Μαζική αναβάθμιση Firmware για τις Nikon mirrorless μηχανές του συστήματος 1


Μαζική αναβάθμιση Firmware για τις Nikon mirrorless μηχανές του συστήματος 1

Ξεκινάμε με την Nikon 1 V1 και το νέο της Firmware, έκδοση 1.40, το οποίο προσφέρει τις εξής τροποποιήσεις:
– Έχει προστεθεί υποστήριξη για τον διακόπτη ορίου εστίασης τύπου FULL/LIMIT του φακού 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6.
– Μετά την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής σε αυτήν την έκδοση, η αυτόματη εστίαση δεν λειτουργεί όταν ο προσαρμογέας FT1 εκτελεί firmware L έκδοσης 1.10 ή προγενέστερης.
Οι χρήστες FT1 θα πρέπει να ενημερώσουν το firmware L του FT1 στην έκδοση 1.20 ταυτόχρονα με την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου δεν ήταν δυνατή η εκτύπωση από ορισμένους εκτυπωτές με χρήση του προτύπου PictBridge.

Μπορείτε να βρείτε το νέο Firmware της Nikon 1 V1 εδώ.
———————————————————————————————————————————————
Το Firmware της Nikon 1 V2 αναβαθμίστηκε στην έκδοση 1.20 και προσφέρει τις εξής βελτιώσεις:
– Έχει προστεθεί υποστήριξη για τον διακόπτη ορίου εστίασης τύπου FULL/LIMIT του φακού 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6. Μετά την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής σε αυτήν την έκδοση, η αυτόματη εστίαση δεν λειτουργεί όταν ο προσαρμογέας FT1 εκτελεί firmware L έκδοσης 1.10 ή προγενέστερης.
Οι χρήστες FT1 θα πρέπει να ενημερώσουν το firmware L του FT1 στην έκδοση 1.20 ταυτόχρονα με την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που προκαλούσε υποέκθεση στις φωτογραφίες που λαμβάνονταν με τον προσαρμογέα μοντούρας FT1 και τη λειτουργία συνεχών λήψεων σε ταχύτητα 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps).
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ορισμένες φορές εμφανιζόταν σφάλμα πρόσβασης στην κάρτα κατά τη χρήση κάρτας μνήμης Lexar UHS-I SD στη φωτογραφική μηχανή.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που δεν επέτρεπε την ασύρματη λήψη μέσω του WU-1b (ασύρματος προσαρμογέας για σύνδεση με συμβατές κινητές συσκευές) όταν χρησιμοποιούνταν ο προσαρμογέας ψηφιακής σκόπευσης DSA-N1 σε φωτογραφικές μηχανές Nikon 1 ή όταν χρησιμοποιούνταν χειροκίνητη εστίαση σε φακό AF-S που είχε συνδεθεί μέσω του προσαρμογέα μοντούρας FT1.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που απέτρεπε τη χρήση της ρύθμισης αντιστάθμισης έκθεσης σε λήψεις μέσω του προσαρμογέα μοντούρας FT1 όταν η επιλεγμένη λειτουργία λήψης ήταν «Στιγμιότυπο κίνησης» και η λειτουργία έκθεσης ήταν «Αυτόματος επιλογέας σκηνής».
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που δεν επέτρεπε την ανάγνωση από κάποια εφαρμογή, όπως το Wireless Mobile Utility που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας συσκευής μέσω PTP/IP, των δεδομένων .MOV που περιλαμβάνονταν σε φακέλους με συνολικό αριθμό άνω των 256 στην κάρτα μνήμης που είχε τοποθετηθεί στη φωτογραφική μηχανή.

Μπορείτε να βρείτε το νέο Firmware της Nikon 1 V2 εδώ.
———————————————————————————————————————————————
Η Nikon 1 S1 αποκτά το νέο Firmware, έκδοση 1.20, με τις εξής τροποποιήσεις:
– Έχει προστεθεί υποστήριξη για τον διακόπτη ορίου εστίασης τύπου FULL/LIMIT του φακού 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6.
Μετά την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής σε αυτήν την έκδοση, η αυτόματη εστίαση δεν λειτουργεί όταν ο προσαρμογέας FT1 εκτελεί firmware L έκδοσης 1.10 ή προγενέστερης.
Οι χρήστες FT1 θα πρέπει να ενημερώσουν το firmware L του FT1 στην έκδοση 1.20 ταυτόχρονα με την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ορισμένες φορές εμφανιζόταν σφάλμα πρόσβασης στην κάρτα κατά τη χρήση κάρτας μνήμης Lexar UHS-I SD στη φωτογραφική μηχανή.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που δεν επέτρεπε την ασύρματη λήψη μέσω του WU-1b (ασύρματος προσαρμογέας για σύνδεση με συμβατές κινητές συσκευές) όταν χρησιμοποιούνταν ο προσαρμογέας ψηφιακής σκόπευσης DSA-N1 σε φωτογραφικές μηχανές Nikon 1 ή όταν χρησιμοποιούνταν χειροκίνητη εστίαση σε φακό AF-S που είχε – μέσω του προσαρμογέα μοντούρας FT1.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που δεν επέτρεπε την ανάγνωση από κάποια εφαρμογή, όπως το Wireless Mobile Utility που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας συσκευής μέσω PTP/IP, των δεδομένων .MOV που περιλαμβάνονταν σε φακέλους με συνολικό αριθμό άνω των 256 στην κάρτα μνήμης που είχε τοποθετηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που δεν επέτρεπε την προσαρμογή της μεγέθυνσης για την προβολή χειροκίνητης εστίασης από τις επιλογές Λειτουργία εστίασης > Χειροκίνητη εστίαση στο μενού λήψης, κατά τη χρήση φακού με χειροκίνητη εστίαση.

Κατεβάστε το νέο Firmware της Nikon 1 S1 εδώ.
———————————————————————————————————————————————
Περνάμε στην Nikon 1 J1 και το νέο της Firmware, έκδοση 1.40, με τις εξής τροποποιήσεις:
– Έχει προστεθεί υποστήριξη για τον διακόπτη ορίου εστίασης τύπου FULL/LIMIT του φακού 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6.
Μετά την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής σε αυτήν την έκδοση, η αυτόματη εστίαση δεν λειτουργεί όταν ο προσαρμογέας FT1 εκτελεί firmware L έκδοσης 1.10 ή προγενέστερης.
Οι χρήστες FT1 θα πρέπει να ενημερώσουν το firmware L του FT1 στην έκδοση 1.20 ταυτόχρονα με την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου δεν ήταν δυνατή η εκτύπωση από ορισμένους εκτυπωτές με χρήση του προτύπου PictBridge.

Το νέο Firmware της Nikon 1 J1 θα βρείτε εδώ.
———————————————————————————————————————————————
Η Nikon 1 J2 αναβαθμίστηκε με το νέο Firmware 1.20, το οποίο προσφέρει τις εξής τροποποιήσεις:
– Έχει προστεθεί υποστήριξη για τον διακόπτη ορίου εστίασης τύπου FULL/LIMIT του φακού 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6.
Μετά την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής σε αυτήν την έκδοση, η αυτόματη εστίαση δεν λειτουργεί όταν ο προσαρμογέας FT1 εκτελεί firmware L έκδοσης 1.10 ή προγενέστερης.
Οι χρήστες FT1 θα πρέπει να ενημερώσουν το firmware L του FT1 στην έκδοση 1.20 ταυτόχρονα με την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου δεν ήταν δυνατή η εκτύπωση από ορισμένους εκτυπωτές με χρήση του προτύπου PictBridge.

Θα βρείτε το νέο Firmware της Nikon 1 J2 εδώ.
———————————————————————————————————————————————
Ακολουθεί η Nikon 1 J3 με το νέο Firmware 1.20, το οποίο προσφέρει τις εξής τροποποιήσεις:
– Έχει προστεθεί υποστήριξη για τον διακόπτη ορίου εστίασης τύπου FULL/LIMIT του φακού 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6.
Μετά την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής σε αυτήν την έκδοση, η αυτόματη εστίαση δεν λειτουργεί όταν ο προσαρμογέας FT1 εκτελεί firmware L έκδοσης 1.10 ή προγενέστερης.
Οι χρήστες FT1 θα πρέπει να ενημερώσουν το firmware L του FT1 στην έκδοση 1.20 ταυτόχρονα με την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ορισμένες φορές εμφανιζόταν σφάλμα πρόσβασης στην κάρτα κατά τη χρήση κάρτας μνήμης Lexar UHS-I SD στη φωτογραφική μηχανή.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που δεν επέτρεπε την ασύρματη λήψη μέσω του WU-1b (ασύρματος προσαρμογέας για σύνδεση με συμβατές κινητές συσκευές) όταν χρησιμοποιούνταν ο προσαρμογέας ψηφιακής σκόπευσης DSA-N1 σε φωτογραφικές μηχανές Nikon 1 ή όταν χρησιμοποιούνταν χειροκίνητη εστίαση σε φακό AF-S που είχε συνδεθεί μέσω του προσαρμογέα μοντούρας FT1.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που δεν επέτρεπε την ανάγνωση από κάποια εφαρμογή, όπως το Wireless Mobile Utility που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας συσκευής μέσω PTP/IP, των δεδομένων .MOV που περιλαμβάνονταν σε φακέλους με συνολικό αριθμό άνω των 256 στην κάρτα μνήμης που είχε τοποθετηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που δεν επέτρεπε την προσαρμογή της μεγέθυνσης για την προβολή χειροκίνητης εστίασης από τις επιλογές Λειτουργία εστίασης > Χειροκίνητη εστίαση στο μενού λήψης, κατά τη χρήση φακού με χειροκίνητη εστίαση.

Κατεβάστε το νέο Firmware της Nikon 1 J3 εδώ.
———————————————————————————————————————————————
Τέλος έχουμε την Nikon 1 AW1 με το νέο της Firmware 1.10, το οποίο προσφέρει τις εξής τροποποιήσεις:
– Έχει προστεθεί υποστήριξη για τον διακόπτη ορίου εστίασης τύπου FULL/LIMIT του φακού 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6.
Μετά την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής σε αυτήν την έκδοση, η αυτόματη εστίαση δεν λειτουργεί όταν ο προσαρμογέας FT1 εκτελεί firmware L έκδοσης 1.10 ή προγενέστερης.
Οι χρήστες FT1 θα πρέπει να ενημερώσουν το firmware L του FT1 στην έκδοση 1.20 ταυτόχρονα με την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που δεν επέτρεπε την ανάγνωση από κάποια εφαρμογή, όπως το Wireless Mobile Utility που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας συσκευής μέσω PTP/IP, των δεδομένων .MOV που περιλαμβάνονταν σε φακέλους με συνολικό αριθμό άνω των 256 στην κάρτα μνήμης που είχε τοποθετηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
– Έχει προστεθεί η επιλογή Υποβρύχιο φλας στο μενού λήψης για υποστήριξη της χρήσης του υποβρύχιου φλας Speedlight SB-N10.
– Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που προκαλούσε υποέκθεση στις φωτογραφίες που λαμβάνονταν με φακό χωρίς CPU μαζί με προσαρμογέα μοντούρας FT1.

Το νέο Firmware για την Nikon 1 AW1 θα βρείτε εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.