Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία: Ζητούνται εθελοντές για να διδάξουν φωτογραφία σε άστεγους


Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία: Ζητούνται εθελοντές για να διδάξουν φωτογραφία σε άστεγους

Στο πλαίσιο του προγράμματος Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία διοργανώνονται Εργαστήρια φωτογραφίας, τα οποία θα απευθύνονται σε άστεγο πληθυσμό ή διαμένοντες σε δομές φιλοξενίας.

Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία

Το πρόγραμμα “Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία” έχει ώς στόχο να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει το γενικό πληθυσμό στα κοινά γενικότερα, αλλά και στο ζήτημα της έλλειψης στέγης σε όλες τις μορφές της. Παράλληλα, αποσκοπεί στη βελτίωση των γνώσεων του επιχειρηματικού τομέα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ουσίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την αστεγία, αλλά και των Μ.Μ.Ε για τη χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου και την προώθηση της εθελοντικής κουλτούρας.

Εργαστήριο Φωτογραφίας

Εντός του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια φωτογραφίας, τα οποία θα απευθύνονται σε άστεγο πληθυσμό ή διαμένοντες σε δομές φιλοξενίας. Τα εργαστήρια, θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη και διδασκαλία εθελοντών. Στόχος των εργαστηρίων, εκτός από την γνωριμία με τα βασικά της φωτογραφίας, είναι η γνωριμία εθελοντών με ωφελούμενους, και η διαπροσωπική τους επαφή, μέσα στο ευρύ πλαίσιο της δημιουργικής απασχόλησης. Τα βασικά κομμάτια απασχόλησης των εθελοντών θα είναι τα εξής:

  1. Διδασκαλία της φωτογραφικής τέχνης σε ωφελούμενους. Εκτός των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών λειτουργίας και λήψης φωτογραφιών, θεωρείται σκόπιμο να διδαχθεί μια ολιστική προσέγγιση προς το θέμα της φωτογραφίας. Η ιστορικότητα της τέχνης, η εξέλιξη της ανα τα χρόνια, οι δυνατότητες που προσφέρει ως μέσο στον κόσμο αλλά και ως εκφραστικό μέσο στον φωτογράφο αποτελούν παραδείγματα των σκοπών που επιζητούμε μέσω των εργαστηρίων.
  2. Υποστήριξη και διαμόρφωση project με φωτογραφίες που έχουν βγάλει οι ωφελούμενοι, με στόχο πιθανή έκθεση τους με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
  3. Διακριτική αξιολόγηση των project, σε συνεργασία με τους ωφελούμενους, ώστε να παρατηρείται η εξέλιξη τους, στη διάρκεια των εργαστηρίων, και να επιλεχθούν οι φωτογραφίες που θα λάβουν μέρος στην έκθεση.

Κάλεσμα Εθελοντών

Με γνώμονα τα παραπάνω, αναζητούμε άτομα, με έντονο το κοινωνικό αίσθημα της προσφοράς και την γνώση πάνω στο θέμα της φωτογραφικής τέχνης, ώστε να καλύψουν εθελοντικά της θέσεις των διδασκόντων. Οι προδιαγραφές των εργαστηρίων και των εθελοντών είναι οι εξής:

  1. Το εργαστήριο θα έχει συνολική διάρκεια 6 μήνες, με έναρξη τον Ιανουάριο του 2023 και ολοκλήρωση τον Ιούνιο του 2023. Για εξασφάλιση της συνέπειας του κοινού και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού ωφελουμένων, θα πραγματοποιηθούν 3 κύκλοι των 2 μηνών ο καθένας.
  2. Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται 1 φορά την εβδομάδα, με τη διάρκεια κάθε συνάντησης να είναι 1.30 ωρα. Συνολικά, κάθε κύκλος, θα απαρτίζεται από 8 συναντήσεις.
  3. Ο συνολικός αριθμός των εθελοντών για όλο το πρόγραμμα ανέρχεται στους 12. Είναι χρήσιμο, να απασχολούνται 2 εθελοντές τον μήνα, ώστε να γίνεται πιο αποδοτικά η διδασκαλία και παράλληλα, σε περίπτωση κωλύματος, να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης του εργαστηρίου.

Περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα:

Η Ithaca από τον Σεπτέμβριο του 2022 και για τους επόμενους 12 μήνες θα συμμετέχει στο πρόγραμμα “Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία” στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund.

Φορέας υλοποίησης είναι το σωματείο “PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας”.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Είναι μεγάλη μας χαρά και προτεραιότητα να έχουμε στο πλευρό ανθρώπους, με αυξημένο το αίσθημα κοινωνικής προσφοράς, που θα μας ενισχύσουν εθελοντικά στο σκοπό μας, συμπληρώνοντας την φόρμα εθελοντή.

Σχετικά με την Ithaca:

H μη κερδοσκοπική Οργάνωση Ithaca ιδρύθηκε το 2015 και στοχεύει στην επανένταξη και στη αύξηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. H Ithaca λειτουργεί την, πρώτη στην Ευρώπη, κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής και ευκαιρίες εργασιακής επανένταξης σε ανθρώπους από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει 7.900+ ανθρώπους, συμπληρώνοντας πάνω από 26.000 επισκέψεις, παραδίδοντας 130+ τόνους καθαρών ρούχων. Με την παροχή ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας, έχει ήδη ανταποκριθεί σε πάνω απο 480 αιτήματα ωφελούμενων, ενώ έχει συμβάλει επιτυχώς στην εργασιακή επανένταξη 10 ατόμων από ευάλωτες ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες: www.ithacalaundry.gr

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org, http://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για

όλους. Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της

υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του. Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

Σχετικά με το SolidarityNow:

Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org

Αναζητήστε όλα τα νέα προϊόντα στο κατάστημα
Ρεπέλλα Φωτογραφικά.

To pttlgr στηρίζεται για την λειτουργία του στους αναγνώστες του!
Μπορείς να βοηθήσεις με μία μικρή δωρεά!
Υποστηρίξτε το pttlgr ακόμα και με μόλις 1€ – χρειάζεται μόνο ένα λεπτό. Εάν μπορείτε, σκεφτείτε να μας υποστηρίξετε με ένα ποσό κάθε μήνα.
Σας ευχαριστούμε.

Στηρίξτε το pttlgr και την προσπάθεια μας για έγκυρη και άμεση ενημέρωση ακολουθώντας μας
σε InstagramYouTube και Facebook!

Ακολουθήστε το pttlgr στα Google News, εδώ!

Κάνε Εγγραφή / Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αποκλειστικά για φωτογραφία και φωτογραφικό εξοπλισμό!

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

Photo workshops
author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!