (Αναλογία εικόνας)
Εκτός από τις συμβατικές αναλογίες εικόνας 3:2 και 16:9, υποστηρίζεται και η αναλογία εικόνας 1:1. Αυτό επιτρέπει τη λήψη με προκαθορισμένη αναλογία εικόνας και βελτιστοποιημένη σύνθεση για δημοσίευση σε SNS κ.λπ.
– Μέτρηση βάσει προσώπων / Face Priority in Multi Metering (Προτεραιότητα στο πρόσωπο σε λειτουργία πολλαπλών μετρήσεων)
Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να μετρήσει τη φωτεινότητα με βάση τα εντοπισμένα πρόσωπα όταν η ρύθμιση Metering Mode (Λειτουργία μετρήσεων) έχει οριστεί σε Multi (Πολλαπλές).
Οδηγός βοήθειας
– Μέθοδος ρύθμισης λειτουργίας Zebra / Zebra Setting (Ρύθμιση Zebra)
Η εμφάνιση και το επίπεδο της λειτουργίας Zebra μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά.
– Υποστήριξη για αντιστάθμιση έκθεσης κατά το πάτημα του κουμπιού κλείστρου κατά το ήμισυ σε λειτουργία λήψης στατικής εικόνας
Η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του χειριστηρίου αντιστάθμισης έκθεσης κατά το πάτημα του κουμπιού κλείστρου κατά το ήμισυ σε λειτουργία αυτόματης εστίασης.
– Προσθήκη ρυθμίσεων φορμά εγγραφής ταινίας XAVC S HD
Οι ρυθμίσεις 60p 25M και 30p 16M προστέθηκαν στη Record Setting (Ρύθμιση εγγραφής).

Προβολή
– Λειτουργία διαβάθμισης / Rating (Διαβάθμιση)
Μπορείτε να ορίσετε διαβαθμίσεις σε πέντε επίπεδα ( – ) για τις εγγεγραμμένες στατικές εικόνες στη φωτογραφική μηχανή. Οι διαβαθμίσεις που ορίζονται στη φωτογραφική μηχανή μεταφέρονται και σε εφαρμογές όπως το PlayMemories Home και το Imaging Edge (Viewer) ακόμη και μετά την εισαγωγή των εικόνων στον υπολογιστή σας. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να εκχωρήσετε διαβαθμίσεις στην οθόνη αναπαραγωγής, αντιστοιχίζοντας τη λειτουργία διαβάθμισης σε ένα προσαρμοσμένο κουμπί.
– Λειτουργία προστασίας / Protect (Προστασία)
Η λειτουργία προστασίας που προστατεύει τις εγγεγραμμένες εικόνες από ακούσια διαγραφή μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί γρήγορα στην οθόνη αναπαραγωγής μέσω ενός προσαρμοσμένου κουμπιού (έχει αντιστοιχιστεί στο κουμπί C3 στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις). Οι επιλογές διαβάθμισης και προστασίας στην οθόνη αναπαραγωγής είναι χρήσιμες για την εκτέλεση εργασιών επιλογής κατά το χρόνο αδράνειας, όπως κατά τη φωτογράφηση τοποθεσιών ή στη διάρκεια ταξιδιών.
– Ομαδική εμφάνιση εικόνων συνεχούς λήψης / Display as Group (Εμφάνιση ως ομάδας)
Μπορείτε να εμφανίσετε εγγεγραμμένες εικόνες σε ομάδες συνεχούς λήψης. Αυτό διευκολύνει την προβολή της οθόνης ευρετηρίου εικόνων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε, να προστατέψετε ή να μεταφέρετε εικόνες σε ένα smartphone σε μονάδες ομάδων συνεχούς λήψης.
– Υποστήριξη για τη μεταπήδηση μεταξύ εικόνων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής / Image Jump Setting (Ρύθμιση μεταπήδησης σε εικόνα)
Μπορείτε να ορίσετε το χειριστήριο και τη μέθοδο που θα χρησιμοποιείται για τη μεταπήδηση μεταξύ εικόνων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Αυτό επιτρέπει την πιο εύκολη εύρεση προστατευμένων εικόνων ή εικόνων που διαθέτουν μια συγκεκριμένη διαβάθμιση.

Προσαρμογή της φωτογραφικής μηχανής
– Προηγμένη λειτουργικότητα διπλής υποδοχής / Auto Switch Media (Αυτόματη εναλλαγή μέσων)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτογραφική μηχανή ώστε να αλλάζει αυτόματα τον προορισμό εγγραφής στην άλλη υποδοχή, όταν η κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται γεμίσει και δεν είναι δυνατή η εγγραφή άλλων εικόνων στη συγκεκριμένη κάρτα μνήμης, κατά τη λήψη στατικών εικόνων ή την εγγραφή ταινιών. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Sort(JPEG/RAW) [Ταξινόμηση (JPEG/RAW)] και Sort(RAW/JPEG) [Ταξινόμηση (RAW/JPEG)] ως μεθόδου για την εγγραφή στατικών εικόνων ξεχωριστά σε δύο κάρτες μνήμης.
– Προσωρινή αλλαγή της λειτουργίας του χειριστηρίου / My Dial Settings (Ρυθμίσεις χειριστηρίου)
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις λειτουργίες που θέλετε στο μπροστινό χειριστήριο, στο πίσω χειριστήριο και στον τροχό ελέγχου, καθώς και να καταχωρήσετε έως τρεις συνδυασμούς ρυθμίσεων ως “My Dial” (Το χειριστήριό μου). Μπορείτε να επαναφέρετε ή να μεταβείτε γρήγορα στις ρυθμίσεις “My Dial” (Το χειριστήριό μου) πατώντας το προσαρμοσμένο κουμπί που έχετε προηγουμένως αντιστοιχίσει.
– Αντιστοίχιση λειτουργιών σε προσαρμοσμένα κουμπιά/προσαρμοσμένο κουμπί
Μπορείτε να επιλέξετε και να αντιστοιχίσετε τις λειτουργίες που θέλετε από έως και 112 διαφορετικές επιλογές σε προσαρμοσμένα κουμπιά. Αυτό σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε ξεχωριστά διαφορετικές λειτουργίες για τη λειτουργία λήψης στατικής εικόνας, τη λειτουργία εγγραφής ταινίας και τη λειτουργία αναπαραγωγής. Επιπλέον, έχει προστεθεί στην οθόνη ρύθμισης προσαρμοσμένων κουμπιών μια εικόνα που δείχνει τα εξαρτήματα λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής. Αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε σε ποια κουμπιά και διακόπτες αντιστοιχίζετε λειτουργίες με μια ματιά.
– Βελτιωμένη χρηστικότητα ρυθμίσεων μενού λειτουργιών / Function Menu Set. (Ρυθμίσεις μενού λειτουργιών)
Η χρηστικότητα έχει βελτιωθεί, για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στο μενού λειτουργιών ενώ βλέπετε την πραγματική διαμόρφωση του μενού λειτουργιών.
– Επιλογή υποδοχής κάρτας μνήμης για τη λειτουργία ανάκλησης μνήμης (MR) που επιτρέπει τη γρήγορη ανάκληση ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής / Select Media (Επιλογή μέσου)
Μπορείτε να επιλέξετε την κάρτα μνήμης από την οποία θα γίνεται ανάκληση ρυθμίσεων από τη λειτουργία ανάκλησης μνήμης (MR) μεταξύ της υποδοχής 1 ή της υποδοχής 2. Αυτό σας επιτρέπει να εγγράφετε διαφορετικές ρυθμίσεις σε πολλές κάρτες μνήμης.
– Μπροστινό/πίσω χειριστήριο με εναλλάξιμη κατεύθυνση περιστροφής / Av/Tv Rotate (Περιστροφή Av/Tv)
Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση περιστροφής για το μπροστινό χειριστήριο και το πίσω χειριστήριο από το μενού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Λειτουργίες δικτύου
– Υποστήριξη για το Imaging Edge Mobile
Το λογισμικό συστήματος υποστηρίζει το Imaging Edge Mobile, που είναι η εφαρμογή που διαδέχτηκε το PlayMemories Mobile. Αυτό επιτρέπει τον τηλεχειρισμό της φωτογραφικής μηχανής μέσω ενός smartphone, καθώς και την αυτόματη μεταφορά εικόνων στο smartphone κατά την εγγραφή. Σημειώστε ότι το PlayMemories Mobile θα πρέπει να ενημερωθεί στο Imaging Edge Mobile.
– Υποστήριξη για ενσύρματο τηλεχειρισμό μέσω δικτύου LAN
Μπορείτε να χειριστείτε από απόσταση τη φωτογραφική μηχανή με μεγάλο βαθμό ελευθερίας κατάλληλο για επαγγελματικές τοποθεσίες μέσω της εφαρμογής για PC “Remote Camera Tool”. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε από απόσταση μια φωτογραφική μηχανή που είναι συνδεδεμένη μέσω Ethernet ή πολλές φωτογραφικές μηχανές από αυτή την εφαρμογή. Επιπλέον, ο τηλεχειρισμός μπορεί να γίνεται ακόμη και κατά τη μεταφορά FTP, το οποίο επιτυγχάνει ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα λήψης.
– Υποστήριξη για μόνιμα συνδεδεμένο smartphone / Ctrl w/ Smartphone (Έλεγχος με smartphone)
Μπορείτε να ορίσετε αν η φωτογραφική μηχανή θα είναι πάντα συνδεδεμένη σε ένα smartphone. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε On (Ενεργοποίηση), από τη στιγμή που θα συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε ένα smartphone, θα παραμείνει μόνιμα συνδεδεμένη με το smartphone.

Λειτουργίες που διαγράφηκαν
– Αλλαγές στο φορμά εγγραφής ταινίας και στις ρυθμίσεις εγγραφής / File Format (Μορφή αρχείου), Record Setting (Ρύθμιση εγγραφής)
Οι επιλογές 60p 25M και 30p 16M έχουν προστεθεί στη ρύθμιση Record Setting (Ρύθμιση εγγραφής) της XAVC S HD. Οι παρακάτω προδιαγραφές έχουν αλλάξει αντίστοιχα.
– Το φορμά εγγραφής MP4 έχει διαγραφεί. Αντίστοιχα, η επιλογή Folder View (MP4) [Προβολή φακέλου (ΜΡ4)], η οποία εμφανίζει μόνο ταινίες MP4 σε λειτουργία αναπαραγωγής, έχει επίσης διαγραφεί.
– Οι επιλογές 60p 28M(PS), 24p 17M(FH) και 24p 24M(FX) έχουν διαγραφεί από τη Record Setting (Ρύθμιση εγγραφής) των ταινιών AVCHD. Για να συνεχίσετε την εγγραφή ταινιών AVCHD, χρησιμοποιήστε την επιλογή 60i 24M(FX) ή 60i 17M(FH).
– Λειτουργία ταυτόχρονης εγγραφής βίντεο / Dual Video REC (Διπλή εγγραφή βίντεο)
Έχει προστεθεί μια λειτουργία που εγγράφει ταυτόχρονα ταινίες proxy χαμηλής ανάλυσης κατά την εγγραφή ταινιών XAVC S. Αντίστοιχα, η λειτουργία Dual Video REC (Διπλή εγγραφή βίντεο), που εγγράφει ταυτόχρονα ταινίες MP4 κατά την έγγραφή ταινιών XAVC S ή AVCHD έχει διαγραφεί.

Θα βρείτε το νέο Firmware εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

Firmware Updates Sony Sony a9
author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!