Ενημέρωση των καταναλωτών για τα τέλη εκτελωνισμού από χώρες εκτός ΕΕ


Ενημέρωση των καταναλωτών για τα τέλη εκτελωνισμού από χώρες εκτός ΕΕ

H Eθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα τέλη εκτελωνισμού που πληρώνουν οι καταναλωτές για παραγγελίες αγαθών από χώρες εκτός Ε.Ε.

Αν συνηθίζετε να παραγγέλνετε φωτογραφικά αξεσουάρ και εξοπλισμό από το Ebay και χώρες όπως η Κίνα, θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση να χρεωθείτε τέλη εκτελωνισμού και ΦΠΑ από τις ελληνικές αρχές.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των τελών που είναι υποχρεώμενος να πληρώσει κάποιος στο ελληνικό δημόσιο ανάλογα με την αξία του αντικειμένου που έχει παραγγείλει.

EETT: Ενημέρωση των καταναλωτών για τα τέλη εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων προέλευσης εξωτερικού από χώρες εκτός ΕΕ

Η ΕΕΤΤ, ως αποδέκτης σημαντικού αριθμού ερωτημάτων για τα τέλη εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων προέλευσης εξωτερικού από χώρες  εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενημερώνει τους καταναλωτές για τα είδη των αντικειμένων που επιβαρύνονται με τέλη εκτελωνισμού, τις προβλεπόμενες κατηγορίες τελών και τις αντίστοιχες χρεώσεις. Στόχος της πληροφόρησης αυτής είναι να προβαίνουν οι καταναλωτές στις καλύτερες δυνατές επιλογές υπηρεσιών παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Επίσης, η ΕΕΤΤ συνιστά στους καταναλωτές:

 • να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διενέργεια παραγγελίας αντικειμένου, ηλεκτρονικής ή μη, από χώρα εκτός ΕΕ, όσον αφορά την επιλογή της ταχυδρομικής υπηρεσίας αποστολής του αντικειμένου και τις πρόσθετες χρεώσεις εκτελωνισμού.
 • να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα ισχύοντα τέλη εκτελωνισμού από τους τιμοκαταλόγους των ταχυδρομικών εταιρειών και την ιστοσελίδα των Ελληνικών Τελωνείων (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/)
 • να λαμβάνουν υπόψη ότι τα ταχυδρομικά αντικείμενα εξωτερικού, είτε διακινούνται από τα ΕΛΤΑ είτε από εταιρίες ταχυμεταφορών, οφείλουν να επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη, με την επιφύλαξη προηγούμενης αποπληρωμής των οφειλών προς το δημόσιο (ΦΠΑ/Δασμών) και αποδέσμευσης των αποστολών από τις τελωνειακές αρχές.

Σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ δεν είναι αρμόδια για τον καθορισμό ή τον έλεγχο του ύψους των πρόσθετων χρεώσεων κατά τον εκτελωνισμό ταχυδρομικών αντικειμένων.  Για τα εν λόγω θέματα, αρμόδια είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ακολουθεί το πλήρες ενημερωτικό κείμενο για τα τέλη εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων προέλευσης εξωτερικού από χώρες εκτός ΕΕ, το οποίο βρίσκεται και στο http://www.eett.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γρηγόρης Καρίμαλης
Τμ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΕΤΤ
Τ: 210 6151013
E: gkarimalis@eett.gr

Ενημέρωση αναφορικά µε τα τέλη εκτελωνισµού ταχυδρομικών αντικειμένων προέλευσης εξωτερικού (από χώρες εκτός ΕΕ)

1.    Αντικείμενα μη εμπορικού και εμπορικού χαρακτήρα

Η διαδικασία που εφαρμόζεται, κατά τον εκτελωνισµό, βασίζεται στην ευρωπαϊκή και ελληνική τελωνειακή νομοθεσία περί τριτοχωρικών εμπορευμάτων εμπορικού χαρακτήρα µε αξία υψηλότερη των 22 ευρώ ή µη εμπορικού χαρακτήρα µε αξία μεγαλύτερη των 45 ευρώ.

Ως αντικείμενα µη εμπορικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνα που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή και τα οποία, λόγω της φύσης τους και της  μικρής ποσότητάς τους προορίζονται, χωρίς καμία αμφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών.

Για αντικείμενα εμπορικού χαρακτήρα καταβάλλονται κανονικά οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 22 € απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α και τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 150 € απαλλάσσονται από το δασμό.

2.    Κατηγορίες τελών

Τα τέλη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

(α) Τέλη προς το δημόσιο (δασμοί, ΦΠΑ, ΔΕΤΕ)

Τα τέλη αυτά καταβάλλονται ανεξαρτήτως του παρόχου που έχει αναλάβει τη διακίνηση της αποστολής. Για αντικείμενα µη εµπορικού χαρακτήρα:

 • για είδη μέχρι 45 € δεν καταβάλλονται δασμοί, Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι.
 • για είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 700 €, υπόκεινται σε κατ αποκοπή δασμό 2,5%, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τον εκτελωνισμό με βάση τη δασμολογική κατάταξη του είδους.
 • για είδη των οποίων η συνολική αξία είναι άνω των 700 €, καταβάλλονται οι ισχύοντες δασμοί και φόροι.

(β) Τέλη εκτελωνισµού από ΕΛΤΑ.

Τα τέλη που προβλέπονται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο των ΕΛΤΑ είναι:

 • ‘Τέλος παρουσίασης στο Τελωνείο για χαρακτηρισμό τελωνειακώς ελεύθερων’: 3 ευρώ για ταχυδρομικά δέματα (συμπεριλαμβανομένων των δεμάτων EPG) καθώς και για αντικείμενα EMS, τα οποία προσκομίστηκαν από τα ΕΛΤΑ ΑΕ στις τελωνειακές αρχές για σχετικό έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι δεν περιέχουν αντικείμενα που επισύρουν δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις και χαρακτηρίστηκαν από τις τελωνειακές αρχές ως ‘τελωνειακά ελεύθερα’.
 • ‘Τέλος εκτελωνισμού’: σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

CIF (*) έως 150 € 15 €
CIF άνω των 150 € έως και 500 € 20 €
CIF άνω των 500 € έως και 1000 € 25 €
CIF άνω των 1000 € 50 €

Όπου CIF είναι η στατιστική αξία του αντικειμένου όπως αναγράφεται και στη σχετική αυτοκόλλητη ετικέτα που επικολλάται στα εκτελωνισμένα ταχυδρομικά αντικείμενα και υπολογίζεται από την αξία του αντικειμένου, τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν ασφάλιστρα, κ.λπ. Αφορά αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων, από χώρες εκτός ΕΕ, που εκτελωνίστηκαν και εκδόθηκε για αυτά τελωνειακή διασάφηση από τις τελωνειακές αρχές.

 • ‘Τέλος παράδοσης στον εκτελωνιστή του παραλήπτη’: 15 ευρώ.
 • ‘Τέλος διασάφησης εξαγωγής’: 5 ευρώ για μεμονωμένο αντικείμενο με προσαύξηση 1 ευρώ ανά αντικείμενο για κατάθεση πλέον του ενός αντικειμένου.

(γ) Τέλη εκτελωνισμού από εταιρία ταχυμεταφορών

 • Εργατικά και έξοδα αποθήκευσης
 • Αμοιβή εκτελωνιστή που συνήθως ξεκινά από 50-60 ευρώ και αυξάνει ανάλογα µε την αξία του τιμολογίου. Εναλλακτικά, ο παραλήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει δικό του εκτελωνιστή ή να κάνει τον εκτελωνισμό ο ίδιος. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πληρώνει αμοιβή εκτελωνιστή στην εταιρία ταχυμεταφορών, αλλά απαιτείται η ‘έκδοση διατακτικής’ µε κόστος από 0 έως 35 ευρώ, συν το κόστος του τρίτου εκτελωνιστή (αν υπάρξει).

3. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα εξωτερικού, είτε διακινούνται από τα ΕΛΤΑ είτε από εταιρίες ταχυμεταφορών, οφείλουν να επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη, με την επιφύλαξη προηγούμενης αποπληρωμής των οφειλών προς το δημόσιο (ΦΠΑ/Δασμών) και αποδέσμευσης των αποστολών από τις τελωνειακές αρχές.

4. Οι καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνονται για τα ισχύοντα τέλη από τους τιμοκαταλόγους των εταιριών και από την ιστοσελίδα των Ελληνικών Τελωνείων https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/ στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις/Εισαγωγές-Εξαγωγές- Οφειλές / Εισαγωγές – Εξαγωγές/Ποια είναι η δασµοφορολογική επιβάρυνση των προερχόμενων από Τρίτη χώρα ειδών;

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πηγή:

Techblog
author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

6 σχόλια

 • #
  1

  Μερικά παραδείγματα δεν θα έβλαπταν, διότι και πάλι καταλήγουμε σε γρίφους. Ας πούμε αν παραγγείλω από Αμερική, Κίνα κλπ. ένα αντικείμενο (π.χ. φωτ. μηχανή, φακό κλπ.) που στο e-bay κάνει 200 € με ταχυδρομικά + 30€, σύνολο 230 € κόστος, ποιά θα είναι η επιβάρυνση; Υπάρχει διαφορά, αν το αντικείμενο είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο; Πολύ θα βοηθούσε μια τέτοια έρευνα…

  • #
   1

   Αν θα κάνεις κάποια παραγγελία και θέλεις να μάθεις το κόστος η ΕΕΤΤ σου λέει: Οι καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνονται για τα ισχύοντα τέλη από τους τιμοκαταλόγους των εταιριών και από την ιστοσελίδα των Ελληνικών Τελωνείων https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/ στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις/Εισαγωγές-Εξαγωγές- Οφειλές / Εισαγωγές – Εξαγωγές/Ποια είναι η δασµοφορολογική επιβάρυνση των προερχόμενων από Τρίτη χώρα ειδών;
   Όπως καταλαβαίνεις επειδή εξαρτάται από πολλά πράγματα δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση, η πιο ασφαλής οδός είναι η ερώτηση στις δημόσιες υπηρεσίες

 • #
  1

  Καλημερα,

  Φιλος ταξιδεψε προσφατα Αμερική (Η.Π.Α.) σε συγγενη του για καποιο διαστημα, στην επιστροφη του για τον χ-ψ λογο αφησε την τσαντα πλατης με την φωτογραφικη του (DSLR) κ τον φακο της πισω στις Η.Π.Α., κ θελουν να του την στειλουν με το ταχυδρομειο Ελλαδα.
  Τι διαδικασια θα περασει το δέμα? Θα περασει τελωνειο κ θα χρειαστει να πληρωνει ξανα ΦΠΑ ή τέλη για δικο του αντικειμενο? Τι χρειαζεται να κανει ο αποστολεας ή ο παραλληπτης κατα την αποστολη?
  Γιατι απ οτι καταλαβα θα θεωρηθει δεμα μη εμπορικου χαρακτηρα αλλα λογω αξιας φωτογραφικης ανω των 150€, θα χρεωθει “απ ολα” (λογω μαλιστα ακριβης Φωτογραφικης κ φακου) μπορει να χρεωθει κ πανω απο 500€ απλα για να την παρει πισω…

  Ευχαριστώ

  • #
   1

   Είναι μία περίπτωση που δεν γνωρίζω, το καλύτερο είναι να μιλήσει με το τελωνείο και να εξηγήσει την κατάσταση. Ίσως με μία απόδειξη αγοράς από την Ελλάδα να μπορεί να αποδείξει ότι αγοράστηκε εδώ και να γλυτώσει (δεν ξέρω εικασία κάνω).

 • #
  1

  Αν ο συγγενής σας κατά την έξοδό του από την Ελλάδα, δήλωσε στην Τελωνειακή Υπηρεσία αυτά τα αντικείμενα (ότι κάποια αντικείμενα αποτελούν προσωπικά του κτήματα (διασφάλιση, ότι αυτά κατά την επιστροφή του και την επιστροφή του στην Ελλάδα, η Τελωνειακή Υπηρεσία δεν θα του τα χρεώσει ως εισαγόμενα), έχει καλώς!

  Από μία εμπειρία που έχω και καταθέτω σας δίνω μια εικόνα πως αυτό λειτουργεί:
  Όταν εγώ εργαζόμουν σε επισκευαστικές εργασίες σε ένα πλοίο, το οποίο ξαφνικά ναυλώθηκε και θα απέπλεε με προορισμό τις Καναρίους Νήσους και την Καραϊβική Θάλασσα, χρειάστηκε να ακολουθήσω το πλοίο ως εργαζόμενος (όχι ως ναυτικός/ναυτολογημένος, αλλά ως επιβάτης/εργαζόμενος)…

  Κάποιος συνάδελφος μ’ ενημέρωσε, ότι αντικείμενα αξίας που θα πάρω μαζί μου στο ταξίδι, καλό θα ήταν να τα δηλώσω στο Τελωνείο πριν τον απόπλου, για να μη μου χρεωθούν κατά την επιστροφή μου ως εισαγόμενα (όπως κι έπραξα δηλαδή)!

  Όταν λοιπόν τα δήλωσα στο Τελωνείο πριν επιβιβαστώ, τα κατέγραψαν στο διαβατήριό μου και κατά την επάνοδό μου τα πέρασα από το Τελωνείο επιδεικνύοντας απλώς την καταγραφή τους και χωρίς να χρειαστεί κάποια άλλη διαδικασία!

  Υποθέτω ότι αν ο συγγενής σας δεν είχε δηλώσει ότι αυτά τα αντικείμενα που έφερε μαζί του όταν έβγαινε από τη χώρα, μάλλον αν έχει την δυνατότητα ν’ αποδείξει την κατοχή τους προ του ταξιδιού του στις ΗΠΑ, θα είναι απλό κι εύκολο να μην χρεωθεί απολύτως τίποτε παρά μόνον τα έξοδα ταχυδρομικής αποστολής! Αλλιώς φοβάμαι ότι θα του επιβληθούν τα προβλεπόμενα…

 • #
  1

  Παιδιά δεν αξίζει η αγορά ακριβών προϊόντων από Αμερική η Κίνα. Αν το αντικείμενο αγοράς είναι πάνω από 30 ευρώ το κόστος εκτελωνισμού είναι 50 ευρώ συν 24% ΦΠΑ της αξίας του προϊόντος. Εγώ πήρα έναν φακό μιας dslr μηχανής η οποία κόστιζε 270 ευρώ και θα πληρώσω τελωνείο 150!

 • Ποιά είναι η γνώμη σου;

  Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

  Subscribe to our newsletter!