Σημαντική αναβάθμιση Firmware για τη Nikon Z 9


Σημαντική αναβάθμιση Firmware για τη Nikon Z 9

H Nikon διαθέτει νέο Firmware για τη ναυαρχίδα της Nikon Z 9 την έκδοση 4.00.

Με την συγκεκριμένη έκδοση έχουμε πολλές βελτιώσεις:

Σημείωση: Οι χρήστες του ακόλουθου λογισμικού θα πρέπει να κάνουν ενημέρωση με τις τελευταίες εκδόσεις.

 • Camera Control Pro 2 έκδοση 2.36.0 ή νεότερη, IPTC Preset Manager έκδοση 1.3.0 ή νεότερη, NX Studio έκδοση 1.4.0 ή νεότερη, NX MobileAir έκδοση 1.2 ή νεότερη (έκδοση Android), NX Field έκδοση 1.4 ή νεότερη

Σημείωση: Οι αλλαγές που παρατίθενται στις ενότητες «Στατική Φωτογράφιση», «Εγγραφή Video», «Απεικόνιση», «Χειριστήρια», «Οθόνες» και «Δίκτυο (και το NX Field)» αναφέρονται αναλυτικά στο Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για την ενημέρωση υλικολογισμικού.

■ Στατική Φωτογράφιση

 • Προστέθηκε η επιλογή [Αυτόματη καταγραφή] στο μενού λήψης φωτογραφιών. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν κριτήρια λήψης μεταξύ των [Κίνηση] (η κατεύθυνση με την οποία κινείται το θέμα), [Απόσταση] (πόσο μακριά βρίσκεται το θέμα από τη φωτογραφική μηχανή) και [Ανίχνευση θέματος] (αν ανιχνεύεται ή όχι ένα θέμα συγκεκριμένου τύπου), και η μηχανή θα τραβά αυτόματα φωτογραφίες όταν ανιχνεύει θέματα που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια. Έχετε υπόψη ότι η επιλογή [Απόσταση] είναι διαθέσιμη με φακούς NIKKOR Z και ενδέχεται να μη λειτουργεί κατά το αναμενόμενο όταν χρησιμοποιείται με άλλους φακούς.
 • Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η φωτογραφική μηχανή θα συνεχίσει να αποθηκεύει καρέ πριν ακυρώσει τη λήψη κατά τη φάση Λήψη πριν από την Απελευθέρωση Κλείστρου της λήψης καρέ υψηλής ταχύτητας έχει αυξηθεί από 30 σε 300 δευτερόλεπτα.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Μεγάλο] στις επιλογές μεγέθους που είναι διαθέσιμες για τη ρύθμιση [Ρόλος κάρτας – Υποδοχή 2] > [JPEG Υποδ. 1 – JPEG Υποδ. 2] στο μενού λήψης φωτογραφιών.
 • Προστέθηκαν νέες διαβαθμίσεις bracketing για χρήση κατά τη διάρκεια του αυτόματου bracketing με ενεργοποιημένη την επιλογή [Βracketing AE & φλας], [AE bracketing] ή [Bracketing φλας] για [Ορισμός αυτόμ. bracketing]. Αυτή η αλλαγή ισχύει επίσης για τη ρύθμιση [Λήψη με περιοδ. χρονοδιακ.] > [Επιλογές] > [AE bracketing] > [Διαβάθμιση].

■ Εγγραφή Video

 • Προστέθηκε η επιλογή [Αυτόματη καταγραφή] στο μενού εγγραφής video. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν κριτήρια λήψης μεταξύ των [Κίνηση] (η κατεύθυνση με την οποία κινείται το θέμα), [Απόσταση] (πόσο μακριά βρίσκεται το θέμα από τη φωτογραφική μηχανή) και [Ανίχνευση θέματος] (αν ανιχνεύεται ή όχι ένα θέμα συγκεκριμένου τύπου), και η μηχανή θα εγγράφει αυτόματα video όταν ανιχνεύει θέματα που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια. Έχετε υπόψη ότι η επιλογή [Απόσταση] είναι διαθέσιμη με φακούς NIKKOR Z και ενδέχεται να μη λειτουργεί κατά το αναμενόμενο όταν χρησιμοποιείται με άλλους φακούς.
 • Προστέθηκαν επιλογές χαμηλής ευαισθησίας ISO στη ρύθμιση [Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO] > [Ευαισθησία ISO (λειτουργ. M)] για χρήση κατά την εγγραφή video N-Log.
 • Άλλαξε το εύρος των διαθέσιμων ταχυτήτων για το Zoom Υψηλής Ανάλυσης.
 • Προστέθηκε εγγραφή video σε αργή κίνηση.

■ Απεικόνιση

 • Έγιναν αλλαγές στα στοιχεία [Επιλέξτε για αποστ. σε υπολογ.] και [Επιλέξτε για αποστολή (FTP)] στο μενού απεικόνισης «i» και προστέθηκαν οι επιλογές [Επιλ. για προτεραιότ. αποστ. σε υπολογ.] και [Επιλ. για προτεραιότ. αποστ. (FTP)].

■ Χειριστήρια

 • Προστέθηκε υποστήριξη για τη λειτουργία ισχυρού zoom στους φακούς ισχυρού zoom.
 • Προστέθηκε το στοιχείο [Λειτ. υστέρησης έκθεσης] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] στη θέση d6.
 • Προστέθηκαν στην προσαρμοσμένη εκχώρηση ελέγχου και στους ρόλους που μπορούν να εκχωρηθούν μέσω των ακόλουθων στοιχείων στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.]. Επίσης, προστέθηκαν νέες επιλογές επαναφοράς.
  • – f2[Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)]- f3[Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)]- g2[Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου]
  •    Μεταξύ των ρόλων που μπορούν πλέον να εκχωρηθούν μέσω των Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων f2 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] και g2 [Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου] είναι η [Εναλλαγή ματιού], η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εναλλαγή της εστίασης μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ματιού του θέματος.
  •    Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας νέος ρόλος [Θέση zoom προώθησης καρέ] > [Επιλογή σημείου εστίασης] για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f3 [Πρ. εκχώρ. ελέγχου (αναπ.)] κατά τη διάρκεια του zoom απεικόνισης για κεντράρισμα της οθόνης στο ενεργό σημείο εστίασης για κάθε φωτογραφία κατά την κύλιση των φωτογραφιών με χρήση ενός επιλογέα εντολών.
 • Έγιναν ενημερώσεις στα [Δεδομένα φακού χωρίς CPU] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ].
 • Αυξήθηκε το όριο χαρακτήρων για τις καταχωρήσεις «Category» στις προτοποθετήσεις IPTC.
 • Έγινε αναδιάρθρωση του στοιχείου [Ήχοι φωτογραφικής μηχανής] στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] με την προσθήκη νέων επιλογών, μεταξύ των οποίων νέων ήχων και ρύθμισης του επιπέδου έντασης για το ηλεκτρονικό κλείστρο.

■ Οθόνες

 • Προστέθηκαν πληροφορίες απόστασης εστίασης στην ένδειξη απόστασης εστίασης που εμφανίζεται κατά τη χειροκίνητη εστίαση.
 • Η επιλογή που ενεργοποιείται για τη ρύθμιση [Μέγεθος οθόνης σκοπεύτρου] (πρώην [Μέγ. οθόν. Finder (φωτογρ. Lv)] (Μέγεθος οθόνης Finder (φωτογραφία (Lv))) στο [ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ] πλέον ισχύει και στις λειτουργίες video και απεικόνισης.

■ Δίκτυο (και το NX Field)

 • Έγιναν αλλαγές και προσθήκες στο στοιχείο [Σύνδεση σε διακομιστή FTP] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].
 • Άλλαξε η διαδικασία που χρησιμοποιείται κατά τη διαμόρφωση της φωτογραφικής μηχανής για συγχρονισμένη λήψη αυξάνοντας σε είκοσι τον αριθμό των ομάδων που μπορούν να δημιουργηθούν, ενώ ο αριθμός των φωτογραφικών μηχανών σε κάθε ομάδα που μπορούν να ελεγχθούν από την κύρια μηχανή αυξήθηκε σε δεκαέξι.
 • Προστέθηκε η επιλογή [Αντικ. πληροφοριών copyright] στη ρύθμιση [Σύνδεση σε άλλες φωτογρ. μηχ.] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ].

■ Αλλαγές που σχετίζονται με την εφαρμογήΜε το NX MobileAir:

 • η οθόνη ζωντανής προβολής της φωτογραφικής μηχανής για τη λειτουργία φωτογραφίας δείχνει τώρα την κατάσταση του NX MobileAir, και
 • οι ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής που έχουν αποθηκευτεί σε μια κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας την επιλογή [Αποθήκ./φόρτωση ρυθμ. μενού] μπορούν πλέον να ληφθούν στην έξυπνη συσκευή ή να αντιγραφούν από την έξυπνη συσκευή στην κάρτα μνήμης της μηχανής χρησιμοποιώντας το NX MobileAir.

■ Άλλες αλλαγές

 • Βελτιώθηκε η ακρίβεια της επιλογής [Παρακολούθηση 3D] για μικρά, γρήγορα κινούμενα θέματα όταν έχει επιλεχθεί [Αυτόματη], [Άνθρωποι], [Ζώα] ή [Όχημα] για τις [Επιλογές ανίχνευσης θέματος AF] και δεν ανιχνεύεται κανένα θέμα του επιλεγμένου τύπου.
 • Βελτιώθηκε η ακρίβεια εστίασης για σκοτεινά θέματα χαμηλής αντίθεσης.
 • Βελτιώθηκε το κλείδωμα της εστίασης με ανίχνευση τρεμουλιάσματος στη λειτουργία συνεχών λήψεων χαμηλής ταχύτητας.
 • Έγιναν και άλλες βελτιώσεις στη λειτουργία της αυτόματης εστίασης και στην αξιοπιστία της.
 • Βελτιώθηκε η απόδοση της αυτόματης ισορροπίας λευκού κατά τη φωτογράφιση πορτραίτου.
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που μερικές φορές είχε ως αποτέλεσμα να σκοτεινιάζει το σκόπευτρο κατά την απεικόνιση όταν επιλεγόταν [Αυτόματη] για τη [Φωτειν. σκοπεύτρου].
 • Είναι πλέον πιο εύκολη η επίτευξη της σωστής έκθεσης από την πρώτη λήψη κατά τη φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη σε ρυθμίσεις υψηλής αντίθεσης ή σε ρυθμίσεις αρκετά σκοτεινές για προβολή φωτός αστεριών.
 • Η οθόνη ιστογράμματος δεν είναι πλέον διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η προβολή φωτός αστεριών.
 • Έγινε αλλαγή της προειδοποίησης χαμηλής χωρητικότητας video, ώστε να εμφανίζεται πλέον με λευκό χρώμα σε κόκκινο φόντο όταν απομένει λιγότερο από ένα λεπτό. Η προειδοποίηση εμφανίζεται πλέον και όταν δεν είναι σε εξέλιξη η εγγραφή.
 • Οι χρήστες μπορούν πλέον να χειρίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια την κύλιση των video κατά τη διάρκεια της απεικόνισης με τη χρήση της γραμμής προόδου.
 • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:
  • – Η φωτογραφική μηχανή μερικές φορές σταματούσε να αποκρίνεται εάν ο χρονομετρητής αναμονής ενεργοποιούνταν εκ νέου αφού είχε λήξει με ενεργοποιημένη την επιλογή [Προτεραιότητα σκοπεύτρου (1)] ή [Προτεραιότητα σκοπεύτρου (2)] για [Όριο λειτ. επιλογ. οθόνης] και με επιλεγμένη τη λήψη καρέ υψηλής ταχύτητας [Λειτουργία λήψης].
  • – Η φωτογραφική μηχανή μερικές φορές σταματούσε να αποκρίνεται εάν γίνονταν αλλαγές στις παραμέτρους του Picture Control κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας NEF (RAW).
  • – Σε σπάνιες περιπτώσεις το σκόπευτρο δεν εμφάνιζε σωστά το σημείο εστίασης κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης με συνεχείς ριπές.
  • – Δεν ήταν δυνατή η ρύθμιση για το [Μέγεθος εικόνας] κρατώντας πατημένο το κουμπί QUAL και περιστρέφοντας τον υπο-επιλογέα εντολών εάν ήταν προσαρτημένος ένας φακός με φορμά DX με επιλεγμένο το [ON] για τη ρύθμιση [Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας] > [Ενεργ. μεγεθών εικόνας DX].
  • – Οι μονάδες φλας SB-800 μερικές φορές σταματούσε να αποκρίνονται μετά τη λήψη φωτογραφιών με απενεργοποιημένο το φλας.
  • – Η επιλογή [Έλεγχος βινιέτας] μερικές φορές αποτύγχανε να ελέγξει σωστά τη δημιουργία βινιέτας όταν ενεργοποιούνταν μια επιλογή διαφορετική από το [Απενεργοποίηση].
  • – Οι χρήστες δεν μπορούσαν πια να επιλέξουν την περιοχή εικόνας FX μετά την επιλογή της περιοχής εικόνας DX στο Camera Control Pro 2 με ενεργοποιημένη την επιλογή 100p ή 120p για την ταχύτητα καρέ video.
  • – Η εστίαση εξακολουθούσε να ρυθμίζεται με τον δακτύλιο εστίασης όταν επιλεγόταν [Disable] για τη ρύθμιση [Δακτύλ. χειροκ. εστίασ. λειτ. AF] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.] εάν είχε ενεργοποιηθεί μια επιλογή διαφορετική από το [Μη γραμμικό] για τη ρύθμιση [Εύρ. περιστρ. δακτυλίου εστίασης] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
  • – Η μπαταρία εξαντλούνταν πιο γρήγορα όσο η φωτογραφική μηχανή ήταν απενεργοποιημένη, εάν είχε επιλεχθεί [ON] για τη ρύθμιση [Σύνδεση με έξυπνη συσκευή] > [Σύνδεση Wi-Fi] στο [ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ], ακόμη και όταν είχε επιλεχθεί [OFF] για τις επιλογές [Σύνδεση Bluetooth] και [Αποστολή ενώ είναι απενεργοπ.].
  • – Τα μενού και το κείμενο βοήθειας στα Γερμανικά και τα Κορεάτικα περιείχαν τυπογραφικά λάθη.

Θα το βρείτε εδώ.

Αναζητήστε όλα τα νέα προϊόντα στο κατάστημα
Ρεπέλλα Φωτογραφικά.

To pttlgr στηρίζεται για την λειτουργία του στους αναγνώστες του!
Μπορείς να βοηθήσεις με μία μικρή δωρεά!
Υποστηρίξτε το pttlgr ακόμα και με μόλις 1€ – χρειάζεται μόνο ένα λεπτό. Εάν μπορείτε, σκεφτείτε να μας υποστηρίξετε με ένα ποσό κάθε μήνα.
Σας ευχαριστούμε.

Στηρίξτε το pttlgr και την προσπάθεια μας για έγκυρη και άμεση ενημέρωση ακολουθώντας μας
σε InstagramYouTube και Facebook!

Ακολουθήστε το pttlgr στα Google News, εδώ!

Κάνε Εγγραφή / Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αποκλειστικά για φωτογραφία και φωτογραφικό εξοπλισμό!

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

Firmware Updates Nikon Nikon Z 9
author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!