Μην συμμετέχετε σε διαγωνισμούς που ζητούν τα πλήρη δικαιώματα των φωτογραφιών σας (ή άλλων δημιουργιών σας)!


Μην συμμετέχετε σε διαγωνισμούς που ζητούν τα πλήρη δικαιώματα των φωτογραφιών σας (ή άλλων δημιουργιών σας)!

Πριν λίγες ημέρες ανακαλύψαμε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας ο οποίος είχε στους όρους συμμετοχής την παραχώρηση των δικαιωμάτων των εικόνων από τους συμμετέχοντες φωτογράφους.

Ο ακριβής όρος συμμετοχής έγραφε το σοκαριστικό:

Με την αποστολή των φωτογραφιών, ο συμμετέχων στο διαγωνισμό παραχωρεί το μη αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής αυτής της φωτογραφίας για οποιονδήποτε σκοπό οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε μέσο.

Είναι κάτι που πραγματικά μας σόκαρε αλλά όχι τόσο όσο τα μηνύματα που δεχτήκαμε από φωτογράφους ότι και άλλοι διαγωνισμοί στην Ελλάδα έχουν τον ίδιο όρο.

Αυτό αποτέλεσε την αφορμή να μιλήσουμε με τον Φοίβο, τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογράφων.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Γιώργος Παπαθανασίου, δήλωσε σχετικά με το θέμα.

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρείται σημαντική αύξηση προσκλήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς φωτογραφίας, που αναρτώνται διαδικτυακά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, κερδοσκοπικούς και μη.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία,

– είτε δεν αναφέρουν ο,τιδήποτε για τη προστασία των  δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των φωτογραφιών που προσκαλούν να τους υποβληθούν, αλλά υπονοούν ότι όλες οι φωτογραφίες θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές ή τρίτους, στο μέλλον, χωρίς καταβολή αμοιβής και χωρίς αναφορά στους δημιουργούς τους, ακόμη και αλλοιωμένες,
– είτε δηλώνουν ξεκάθαρα ότι αυτό θα συμβεί!

Η «ανταμοιβή» των «νικητών» συνήθως είναι άνευ ουσιαστικής οικονομικής σημασίας και εστιάζεται στην αναγνώριση του «νικητή» μεταξύ των συμμετεχόντων.

Όπως, όμως, γνωρίζετε, κάθε φωτογραφία είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, με σημαντική επιπλέον συναισθηματική αξία. Κάθε εικόνα που δημιουργούμε δεν περιορίζεται απλά στην αντιστοίχιση «μιας φωτογραφίας ίσης με χίλιες λέξεις», αλλά επεκτείνεται περαπέρα στο ψυχικό κόσμο καθενός από εμάς τους φωτογράφους-δημιουργούς, -όπως στα συναισθήματά του, στην αισθητική του, στα βιώματά του, στις γνώσεις του, στην ιδεολογία του, στη φαντασία του-, καθώς και όλων εκείνων που είχαν, έχουν ή θα ήθελαν να έχουν καταχωρήσει στη μνήμη τους αυτή την εικόνα. Συνεπώς, η αξία κάθε φωτογραφίας είναι ανεκτίμητη, περιουσιακά και ηθικά.

Όποιος αποδέχεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό που η διακήρυξή του δεν προβλέπει ρητά τη προστασία των περιουσιακών και των ηθικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε δημιουργού φωτογράφου, που προσκαλείται να συμμετάσχει σε αυτόν, συνεπάγεται ότι τα απεμπολεί και τα χάνει! Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα δικαιώματα να  μεταβιβάζονται οικειοθελώς στους διοργανωτές του διαγωνισμού και στη συνέχεια να μπορούν να χρησιμοποιούνται, κερδοσκοπικά ή μη, από τους ίδιους ή τρίτους, για δικούς τους σκοπούς για τη προώθηση δικών τους επιδιώξεων και για δικά τους οφέλη.

Κάθε περιουσιακό στοιχείο, ακίνητο, κινητό ή χρηματικό ποσό, προστατεύεται από το Σύνταγμα, την Ελληνική, την Ευρωπαϊκή και τη Διεθνή νομοθεσία. Περιουσιακό στοιχείο που προστατεύεται κατά τον ίδιο τρόπο με αυτά, διότι σε κάθε περίπτωση έχει αξία, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο, είναι και κάθε φωτογραφία. Αν η κάθε φωτογραφία δεν είχε οικονομική και ηθική αξία τότε δεν θα προστατεύονταν από το Σύνταγμα. Άλλωστε και ο νόμος αναφέρει ρητά ότι κάθε φωτογραφία όπως και κάθε άλλο έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται ανεξάρτητα  από το ύψος της οικονομικής αξίας του.

Με βάση τα παραπάνω, εύλογα, προκαλείται το ερώτημα: ποιοι και για ποιο λόγο θα απεμπολούσαν και θα έδιναν σε κάποιον τρίτο, χωρίς αντίτιμο και με τη θέλησή τους, ένα ιδιόκτητο ακίνητο ή κινητό περιουσιακό τους στοιχείο ή την αμοιβή που εισέπραξαν ή τους οφείλεται λόγω της εργασίας τους; Κατά γενική ομολογία, η ματαιοδοξία της καταχώρησης του ονοματεπωνύμου κάποιου από τους συμμετέχοντες σε «διαγωνισμό», ως «νικητή», πολύ δε περισσότερο ως απλό συμμετέχοντα, δεν είναι ισχυρός και ικανός λόγος για οποιοδήποτε ιδιοκτήτη ή επαγγελματία να σκορπίζει, διαθέτοντας σε τρίτους, χωρίς αντάλλαγμα, τα περιουσιακά του στοιχεία.

Συνεπώς, η προτροπή μου προς όλους τους συναδέλφους φωτογράφους, ατομικά και υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογράφων «ΦΟΙΒΟΣ Συν.Π.Ε.», -στο πλαίσιο επίσης των σχετικών περιοριστικών όρων που προβλέπονται από το Καταστατικό για τη χορήγηση αδειών χρήσης έργων τους από τους ίδιους τους φωτογράφους, για φωτογραφίες που τα δικαιώματά τους έχουν τυχόν ανατεθεί από αυτούς στον Οργανισμό για τις ίδιες κατηγορίες χρήσης, με τη σύμβαση ανάθεσης-, είναι να αποφεύγουν τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς που δεν προβλέπουν ρητά τη προστασία των περιουσιακών και ηθικών δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας στις φωτογραφίες των συμμετεχόντων.

Δυστυχώς ανακαλύψαμε ότι τέτοιου είδους διαγωνισμοί γίνονται στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Μέχρι σήμερα κανείς δεν φαίνεται να έχει αναφερθεί στο θέμα και να επιστήσει την προσοχή των φωτογράφων και εικονοληπτών.

Ευτυχώς, διαγωνισμοί στους οποίους οι φωτογράφοι παίζουν τον κύριο λόγο στην διοργάνωση τους, όπως το Athens Photo World, αναφέρουν σωστά:

Με την υποβολή των φωτογραφιών τους στους διαγωνισμούς του APW, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να παραχωρήσουν δωρεάν στο APW το δικαίωμα χρήσης της φωτογραφίας αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση του διαγωνισμού σε όλα τα μέσα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα δελτία τύπου. Το APW εγγυάται να αναφέρει το πλήρες όνομα του επιλεγμένου διαγωνιζόμενου όταν το έργο του χρησιμοποιείται στο διαφημιστικό του υλικό.

Στο εξωτερικό τα πράγματα είναι συνήθως υπέρ των φωτογράφων, ειδικά σε μεγάλους διαγωνισμούς, ιδιωτικούς ή όχι. Οι διαγωνισμοί στους όρους τους αναφέρουν ότι αποκτούν άδεια για την χρήση των φωτογραφιών των συμμετεχόντων για την προώθηση του διαγωνισμού, ενώ υπάρχει χρονικό όριο για το οποίο διατηρούν αυτό το δικαίωμα (πχ τα Sony Wolrd Photography Awards θέτουν όριο τα τρία χρόνια και ο Wildlife Photographer of The Year τα πέντε χρόνια).

Επιπλέον οι μεγάλοι διαγωνισμοί καθορίζουν συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης των εικόνων. Για παράδειγμα οι διαγωνισμοί Sony Wolrd Photography Awards και Wildlife Photographer of The Year αναφέρουν ότι σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο αίτημα για χρήση της εικόνας με άλλο τρόπο από αυτόν που αναφέρεται στους όρους (όπως πχ. για εμπορική χρήση) θα υπάρξει διαπραγμάτευση με τον δημιουργό – φωτογράφο. Ο διαγωνισμός Wildlife Photographer of The Year πάει ένα βήμα παραπέρα αμείβοντάς τους φωτογράφους με έξτρα χρηματικό ποσό αν συμπεριλάβει την φωτογραφία τους σε κάποια από τις εκδόσεις του.

Ας δούμε τους όρους των Sony Wolrd Photography Awards:

7.1 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας αναγνωρίζει ότι Εσείς, ο δημιουργός της εικόνας, διατηρείτε την πλήρη ιδιοκτησία των πνευματικών δικαιωμάτων σε κάθε Καταχώρηση.

7.2 Όλοι οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι οποιαδήποτε εικόνα που υποβάλλεται στον Διαγωνισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φωτογραφίας και τους Συνεργάτες της Εκδήλωσής του, για σκοπούς μάρκετινγκ και προώθησης μόνο για εσάς, τον δημουργό και την Εκδήλωση, για μέγιστο διάστημα τριών ετών μετά τον Απρίλιο του 2023. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 7.4.

Με το παρόν χορηγείτε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Φωτογραφίας μια μη αποκλειστική, αμετάκλητη άδεια σε κάθε Συμμετοχή σε όλο τον κόσμο για τρία χρόνια σε όλα τα μέσα για οποιαδήποτε χρήση που σχετίζεται με την προώθηση του δημιουργού και την εκδήλωση ή/και τον διαγωνισμό Sony World Photography Awards, συμπεριλαμβανομένων , αλλά δεν περιορίζεται επίσης:

(α) για την κρίση του Διαγωνισμού
(β) για την εμφάνιση των νικητών και των επιλεγμένων συμμετοχών σε δημόσιες εκθέσεις που προωθούν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φωτογραφίας και διοργανώνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φωτογραφίας
(γ) στην συμπερίληψη στον Ιστότοπο, βιβλίο, περιοδικό ή κάτι παρόμοιο για τα World Photography Awards
(δ) για να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε υλικό που προωθεί τον Διαγωνισμό ή/και οποιαδήποτε έκθεση που διοργανώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φωτογραφίας, στην προώθηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Φωτογραφίας
(ε) για να συμπεριληφθεί σε προοϊόντα που σχετίζονται με τον διαγωνισμό και την έκθεση που πρόκειται να πωληθούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φωτογραφίας ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος κατόπιν ατομικής συμφωνίας του δημιουργού για παραχώρηση άδειας
(στ) στις Δηλώσεις στον Τύπο για αναπαραγωγή σε σχέση με τον Διαγωνισμό και οποιαδήποτε έκθεση
(ζ) στους θεατές του ιστότοπου να βλέπουν εικόνες σε οθόνη υπολογιστή, PDA ή κινητό τηλέφωνο και να αποθηκεύουν τέτοιες σελίδες σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο ή σε PDA ή κινητό τηλέφωνο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο ) μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 9.
7.3 Όλοι οι Συμμετέχοντες κατανοούν ότι οι πληροφορίες εικόνας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της περιγραφής της εικόνας, μπορούν να κοινοποιηθούν στους Συνεργάτες και τα μέσα Εκδήλωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 7.1, 7.2 και 8.
Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι “πληροφορίες εικόνας” δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία του δημιουργού.

8. Κάθε φωτογραφία που χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φωτογραφίας θα φέρει λεζάντα με τα στοιχεία του δημιουργού. Οποιαδήποτε αδυναμία παροχής αυτής της λεζάντας δεν θα θεωρείται παραβίαση, εφόσον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας καταβάλλει τις εύλογες προσπάθειές του για να διορθώσει αυτήν την αποτυχία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ειδοποίησης αυτής της αποτυχίας.

Άλλο ένα παράδειγμα ο Wildlife Photographer of The Year του Μουσείου Φυσική Ιστορίας του Λονδίνου:

(3) Η κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων σε κάθε συμμετοχή που υποβάλλεται στον Διαγωνισμό θα παραμείνει στον ή στους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.
(4) Λαμβάνοντας υπόψη την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Βραβείο για μια εικόνα που υποβάλετε στο Διαγωνισμό, παραχωρείτε δια του παρόντος σε εμάς και στο Μουσείο το δικαίωμα να αναπαράγουμε, να δημοσιοποιήσουμε και να εκθέσουμε αυτές τις εικόνες σε οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, φυσικών αντιγράφων , ηλεκτρονικά αντίγραφα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) για να μπορέσει να κριθεί για βραβείο από την κριτική επιτροπή ή την ψηφοφορία του κοινού.
(5) Μόνο σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε εικόνα υποβάλετε που κερδίζει ένα βραβείο, έναντι του Βραβείου και χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω πληρωμή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, παραχωρείτε δια του παρόντος σε εμάς, το Μουσείο και, εάν είναι απαραίτητο, σε οποιουσδήποτε πράκτορες που ενεργούν για λογαριασμό μας, δικαίωμα κατά τη διάρκεια της περιόδου άδειας για να:
(i) να αναπαράγει και να εκθέτει την εικόνα σε οποιαδήποτε από τις Εκθέσεις σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή·
(ii) χρήση της εικόνας σε οποιοδήποτε μέσο (που ορίζεται στην ρήτρα 8(12)) για τη δημοσιοποίηση και προώθηση οποιουδήποτε από τους Διαγωνισμούς ή τις Εκθέσεις, χωρίς περαιτέρω πληρωμή, εκτός εάν αναφέρεται στην ρήτρα 8(5)(v) παρακάτω.
(iii) παραχωρεί δευτερεύουσα άδεια στους Επίσημους Χορηγούς για χρήση της εικόνας για την προώθηση και τον εορτασμό του Διαγωνισμού ή της Έκθεσης WPY και της σχέσης τους μαζί τους σε οποιοδήποτε μέσο (όπως ορίζεται στην παράγραφο 8(12)).
(iv) παραχωρήστε περαιτέρω άδεια στον χώρο Touring Exhibition για να εκτυπώσει ή να οργανώσει την εκτύπωση της εικόνας σας για έκθεση στον χώρο της Touring Exhibition, να εκθέσει την εικόνα σας στην Touring Exhibition σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή και να χρησιμοποιήσει την εικόνα για να δημοσιοποιήσει και να προωθήσει την Έκθεση σε οποιοδήποτε μέσο (καθορίζεται στην παράγραφο 8(12))· και/ή
(v) να εκτυπώσει και να δημοσιεύσει την εικόνα σας στο ετήσιο Portfolio Book ή στο Highlights Book. Οποιαδήποτε απόφαση για τη χρήση αυτού του δικαιώματος θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του Μουσείου, αλλά εάν χρησιμοποιηθεί, τότε το Μουσείο θα σας καταβάλει την ακόλουθη αμοιβή: εξώφυλλο portfolio £250,00, οπισθόφυλλο portfolio 150,00 £; συνεκδόσεις εξώφυλλο εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ήδη στην έκδοση του Ηνωμένου Βασιλείου 120,00 £. συνεκδόσεις οπισθόφυλλο εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ήδη στην έκδοση του Ηνωμένου Βασιλείου 75,00 £. Χαρακτηριστικά μπροστινό εξώφυλλο 150,00 £; μεμονωμένες εικόνες 75,00 £ (μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο στο Portfolio όσο και στο Highlights με μία μόνο χρέωση). Portfolio, Rising Star και ιστορίες φωτορεπορτάζ 375,00 £ ανά συλλογή.
(6) Μπορεί να υπάρχουν άλλες εμπορικές ευκαιρίες για να επωφεληθείτε από τη χρήση οποιασδήποτε συμμετοχής επιλεγεί από την κριτική επιτροπή. Όπου είναι πιθανό να προκύψει τέτοιο εμπορικό όφελος, θα ζητήσουμε την άδειά σας εκ των προτέρων και θα σας παρέχουμε την κατάλληλη άδεια.
Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν:
(i) συμπερίληψη σε merchandising που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό ή οποιαδήποτε από τις Εκθέσεις, εκτός από το βιβλίο Portfolio Book and Highlights. και
(ii) αδειοδότηση εμπορευμάτων από τρίτους.
(7) Η Περίοδος Άδειας Χρήσης θα:
(i) ξεκινήσει την ημερομηνία που θα ειδοποιηθείτε για το Βραβείο σας και θα συνεχίσετε για μια περίοδο πέντε (5) ετών. και
(ii) μετά από μια τέτοια περίοδο, το Μουσείο θα διατηρεί αρχειοθετημένα (ηλεκτρονικά ή άλλα) αντίγραφα των εικόνων, αλλά θα ζητήσει την άδειά σας εάν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις εικόνες για οποιονδήποτε περαιτέρω σκοπό.
(8) Εμείς, το Μουσείο και τυχόν οργανισμοί που έχουν υποάδεια σύμφωνα με την ενότητα 8(5) θα πιστώσουμε εσάς ή (αν διαφέρει) τον φωτογράφο, όταν χρησιμοποιείτε μια εικόνα σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες. Ωστόσο, συμφωνείτε ότι δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς του φωτογράφου, σε περίπτωση ακούσιας παράλειψης αυτής της αναφοράς. (9)

(11) Θα υπενθυμίσουμε στο κοινό ότι τα πνευματικά δικαιώματα για τις εικόνες της Έκθεσης παραμένουν στους φωτογράφους και δεν θα ενθαρρύνουμε άμεσα τα μέλη του κοινού να δημοσιεύουν φωτογραφίες των εικόνων της Έκθεσης στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι ούτε εμείς ούτε το Μουσείο, ούτε οι κάτοχοι αδειών της Περιοδικής Έκθεσης είμαστε ρεαλιστικά σε θέση να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Παραιτείστε από κάθε δικαίωμα που μπορεί να έχετε (εάν υπάρχει) να υποβάλετε αξίωση εναντίον μας, του Μουσείου ή των Δικαιούχων Άδειας Έκθεσης Περιήγησης ως αποτέλεσμα της αποτυχίας να εμποδίσετε μέλη του κοινού να τραβήξουν ή να μοιράζονται φωτογραφίες εικόνων της Έκθεσης.
(12) Ο όρος “οποιοδήποτε μέσο” όταν χρησιμοποιείται στην ρήτρα 8 παράγραφος 5 θα περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε οποιαδήποτε έντυπη μορφή, βιβλίο, περιοδικό, επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς του NHM, ψηφιακά μέσα, εφαρμογές ή κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πριν στείλετε την συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε διαγωνισμό φωτογραφίας, εγχώριο ή ξένο, ΠΡΕΠΕΙ να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής και ιδιαίτερα τι γίνεται με τα δικαιώματα των εικόνων σας.

ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ που έχουν ως όρο “την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης των εικόνων για οποιαδήποτε χρήση, οποτεδήποτε και οπουδήποτε” και όσους διαγωνισμούς παραχωρούν αυτά τα δικαιώματα και σε τρίτους, εν λευκώ.

Να το πούμε απλά, τέτοιοι διαγωνισμοί δίνουν το δικαίωμα στους διοργανωτές (ακόμα και σε τρίτους στους οποίους οι διοργανωτές παραχωρούν άδεια) να κάνουν ότι θέλουν την φωτογραφία σας, χωρίς να μπορείτε να εγείρετε οποιαδήποτε νομική αξίωση για αμοιβή. Μπορούν αν θέλουν μέχρι και να την πουλάνε, εκτυπωμένη ή σε ψηφιακή μορφή.

Εσείς έχετε ανακαλύψει κάποιον διαγωνισμό φωτογραφίας που ζητάει τα δικαιώματα των φωτογραφιών ή άλλων δημιουργών, εν λευκώ; Πήρατε μέρος;

Αναζητήστε όλα τα νέα προϊόντα στο κατάστημα
Ρεπέλλα Φωτογραφικά.

To pttlgr στηρίζεται για την λειτουργία του στους αναγνώστες του!
Μπορείς να βοηθήσεις με μία μικρή δωρεά!
Υποστηρίξτε το pttlgr ακόμα και με μόλις 1€ – χρειάζεται μόνο ένα λεπτό. Εάν μπορείτε, σκεφτείτε να μας υποστηρίξετε με ένα ποσό κάθε μήνα.
Σας ευχαριστούμε.

Στηρίξτε το pttlgr και την προσπάθεια μας για έγκυρη και άμεση ενημέρωση ακολουθώντας μας
σε InstagramYouTube και Facebook!

Ακολουθήστε το pttlgr στα Google News, εδώ!

Κάνε Εγγραφή / Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αποκλειστικά για φωτογραφία και φωτογραφικό εξοπλισμό!

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

Photo Contests
author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

1 σχόλιο

 • #
  1

  Thanks but no thanks.
  Μόλις είδα στους όρους συμμέτοχης την πλήρη παραχώρηση δικαιωμάτων, έτσι απλά έκλεισα το tab και δεν πήρα συμμετοχή. Ανεπίτρεπτο να ζητούν κάτι τέτοιο.

 • Ποιά είναι η γνώμη σου;

  Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

  Subscribe to our newsletter!