Διαθέσιμη η μεγάλη αναβάθμιση Firmware για την Nikon Z 9!


Διαθέσιμη η μεγάλη αναβάθμιση Firmware για την Nikon Z 9!

Όπως το είχε υποσχεθεί η Nikon διαθέτει το νέο Firmware της Nikon Z 9 που εκτοξεύει τις δυνατότητες της ναυαρχίδας της εταιρείας.

Οι αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.11 στη 2.00 είναι:

Στατική Φωτογράφιση

 • Προστέθηκαν οι λειτουργίες επιλογής περιοχής AF AF ευρείας περιοχής (C1) και AF ευρείας περιοχής (C2).
 • Στη λειτουργία φωτογραφίας, ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει τώρα πρόσθετες πληροφορίες για εκθέσεις μακράς διαρκείας, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου που έχει παρέλθει και του χρόνου που απομένει.
 • Η λήψη καρέ υψηλής ταχύτητας διαθέτει τώρα εγγραφή «ριπής πριν από τη λήψη».
 • Άλλαξε η διαδικασία για την επιλογή της θερμοκρασίας χρώματος όταν έχει επιλεχθεί Επιλογή θερμοκρ. χρωμάτων για την ισορροπία λευκού.
 • Άλλαξε το μέγεθος της περιοχής που χρησιμοποιεί η φωτογραφική μηχανή για τη μέτρηση των τιμών για την ισορροπία λευκού Χειροκίνητη προτοποθέτηση.

Εγγραφή Video

 • Προστέθηκαν οι λειτουργίες επιλογής περιοχής AF AF ευρείας περιοχής (C1) και AF ευρείας περιοχής (C2).
 • Άλλαξε η διαδικασία για την επιλογή της θερμοκρασίας χρώματος όταν έχει επιλεχθεί Επιλογή θερμοκρ. χρωμάτων για την ισορροπία λευκού.
 • Άλλαξε το μέγεθος της περιοχής που χρησιμοποιεί η φωτογραφική μηχανή για τη μέτρηση των τιμών για την ισορροπία λευκού Χειροκίνητη προτοποθέτηση.
 • Προστέθηκαν οι αναλογίες zoom οθόνης 50% και 200% για χρήση κατά την εγγραφή video.
 • Ο πίνακας ελέγχου τώρα δείχνει το τρέχον μέγεθος καρέ και την τρέχουσα ταχύτητα καρέ στη λειτουργία video.
 • Έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στο ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO:
  • – Προστέθηκαν οι επιλογές εγγραφής video RAW N-RAW 12-bit (NEV) και ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) στη ρύθμιση Τύπος αρχείου video.
  • – Προστέθηκε η επιλογή Εκτεταμένη υπέρβαση δειγματ..
 • Έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.:
  • – Προστέθηκε η επιλογή Προβολή πλήρους video για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση g1 Προσαρμογή μενού i.
  • – Προστέθηκε η επιλογή Γρήγορο AF-ON για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση g2 Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου.
  • – Προστέθηκε η επιλογή Βέλτιστος έλεγχος ISO (λειτ. M) στη θέση g8.
  • – Προστέθηκε η επιλογή Εκτετ. ταχύτητα κλείστ. (λειτ. M) στη θέση g9.
  • – Προστέθηκε η επιλογή Οθόνη πλήρους φωτεινότητας στη θέση g14.
  • – Προστέθηκε η επιλογή Κόκκινη ένδειξη καταγραφής καρέ στη θέση g17.
 • Έγινε η ακόλουθη προσθήκη στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:
  • – Προστέθηκε η επιλογή 1080i (διαδοχική) στη ρύθμιση HDMI > Ανάλυση εξόδου.

Οθόνες

 • Έγιναν αλλαγές στις λειτουργίες οθόνης Μόνο σκόπευτρο και Προτεραιότητα σκοπεύτρου.
 • Προστέθηκαν δείκτες χρονισμού απελευθέρωσης για τη λήψη καρέ υψηλής ταχύτητας.
 • Έγινε η ακόλουθη προσθήκη στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.:
  • – Προστέθηκε η επιλογή Οθ. σκοπ. πολλών καρέ ανά δευτ. στη θέση d20.
 • Έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:
  • – Προστέθηκαν οι επιλογές Lo 1 και Lo 2 στη ρύθμιση Φωτειν. σκοπεύτρου > Χειροκίνητα.
  • – Προστέθηκε η επιλογή Θερμοκρ. αυτόματης απενεργοπ..

Απεικόνιση

 • Προστέθηκε η επιλογή Σύνδεση κίνησης στη ρύθμιση Επεξεργασία στο μενού απεικόνισης «i».
 • Προστέθηκε η επιλογή Αποθήκευση διαδοχικών καρέ στις επιλογές που είναι διαθέσιμενες στο μενού «i» ενώ είναι σε παύση η αναπαραγωγή video.
 • Οι χρήστες μπορούν τώρα να παραλείπουν όλες τις λήψεις εκτός από την πρώτη σε κάθε ριπή, όταν κάνουν σελιδοποίηση των φωτογραφιών στην προβολή πλήρους κάδρου.

Χειριστήρια

 • Έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.:
  • – Προστέθηκε η επιλογή Ταχύτητα επιλ. σημείου εστίασης στη θέση a14.
  • – Προστέθηκε η επιλογή Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές) για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη).
  • – Προστέθηκε στη λίστα των χειριστηρίων στα οποία μπορούν να εκχωρηθούν οι προσαρμοσμένες λειτουργίες με τη χρήση των Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων f2 (Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)) και g2 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου), ενώ προστέθηκαν οι λειτουργίες Αποθήκευση θέσης εστίασης και Ανάκληση θέσης εστίασης οι οποίες μπορούν να εκχωρηθούν.
  • – Προστέθηκε η επιλογή Εναλ. ρόλων δακτ. εστίασης/ελέγχ. στη θέση f11 (από τις 20 Απριλίου 2022, αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο με τους φακούς NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
  • – Προστέθηκε η επιλογή Προτίμ. κέντρου υπο-επιλογέα στη θέση f13.
 • Έγινε η ακόλουθη προσθήκη στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:
  • – Οι ρυθμίσεις που αποθηκεύονται και φορτώνονται χρησιμοποιώντας την επιλογή Αποθήκ./φόρτωση ρυθμ. μενού τώρα περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για τις επιλογές Διαγ. φωτ. από δύο υποδ. και Κριτήρια αναπ. με φίλτρο στο μενού απεικόνισης.

Άλλες αλλαγές

 • Προστέθηκε υποστήριξη για τους φακούς NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S.
 • Τα διαθέσιμα μεγέθη κατά τη λήψη φωτογραφιών με τη χρήση του SnapBridge έκδοση 2.9.0 ή μεταγενέστερη τώρα περιλαμβάνουν και την επιλογή 8 megapixels (4K) (8 MP (4K)) εκτός από τις υπάρχουσες επιλογές Original format (Αρχικό φορμά) και 2 megapixels (2 MP).
 • Οι επιλογές που επισημαίνονται στο μενού «i» μπορούν τώρα να επιλέγονται χρησιμοποιώντας το κέντρο είτε του υπο-επιλογέα είτε του πολυ-επιλογέα για κατακόρυφη λήψη.
 • Τα χειριστήρια στα οποία έχει εκχωρηθεί η επιλογή Ανάκληση λειτουργιών λήψης με την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη) μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν με αυτήν τη λειτουργία όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη μέσω USB με συσκευή που εκτελεί λογισμικό όπως το NX Tether ή το NX MobileAir.
 • Έγιναν αλλαγές στην αυτόματη εστίαση για βελτιωμένη αξιοπιστία, παρακολούθηση εστίασης και ανίχνευση θέματος σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
 • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • – Σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζονταν οριζόντιες γραμμές σε φωτογραφίες που είχαν ληφθεί στις λειτουργίες P και A.
  • – Ορισμένες φορές το σταμάτημα του διαφράγματος σε τιμή κάτω του f/5.6 έχοντας προηγουμένως επιλέξει AF-C για λειτουργία εστίασης και Εστίαση για Επιλ. προτεραιότητας AF-C απενεργοποιούσε την απελευθέρωση κλείστρου στη λειτουργία λήψης καρέ υψηλής ταχύτητας.
  • – Τα θέματα που κινούνταν αργά ορισμένες φορές δεν ήταν εστιασμένα σε φωτογραφίες που λαμβάνονταν στη λειτουργία εστίασης AF-C με διαφράγματα γρηγορότερα από f/2.8.
  • – Η επιλογή της ρύθμισης ON για Ομαλοποίηση έκθεσης κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης με περιοδικό χρονοδιακόπτη, όταν ήταν προσαρτημένος ένας φακός χωρίς CPU, προκαλούσε σταδιακή επιδείνωση υπερέκθεσης σε κάθε σειρά φωτογραφιών.
  • – Οι προσπάθειες σύνδεσης σε διακομιστές SFTP που είχαν διαμορφωθεί με χρήση macOS παρουσίαζαν σφάλμα και αποτύγχαναν, εκτός εάν ο κεντρικός φάκελος (home folder) είχε επιλεγεί ως προορισμός.
  • – Όταν οι χρήστες μετέβαιναν από μια συστοιχία προσαρμοσμένων ρυθμίσεων σε μια άλλη, αποθηκεύοντας μια διαφορετική ρύθμιση για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a9, Περιορισμοί λειτουργίας εστίασης, δεν ήταν δυνατή η ανάκληση της ρύθμισης της λειτουργίας εστίασης που ήταν αποθηκευμένη στη δεύτερη συστοιχία. Αντίθετα, η ρύθμιση για την πρώτη συστοιχία συνέχιζε να ισχύει και δεν μπορούσε να αλλάξει.
  • – Η φωτογραφική μηχανή ορισμένες φορές σταματούσε να αποκρίνεται εάν μια φωτογραφία λαμβανόταν έχοντας επιλέξει Ενεργοποίηση/ON για την επιλογή Ανασκόπηση φωτογραφιών στο ΜΕΝΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ και για την επιλογή Μείωση τρεμουλ. φωτογραφίας στο ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ.
  • – Τα μηνύματα σε ορισμένες γλώσσες μερικές φορές υπερχείλιζαν την οθόνη.

Θα βρείτε το νέο Firmware εδώ.

Σημείωση: Ορισμένες Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις έχουν εκ νέου αριθμηθεί λόγω της προσθήκης νέων επιλογών μενού.

Αναζητήστε όλα τα νέα προϊόντα στο κατάστημα
Ρεπέλλα Φωτογραφικά.

To pttlgr στηρίζεται για την λειτουργία του στους αναγνώστες του!
Μπορείς να βοηθήσεις με μία μικρή δωρεά!
Υποστηρίξτε το pttlgr ακόμα και με μόλις 1€ – χρειάζεται μόνο ένα λεπτό. Εάν μπορείτε, σκεφτείτε να μας υποστηρίξετε με ένα ποσό κάθε μήνα.
Σας ευχαριστούμε.

Στηρίξτε το pttlgr και την προσπάθεια μας για έγκυρη και άμεση ενημέρωση ακολουθώντας μας
σε InstagramYouTube και Facebook!

Ακολουθήστε το pttlgr στα Google News, εδώ!

Κάνε Εγγραφή / Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αποκλειστικά για φωτογραφία και φωτογραφικό εξοπλισμό!

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

Firmware Updates Nikon Nikon Z 9
author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!