Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων: Αγωγή κατά της Δ.Ε.Η. για την ρήτρα αναπροσαρμογής ηλεκτρικού ρεύματος


Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων: Αγωγή κατά της Δ.Ε.Η. για την ρήτρα αναπροσαρμογής  ηλεκτρικού ρεύματος

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων συμμετείχε σε αγωγή εναντίον της Δ.Ε.Η., η εκδίκαση της οποία αναβλήθηκε.

Παρά την αναβολή της υπόθεσης το δικαστήριο διέταξε απαγόρευση της διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε όσους οικιακούς καταναλωτές, ανήκουν στην ευρεία κατηγορία των «ευάλωτων καταναλωτών» και δεν πληρώσουν το ποσό που αντιστοιχεί στην Ρήτρα Αναπροσαρμογής. Δυστυχώς η Δ.Ε.Η. έδειξε για άλλη μία φορά το πρόσωπο της καθώς ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης αρνήθηκε να αναλάβει δέσμευση μη διακοπής ηλεκτροδότησης ούτε αυτής της κατηγορίας καταναλωτών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Π.Ο.Φ.)

Ρήτρα αναπροσαρμογής χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος – Παρέμβαση Π.Ο.Φ.

Η ρήτρα αναπροσαρμογής χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος που άρχισε να συμπεριλαμβάνεται στις συμβάσεις των παρόχων, όπως η ΔΕΗ, με τους πελάτες τους, από 05.08.2021, αποδεδειγμένα εκτίναξε το συνολικό ποσό των λογαριασμών στα ύψη, καθώς αυτό πολλαπλασιάστηκε από τρείς έως οκτώ φορές, μέχρι σήμερα. Οι καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τη κοινωνία είναι γνωστές.

Οι κυβερνητικές επιλογές για την ένταξη του ηλεκτρικού ρεύματος, κατά 100%, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, κατ’ αντίθεση με όλα τα άλλα κράτη της Ευρώπης που δεν επέτρεψαν την ένταξη του ηλεκτρικού ρεύματος στα αντίστοιχα εθνικά Χρηματιστήρια Ενέργειας σε ποσοστό πάνω από 38% (βλ. ενδεικτικά Ελβετία 38%, Βέλγιο 31%, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Γερμανία 29%, Ολλανδία 25%, Σουηδία 18%, Ην.Βασίλειο 13%, Ιταλία 12%, Πολωνία 1%), συνδυαστικά με τη βουλημία των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, επέφεραν, συγκριτικά, τα πλέον καταστροφικά αποτελέσματα στη χώρα μας. Η επιλογή της τιμής του φυσικού αερίου από την ΕΕ ως βάσης υπολογισμού για τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στα Χρηματιστήρια Ενέργειας, με τη ταυτόχρονη κυβερνητική επιλογή της απολιγνιτοποίησης, κατά τρόπο πρόωρο και άκαιρο, δεδομένου ότι ορίστηκε μόλις το 2025 ως ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησής της, δηλαδή πολύ συντομότερα από όλα τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, σε συνδυασμό με το πόλεμο στην Ουκρανία και την απαγόρευση παραλαβής φυσικού αερίου από τη Ρωσία, μεγιστοποίησαν τα καταστροφικά αποτελέσματα της ρήτρας αναπροσαρμογής για την εθνική οικονομία και την Ελληνική κοινωνία, ενώ απέδωσαν υπερκέρδη στους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος κατά τους τελευταίους δέκα μήνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να προστατευθούν οι Έλληνες καταναλωτές, το ΙΝΚΑ και το ΕΚΠΟΙΖΩ άσκησαν συλλογικές αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ, προκειμένου να αποτραπεί η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω αδυναμίας καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής από καταναλωτές.

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Π.Ο.Φ.) άσκησε πρόσθετη παρέμβαση επί της συλλογικής αγωγής, υπέρ του ΕΚΠΟΙΖΩ. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι φωτογράφοι είναι επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων, με λιγότερο από 700.000 ευρώ καθαρού τζίρου (χωρίς φΠΑ) και με κέρδη κάτω των 350.000 ευρώ και ως εκ τούτου είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο  προστασίας του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή.

Κατά την ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης των υποθέσεων, την 01.06.2022, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) χορήγησε αναβολή για την εκδίκασή τους, στις 06.07.2022. Οι δικηγόροι της ΔΕΗ, ενώπιον του δικαστηρίου, επικαλέστηκαν την αίτηση της εταιρείας που υποβλήθηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου προκειμένου το επίδικο ζήτημα να κριθεί με το θεσμό της πιλοτικής δίκης.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των εναγόντων, αιτούντων και παρεμβαινόντων εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους και χαρακτήρισαν το αίτημα αναβολής προσχηματικό, νόμω και ουσία αβάσιμο και αντίθετο στη νομοθεσία και νομολογία της ΕΕ, δεδομένου ότι η πιλοτική δίκη συνιστά δικονομικό μέσο αποφυγής εκδίκασης των υποθέσεων συλλογικών αγωγών προστασίας καταναλωτών επί της ουσίας και αυτή η μεθόδευση είναι σε αντίθεση με την αρχή της διαφάνειας σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ.

Στη συνέχεια, μετά την αναβολή των υποθέσεων, κατόπιν προσθέτου αιτήματός τους, οι πληρεξούσιοι του ΕΚΠΟΙΖΩ και του ΙΝΚΑ, μαζί με τους πληρεξουσίου των παρεμβαινόντων ζήτησαν την χορήγηση προσωρινής διαταγής από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών επί των εκκρεμών αγωγών και παρεμβάσεών τους, προκειμένου να προστατευτούν από διακοπές ρεύματος οι καταναλωτές που δεν θα καταβάλουν στη ΔΕΗ το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής κατά την εξόφληση των λογαριασμών τους. Το δικαστήριο αφού πιθανολόγησε την βασιμότητα της συλλογικής αγωγής χορήγησε προσωρινή δικαστική προστασία, μέχρι 06.07.2022, κρίνοντας, κατά πιθανολόγηση, ότι η Ρήτρα Αναπροσαρμογής είναι άκυρη και αντίθετη στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή. Αυτή η χορηγηθείσα προσωρινή δικαστική προστασία συνίσταται:

Στην απαγόρευση της διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε όσους οικιακούς καταναλωτές, που ανήκουν στην ευρεία κατηγορία των «ευάλωτων καταναλωτών», δεν πληρώσουν το ποσό που αντιστοιχεί στην Ρήτρα Αναπροσαρμογής.

Στους «ευάλωτους καταναλωτές» ανήκουν οι κάτωθι ειδικότερα, οριζόμενες κατηγορίες:

(α) Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία. (Βλ. παρακάτω Πίνακα)

(β) Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια σύμφωνα με το νόμο και συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, ενδεικτικά, συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης και κάθε παρόμοιας φύσης συσκευή.

(γ) Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.

(δ) Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή.

(ε) Οι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δικαιούνται ίδιες υπηρεσίες τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφάνεια των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων με τους άλλους Πελάτες.

Επισημαίνεται ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης η ΔΕΗ, αρνήθηκε να αναλάβει δέσμευση μη διακοπής ηλεκτροδότησης ούτε αυτής της κατηγορίας καταναλωτών.

Αυτή η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια πρώτη νίκη κατά της Ρήτρας Αναπροσαρμογής. Ο αγώνας συνεχίζεται ενώπιον κάθε εθνικής και υπερεθνικής Αρχής και Δικαστηρίου.

Πίνακας:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό9.000 ευρώ  
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ  
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη15.750 ευρώ  
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη18.000 ευρώ  
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη24.750 ευρώ  
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ  

Για τη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

Αναζητήστε όλα τα νέα προϊόντα στο κατάστημα
Ρεπέλλα Φωτογραφικά.

To pttlgr στηρίζεται για την λειτουργία του στους αναγνώστες του!
Μπορείς να βοηθήσεις με μία μικρή δωρεά!
Υποστηρίξτε το pttlgr ακόμα και με μόλις 1€ – χρειάζεται μόνο ένα λεπτό. Εάν μπορείτε, σκεφτείτε να μας υποστηρίξετε με ένα ποσό κάθε μήνα.
Σας ευχαριστούμε.

Στηρίξτε το pttlgr και την προσπάθεια μας για έγκυρη και άμεση ενημέρωση ακολουθώντας μας
σε InstagramYouTube και Facebook!

Ακολουθήστε το pttlgr στα Google News, εδώ!

Κάνε Εγγραφή / Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αποκλειστικά για φωτογραφία και φωτογραφικό εξοπλισμό!

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!