Νέο Firmware για τη Nikon Z 9


Νέο Firmware για τη Nikon Z 9

H Nikon διαθέτει σημαντική αναβάθμιση Firmware για την Nikon Z 9, από το site της.

Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 4.10 στη 5.00
Σημείωση: Οι χρήστες του ακόλουθου λογισμικού θα πρέπει να κάνουν ενημέρωση με τις τελευταίες εκδόσεις.

 • Camera Control Pro 2 έκδοση 2.37.0 ή νεότερη, NX Studio έκδοση 1.6.1 ή νεότερη και SnapBridge έκδοση 2.11.0 ή νεότερη.
  Σημείωση: Οι αλλαγές που παρατίθενται στις ενότητες «Στατική Φωτογράφιση», «Εγγραφή Video», «Απεικόνιση», «Χειριστήρια», «Οθόνες» και «Δίκτυο» αναφέρονται αναλυτικά στο Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για την ενημέρωση υλικολογισμικού.

Σημείωση: Λόγω της προσθήκης νέων στοιχείων μενού, ορισμένα στοιχεία του μενού Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων έχουν αλλάξει αρίθμηση.

 • ■ Στατική Φωτογράφιση
 • Προστέθηκαν και άλλαξαν οι ακόλουθες λειτουργίες στην επιλογή [Αυτόματη καταγραφή] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
 • Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της αυτόματης καταγραφής μπορούν πλέον να διαμορφωθούν εκ των προτέρων
 • Προστέθηκε η επιλογή [DX (24 x 16)] στις επιλογές περιοχής εικόνας
 • Προστέθηκε η επιλογή [Αεροπλάνα] στις επιλογές τύπου ανίχνευσης θέματος
 • Η αυτόματη καταγραφή είναι πλέον διαθέσιμη με τις ρυθμίσεις χειροκίνητης εστίασης της φωτογραφικής μηχανής
 • Η εμφάνιση και τα ονόματα ορισμένων στοιχείων στην οθόνη ρυθμίσεων έχουν αλλάξει
 • Το εύρος ανίχνευσης που διατίθεται για την επιλογή [Προηγμένα: Απόσταση] έχει επεκταθεί
 • Προστέθηκε μια επιλογή λειτουργίας λήψης με καταγραφή καρέ υψηλής ταχύτητας + [C15].
 • Προστέθηκε η λειτουργία ρύθμισης συχνότητας στην επιλογή [Μείωση τρεμουλ. υψηλής συχν.] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] που επιτρέπει τη διαμόρφωση των προεπιλογών συχνότητας.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Πορτραίτο πλούσιων τόνων] στη ρύθμιση [Ορισμός Picture Control].
 • Προστέθηκε η επιλογή [Ισορροπία εμφάνισης πορτραίτου] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
 • Προστέθηκε η επιλογή [Απαλότητα δέρματος] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
 • Προστέθηκε η επιλογή [Λειτ αποθορυβ υψηλ ISO] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] που επιτρέπει την επιλογή μιας λειτουργίας επεξεργασίας αποθορυβοποίησης.
 • Νέες επιλογές ποιότητας εικόνας είναι διαθέσιμες για την καταγραφή καρέ υψηλής ταχύτητας + λήψη με την επιλογή [Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας] > [Ποιότητα εικόνας (HSFC)] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ].
 • Το zoom της οθόνης ζωντανής προβολής πλέον είναι έως 400%.
 • Η συνεχής λυχνία LED του Profoto A10 μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικός φωτισμός AF.
  Σημείωση: Η ενημέρωση υλικολογισμικού είναι απαραίτητη για το Profoto A10. Ανατρέξτε στον εταιρικό ιστότοπο της Profoto για λεπτομέρειες.
  ■ Εγγραφή Video
 • Προστέθηκαν και άλλαξαν οι ακόλουθες λειτουργίες στην επιλογή [Αυτόματη καταγραφή] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].
 • Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της αυτόματης καταγραφής μπορούν πλέον να διαμορφωθούν εκ των προτέρων
 • Προστέθηκε η επιλογή [DX] στις επιλογές περιοχής εικόνας
 • Προστέθηκε η επιλογή [Αεροπλάνα] στις επιλογές τύπου ανίχνευσης θέματος
 • Η αυτόματη καταγραφή είναι πλέον διαθέσιμη με τις ρυθμίσεις χειροκίνητης εστίασης της φωτογραφικής μηχανής
 • Η εμφάνιση και τα ονόματα ορισμένων στοιχείων στην οθόνη ρυθμίσεων έχουν αλλάξει
 • Το εύρος ανίχνευσης που διατίθεται για την επιλογή [Προηγμένα: Απόσταση] έχει επεκταθεί
 • Προστέθηκε η επιλογή [Πορτραίτο πλούσιων τόνων] στα Picture Control.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Ισορροπία εμφάνισης πορτραίτου] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].
 • Προστέθηκε η επιλογή [Απαλότητα δέρματος] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].
 • Προστέθηκαν και άλλαξαν οι ακόλουθες λειτουργίες στην επιλογή [Zoom υψηλής ανάλυσης] στο [ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO].
 • Έχει αλλάξει το χρώμα των αγκυλών της περιοχής AF εστίασης που εμφανίζονται στην οθόνη λήψης όταν έχει ενεργοποιηθεί το zoom υψηλής ανάλυσης.
 • Οι λειτουργίες του Zoom υψηλής ανάλυσης μπορούν πλέον να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας τον υπο-επιλογέα.
 • Το zoom της οθόνης ζωντανής προβολής πλέον είναι έως 400%.
  ■ Απεικόνιση
 • Προστέθηκε η επιλογή [Ταχύτητα αναπαραγωγής] στο μενού απεικόνισης «i».
 • Προστέθηκε η επιλογή [Προσαρμ. επιλογών επεξεργασίας] στη ρύθμιση [Επεξεργασία] στο μενού απεικόνισης «i».
 • Προστέθηκε η επιλογή [Αυτόμ. περιστροφή εικόνας] στο μενού απεικόνισης.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Επιλογές αυτόμ. σειρ. αναπαραγ.] στη ρύθμιση [Αναπαραγωγή σειράς] στο μενού απεικόνισης.
 • Η κύλιση των φωτογραφιών διατηρεί τον τρέχοντα προσανατολισμό ακόμα και αν περιστρέφεται η φωτογραφική μηχανή.
 • Η τρέχουσα ταχύτητα αναπαραγωγής πλέον εμφανίζεται στην οθόνη αναπαραγωγής κατά την προβολή ενός βίντεο σε πλήρες κάδρο.
 • Προστέθηκε η επιλογή [4608 x 3072, 14,2 M] στη ρύθμιση [Επεξεργασία] > [Αλλαγή μεγέθους] στο μενού απεικόνισης «i» όταν εμφανίζονται εικόνες RAW.
  ■ Χειριστήρια
 • Προστέθηκαν στην προσαρμοσμένη εκχώρηση ελέγχου και στους ρόλους που μπορούν να εκχωρηθούν μέσω των ακόλουθων στοιχείων στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
 • f1 και g1 [Προσαρμογή μενού ]
 • f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] και g2[Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου]
 • f3 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)]
  Διαλέξτε [Επ. σημείου εστ. (προτ. προσ.)] για f3 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)] > [Κύριος επιλογέας εντολών] ή [Υπο-επιλογέας εντολών] > [Θέση zoom προώθησης καρέ].
  Οι ρυθμίσεις για f3 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)] > [Κύριος επιλογέας εντολών] ή [Υπο-επιλογέας εντολών] > [Προώθηση καρέ] μπορούν πλέον να εφαρμοστούν στη κύλιση των φωτογραφιών κατά τη διάρκεια του zoom απεικόνισης.
  Η επιλογή λειτουργίας οθόνης μπορεί πλέον να εκχωρηθεί στα κουμπιά Προστασία/Fn4 και ήχου.
 • Πλέον οι λειτουργίες λήψης μπορούν να επιλεγούν στη λειτουργία φωτογραφίας και video ξεχωριστά.
  Σημείωση: Οι λειτουργίες λήψης σε όλες τις συστοιχίες λήψης «A» έως «D» ορίζονται σε P αμέσως μετά την ενημέρωση του firmware.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Πλάτος περιγράμ. σημείου εστίασης] στη ρύθμιση a11 [Εμφάνιση σημείου εστίασης] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
 • Προστέθηκε ένα στοιχείο [Μέγ. διάφρ ζων προβ σε MF] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] στη θέση του a14.
 • Προστέθηκαν στοιχεία [Μισοπατ. για ακύρ. zoom (MF)] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] στις θέσεις d19 και g17.
 • Η ισορροπία λευκού και η αντιστάθμιση έκθεσης μπορούν πλέον να ρυθμιστούν κατά την ανάκληση των ρυθμίσεων της λειτουργίας λήψης με το πάτημα του κουμπιού (παρατεταμένο πάτημα).
 • Έχουν γίνει αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης του πλήρους φορμά με τη ρύθμιση [Φορμάρισμα κάρτας μνήμης] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ].
  ■ Οθόνες
 • Έχει αλλάξει η θέση στην οποία εμφανίζεται η προειδοποίηση για την υψηλή θερμοκρασία της κάρτας μνήμης στη λειτουργία video.
  ■ Δίκτυο
 • Πλέον εμφανίζεται μια προειδοποίηση όταν η σύνδεση με ένα εξάρτημα ATOMOS AirGlu BT είναι ασταθής ή διακόπτεται.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Σύνδεση Wi-Fi (STA mode)] που σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή με την έξυπνη συσκευή μέσω ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.
 • Οι αριθμοί θύρας μπορούν πλέον να καθοριστούν με την επιλογή [Σύνδεση σε διακομιστή FTP] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].
 • Προστέθηκε η επιλογή [Αποστολή σε μορφή HEIF] στη ρύθμιση [Σύνδεση σε διακομιστή FTP] > [Επιλογές] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].
  Σημείωση: Οι εικόνες HEIF που έχουν υποστεί μετατροπή δεν αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης.
 • Τα αξεσουάρ ATOMOS AirGlu BT και οι λαβές με τηλεχειριστήριο MC-N10 μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν μαζί.
 • Η διεύθυνση IP που λαμβάνεται αυτόματα θα διατηρείται μετά την απενεργοποίηση της αυτόματης διευθυνσιοδότησης IP.
 • Η αυτόματα ληφθείσα πύλη/οι διευθύνσεις διακομιστή DNS εμφανίζονται πλέον στην οθόνη επεξεργασίας TCP/IP.
 • Τα ονόματα των αρχείων της φωτογραφίας και του ήχου ταιριάζουν πλέον εάν το όνομα αρχείου της φωτογραφίας μετονομαστεί κατά τη μεταφορά.
  ■ Άλλες αλλαγές
 • Όταν η [Λειτ. επιλογής περιοχής AF] έχει οριστεί σε [Παρακολούθηση 3D] και το ανθρώπινο θέμα είναι μεγάλο σε σχέση με το κάδρο και ανιχνεύονται πολλά μάτια κοντά στο σημείο εστίασης παρακολούθησης, η φωτογραφική μηχανή θα δώσει προτεραιότητα για την εστίαση στο μάτι που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο.
 • Ο χρόνος μέχρι να σκοτεινιάσει η οθόνη λήψης μετά την απελευθέρωση του κλείστρου όταν έχει επιλεχθεί [ON] για [Μείωση τρεμουλ. φωτογραφίας] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] έχει γίνει μικρότερος.
 • Πλέον είναι πιο εύκολη η προβολή του ιστογράμματος RGB όταν έχει επιλεχθεί [Λειτουργία 1] ή [Λειτουργία 2] για d12 [Θερμά χρώματα οθόνης] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
 • Με την επιλογή [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] > [Έκδοση firmware] πλέον εμφανίζεται το firmware «G» της μονάδας GNSS.
 • Η ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας GNSS είναι πλέον διαθέσιμη.
  Σημείωση: Η δεύτερη ενημέρωση δεν είναι απαραίτητη εάν το firmware «G» της μονάδας GNSS είναι ήδη το 0.17, όπως στην περίπτωση αυτή, η βελτίωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
  Σημείωση: Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενημέρωση υλικολογισμικού μονάδας GNSS» για τις διαδικασίες ενημέρωσης.
 • Το firmware για τη μονάδα GNSS έχει ενημερωθεί.
 • Βελτιώθηκε η απόδοση απόκτησης όταν χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιοχές όπου μπορεί να γίνει λήψη από τον δορυφόρο quasi-zenith «QZSS».
 • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:
 • Οι τιμές βελτιστοποίησης που είχαν οριστεί στις [Επιλογές βελτιστοπ. AF] στο μενού ρυθμίσεων δεν εφαρμόζονταν όταν το θέμα ανιχνευόταν με ενεργοποιημένη την επιλογή [AF ευρείας περιοχής (S)], [AF ευρείας περιοχής (L)], [AF ευρείας περιοχής (C1)] ή [AF ευρείας περιοχής (C2)] για [Λειτ. επιλογής περιοχής AF].
 • Η μετάβαση στην οθόνη απεικόνισης και η προσπάθεια χειρισμού του υπο-επιλογέα δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα για όσο χρόνο άναβε η λάμπα πρόσβασης της κάρτας μνήμης μετά από συνεχόμενη λήψη όταν ήταν ενεργοποιημένη η επιλογή [Αναπαραγωγή σειράς] > [Ο υπο-επιλ. εμφανίζει την πρ. λήψη] στο [ΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ].
 • Μερικές φορές δεν μπορούσε να επιτευχθεί η βέλτιστη έκθεση σε λήψεις με ριπές ή σε λήψεις με μετατόπιση εστίασης.
 • Η απελευθέρωση κλείστρου δεν ήταν δυνατή μερικές φορές όταν είχε επιλεχθεί «Bulb» για ταχύτητα κλείστρου.
 • Τα θέματα μερικές φορές δεν ανιχνεύονταν στη σωστή θέση κατά την επανειλημμένη λήψη αεροπλάνων.

Θα το βρείτε εδώ.

Αναζητήστε όλα τα νέα προϊόντα στο κατάστημα
Ρεπέλλα Φωτογραφικά.

To pttlgr στηρίζεται για την λειτουργία του στους αναγνώστες του!
Μπορείς να βοηθήσεις με μία μικρή δωρεά!
Υποστηρίξτε το pttlgr ακόμα και με μόλις 1€ – χρειάζεται μόνο ένα λεπτό. Εάν μπορείτε, σκεφτείτε να μας υποστηρίξετε με ένα ποσό κάθε μήνα.
Σας ευχαριστούμε.

Στηρίξτε το pttlgr και την προσπάθεια μας για έγκυρη και άμεση ενημέρωση ακολουθώντας μας
σε InstagramYouTube και Facebook!

Ακολουθήστε το pttlgr στα Google News, εδώ!

Κάνε Εγγραφή / Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αποκλειστικά για φωτογραφία και φωτογραφικό εξοπλισμό!

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

Firmware Updates Nikon Nikon Z 9
author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!