Νέο Firmware για τη Nikon Z 9, με πάρα πολλές αλλαγές!


Νέο Firmware για τη Nikon Z 9, με πάρα πολλές αλλαγές!

Η Nikon διαθέτει νέo Firmware για τη Nikon Z 9, τη ναυαρχίδα της στις mirrorless κάμερες.

Οι πολλές αλλαγές με το Firmware 3.00 είναι:

Σημείωση: Οι αλλαγές που παρατίθενται στις ενότητες «Στατική Φωτογράφιση», «Εγγραφή Video», «Οθόνες», «Απεικόνιση», «Χειριστήρια» και «Δίκτυο» αναφέρονται αναλυτικά στο Supplementary Firmware Update Manual (Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για την ενημέρωση υλικολογισμικού).

■ Στατική Φωτογράφιση

 • Το στοιχείο [Μέγεθος εικόνας] στο μενού λήψης φωτογραφιών πλέον είναι [Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας] και προσφέρει νέες επιλογές που ισχύουν μόνο για φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με χρήση της περιοχής εικόνας DX.
 • Προστέθηκε η ταχύτητα [C60] στις ταχύτητες καρέ που είναι διαθέσιμες για τη λήψη καρέ υψηλής ταχύτητας. Η Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d4 στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] τώρα είναι [Επ. Λήψης πριν Απελευθ. Κλείστρ.].
 • Προστέθηκε η επιλογή [Μείωση τρεμουλ. υψηλής συχν.] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
 • Προστέθηκε η επιλογή [Αυτόμ. επαναφορά θέσ. εστίασης] στις επιλογές για [Λήψη μετατόπισης εστίασης] του [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].

■ Εγγραφή Video

 • Προστέθηκε η επιλογή [Μείωση τρεμουλ. υψηλής συχν.] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].
 • Προστέθηκε η επιλογή [Zoom υψηλής ανάλυσης] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].
 • Προστέθηκε η επιλογή [Επαναφορά με τηλεχειριστήριο] στις επιλογές για [Κωδικός χρόνου] του [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].

■ Οθόνες

 • Η λειτουργία οθόνης [Προτεραιότητα σκοπεύτρου] έχει αντικατασταθεί από τις λειτουργίες [Προτεραιότητα σκοπεύτρου (1)] και [Προτεραιότητα σκοπεύτρου (2)].
 • Επεκτάθηκε το εύρος των επιλογών φωτεινότητας οθόνης ώστε να περιλαμβάνει τόσο φωτεινότερες όσο και πιο σκοτεινές ρυθμίσεις.
 • Έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.]:
  • – Προστέθηκε μια επιλογή [Χρώμα παρακολούθησης 3D] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a11 [Εμφάνιση σημείου εστίασης].
  • – Προστέθηκαν οι επιλογές [Πάντα] και [Μόνο όταν το φλας δεν χρησιμοπ.] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d9 [Λειτ. προβολής (φωτογραφία Lv)] > [Εμφάνιση εφέ ρυθμίσεων].

■ Απεικόνιση

 • Το στοιχείο [Περιστροφή σε πορτραίτο] στο μενού απεικόνισης τώρα είναι [Αυτόμ. περιστρ. φωτογραφιών]. Εάν έχει επιλεχθεί [ON], οι οθόνες απεικόνισης στην οθόνη και το σκόπευτρο θα περιστρέφονται αυτόματα για να ταιριάζουν με τον προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής.
 • Στην οθόνη απεικόνισης εμφανίζεται τώρα η θερμοκρασία χρώματος για φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με την επιλογή [Χειροκίνητη προτοποθέτηση] για [Ισορροπία λευκού].
 • Είναι πλέον διαθέσιμες επιλογές για τον ομαδικό χειρισμό κάθε σειράς φωτογραφιών που έχουν ληφθεί σε λειτουργίες συνεχών λήψεων.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Πληροφορίες αρχείου] στις επιλογές που είναι διαθέσιμες για [Επιλ. εμφάνισης προβολής] στο [ΜΕΝΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ].

■ Χειριστήρια

 • Προστέθηκε μια επιλογή πλήρους φορμά στις επιλογές για [Φορμάρισμα κάρτας μνήμης] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] για χρήση με συμβατές κάρτες μνήμης CFexpress.
 • Έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.]:
  • – Προστέθηκε η επιλογή [Type A καθυστέρ. αυτόμ. επαν.] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d14 [Ένδειξη χρόνου απελευθέρωσης].
  • – Προστέθηκε το στοιχείο [Περιοχή σταθμισμ. στο κέντρο] στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για την προσαρμογή των οθονών λήψης με τη χρήση των Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων d18 [Προσ. οθόνης λήψης στην οθόνη] και d19 [Προσ. οθόν. λήψ. στο σκόπευτρο].
  • – Οι Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)], f3 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)] και g2 [Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου] τώρα προσφέρουν πρόσβαση σε μια διευρυμένη σειρά προσαρμοσμένων λειτουργιών και χειριστηρίων.

■ Δίκτυο

 • Η κατάσταση σύνδεσης εμφανίζεται πλέον στην οθόνη λήψης όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε διακομιστή FTP.
 • Η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει τώρα το FTPS.
 • Προστέθηκε το στοιχείο [Επιλογές ATOMOS AirGlu BT] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].

■ Άλλες αλλαγές

 • Βελτιώθηκε η ακρίβεια της αυτόματης εστίασης.
 • Βελτιώθηκε η απόδοση της αυτόματης εστίασης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μειώνοντας το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο φωτισμού κατά 0,5 EV.
 • Μειώθηκε η ευαισθησία της επιλογής [Παρακολούθηση 3D] σε αντικείμενα που περνούν ανάμεσα από το θέμα και τη φωτογραφική μηχανή.
 • Βελτιώθηκε η απόδοση της εστίασης όταν επιλέγεται [Ζώα] για [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] κατά τη λειτουργία [Παρακολούθηση 3D].
 • Περιορίστηκε η τάση της φωτογραφικής μηχανής να εστιάζει στο φόντο κατά την ανίχνευση θέματος όταν επιλεγόταν [AF ευρείας περιοχής (S/L/C1/C2)], [Παρακολούθηση 3D] ή [AF αυτόμ. επιλογ. περιοχ.].
 • Η κορύφωση εστίασης, η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους και η ένδειξη απόστασης εστίασης είναι πλέον διαθέσιμες όταν η εστίαση ρυθμίζεται με τη χρήση του δακτυλίου εστίασης φακού, όχι μόνο στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης αλλά και σε άλλες λειτουργίες εστίασης. Επιπλέον, έχουν γίνει προσαρμογές στη διάρκεια του χρόνου εμφάνισης της ένδειξης απόστασης εστίασης.
 • Η ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα και η ευαισθησία ISO θα εμφανίζονται πλέον όταν ρυθμίζεται η έκθεση ενώ η οθόνη ζωντανής προβολής είναι σε μεγέθυνση.
 • Βελτιώθηκε η απόκριση της χειροκίνητης εστίασης στη λειτουργία video και όταν επιλέγεται η άηχη λειτουργία κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.
 • Η οθόνη λήψης τώρα δείχνει την κατάσταση σύνδεσης συγχρονισμένης λήψης. Έγιναν επίσης βελτιώσεις στην απεικόνιση στη λίστα απομακρυσμένων φωτογραφικών μηχανών στην οποία η πρόσβαση γίνεται μέσω της επιλογής [Σύνδεση σε άλλες φωτογρ. μηχ.] > [Λίστα απομακρ. φωτ. μηχανών] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].
 • Έχει προστεθεί η γλώσσα [Português (PT)] στις γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω του στοιχείου [Γλώσσα (Language)] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] για τις φωτογραφικές μηχανές Z 9 που πωλούνται στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
 • Διορθώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:
  • – Εάν (α) είχε επιλεχθεί το AF-S για λειτουργία εστίασης, (β) είχε επιλεχθεί μια λειτουργία περιοχής AF που υποστήριζε την ανίχνευση θέματος μέσω ενός χειριστηρίου στο οποίο είχε εκχωρηθεί η [Λειτ.επιλ.περιοχ. AF + AF-ON] χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] και (γ) είχε επιλεχθεί άλλη επιλογή από την [Ανίχνευση θέματος ανενεργή] για [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ], τότε το πάτημα του προσαρμοσμένου χειριστηρίου μερικές φορές δεν ενεργοποιούσε την ανίχνευση θέματος.
  • – Εάν (α) είχε επιλεχθεί η παρακολούθηση 3D για τη λειτουργία επιλογής περιοχής AF, (β) είχε επιλεχθεί μια επιλογή εκτός από [Ανίχνευση θέματος ανενεργή] για [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] και (γ) οι ρυθμίσεις λήψης που ανακαλούνται μέσω ενός χειριστηρίου στο οποίο είχε εκχωρηθεί η λειτουργία [Ανάκληση λειτουργιών λήψης] ή [Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές)] χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] είχαν επιλεγμένη την [Παρακολούθηση 3D] για τη [Λειτ. επιλογής περιοχής AF] και επιλεγμένη την [Ανίχνευση θέματος ανενεργή] για τις [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF], τότε η ανίχνευση θέματος συνεχιζόταν κατά τη διάρκεια του AF-ON μετά το πάτημα του προσαρμοσμένου χειριστηρίου.
  • – Εάν (α) είχε επιλεχθεί AF-C για λειτουργία εστίασης, (β) είχε επιλεχθεί μια επιλογή εκτός από [Παρακολούθηση 3D] για τη λειτουργία επιλογής περιοχής AF, (γ) είχε επιλεχθεί μια επιλογή εκτός από [Ανίχνευση θέματος ανενεργή] για τις [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] και (δ) οι ρυθμίσεις λήψης που ανακαλούνται μέσω ενός χειριστηρίου στο οποίο είχε εκχωρηθεί η λειτουργία [Ανάκληση λειτουργιών λήψης] ή [Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές)] χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] είχαν επιλεγμένη την [Παρακολούθηση 3D] για [Λειτ. επιλογής περιοχής AF], τότε η ανίχνευση θέματος δεν εκτελούνταν όπου αναμενόταν όταν το AF-ON ξεκινούσε μέσω του προσαρμοσμένου χειριστηρίου.
  • – Οι ταχύτητες κλείστρου από 1/320 s έως 1/640 s προκαλούσαν ανομοιόμορφη έκθεση σε όλο το κάδρο σε φωτογραφίες που λαμβάνονταν με μονάδες φλας SB‑800 χρησιμοποιώντας τον αυτόματο συγχρονισμό υψηλής ταχύτητας FP.
  • – Επιλέγοντας μια διαφορετική συστοιχία προσαρμοσμένων ρυθμίσεων στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] μετά την επιλογή μιας μη προεπιλεγμένης ρύθμισης για [Αυτόματο bracketing] > [Διαβάθμιση] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] έκανε την τιμή για [Αυτόματο bracketing] > [Διαβάθμιση] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] να επανέλθει στο 1.
  • – Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι πληροφορίες λήψης εξαφανίζονταν από το σκόπευτρο.
  • – Η προσπάθεια εγγραφής video 8K με προσαρτημένο έναν φακό NIKKOR Z 14-30mm f/4S και μια επιλογή άλλη από [Απενεργοποίηση] για [Απόσβεση κραδασμών] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO] μερικές φορές έκανε τη φωτογραφική μηχανή να σταματά να αποκρίνεται.
  • – Η παρακολούθηση μικρών ή χαμηλής αντίθεσης θεμάτων σε μονόχρωμο φόντο, όπως ο μπλε ουρανός, προκαλούσε μερικές φορές την μετακίνηση της περιοχής εστίασης στο επάνω μέρος της οθόνης.
  • – Η επιλογή της ταχύτητας [C30] ή [C120] για τη λειτουργία λήψης όταν είχε επιλεχθεί μια επιλογή εκτός από [Απενεργοποίηση] για [Ενεργό D-Lighting] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] προκαλούσε αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης ή του σκοπεύτρου.
  • – Σε σπάνιες περιπτώσεις, η φωτογραφική μηχανή δεν μπορούσε να εγγράψει σωστά video 8K.
  • – Στη λειτουργία video, η φωτογραφική μηχανή δεν μπορούσε να αυξήσει το διάφραγμα (να μειώσει τον αριθμό f) μετά την επίτευξη του ανώτερου ορίου ευαισθησίας ISO στις λειτουργίες P και S εάν η τιμή που είχε επιλεχθεί για [Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO] > [Μέγιστη ευαισθησία] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO] ήταν κάτω από [12800].

Η Nikon σημειώνει:

Χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση διαρκεί περίπου 6 λεπτά. Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση θα εμφανιστεί μια γραμμή προόδου, αλλά κατά την ενημέρωση από έκδοση firmware «C» προγενέστερη της 2.00 ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι χρειάζονται περίπου 2 λεπτά για να εμφανιστεί η γραμμή προόδου. Μην απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση υλικολογισμικού.

Θα βρείτε το νέο Firmware εδώ.

Αναζητήστε όλα τα νέα προϊόντα στο κατάστημα
Ρεπέλλα Φωτογραφικά.

To pttlgr στηρίζεται για την λειτουργία του στους αναγνώστες του!
Μπορείς να βοηθήσεις με μία μικρή δωρεά!
Υποστηρίξτε το pttlgr ακόμα και με μόλις 1€ – χρειάζεται μόνο ένα λεπτό. Εάν μπορείτε, σκεφτείτε να μας υποστηρίξετε με ένα ποσό κάθε μήνα.
Σας ευχαριστούμε.

Στηρίξτε το pttlgr και την προσπάθεια μας για έγκυρη και άμεση ενημέρωση ακολουθώντας μας
σε InstagramYouTube και Facebook!

Ακολουθήστε το pttlgr στα Google News, εδώ!

Κάνε Εγγραφή / Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αποκλειστικά για φωτογραφία και φωτογραφικό εξοπλισμό!

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

Firmware Updates Nikon Nikon Z 9
author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!