ΕΚΟΜΕ: Μετά την παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων άλλαξε τον όρο για τα δικαιώματα των φωτογραφιών του διαγωνισμού του!


ΕΚΟΜΕ: Μετά την παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων άλλαξε τον όρο για τα δικαιώματα των φωτογραφιών του διαγωνισμού του!

Το pttlgr ανακίνησε δυναμικά το θέμα των διαγωνισμών φωτογραφίας στην Ελλάδα που ζητούν από τους φωτογράφους συμμετέχοντες να παραχωρήσουν τα δικαιώματα των εικόνων που στέλνουν.

Και πως θα ήταν δυνατό να το κάνει κάποιος άλλος αφού το pttlgr είναι το μοναδικό ενημερωτικό μέσο που τρέχει από φωτογράφους, επαγγελματίες και ερασιτέχνες και άρα οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί των φωτογράφων είναι και δικοί μας, ενώ η καθημερινή επικοινωνία με την φωτογραφική κοινότητα της χώρας αναδεικνύει πολλές φορές τα προβλήματα που μας απασχολούν.

Ανάμεσα στους διαγωνισμούς που ανακαλύψαμε και αναφέραμε, ειδικό άρθρο έγινε για το ΕΚΟΜΕ, ένα κρατικό οργανισμό με σκοπό την στήριξη της δημιουργίας εικόνων στην χώρα μας και την προβολή της στο εξωτερικό. Έναν οργανισμό που επιδοτεί, και καλώς κάνει, Έλληνες και ξένους δημιουργούς για τις κινηματογραφικές τους δημιουργίες στην Ελλάδα, αλλά που με τον διαγωνισμό φωτογραφίας που ανακοίνωσε πριν μερικές ημέρες συγκέντρωσε τα πυρά των φωτογράφων από όλη την χώρα, καθώς στους όρους ανέφερε ότι τα δικαιώματα των εικόνων των συμμετεχόντων παραχωρούνται για πάσα χρήση στο ΕΚΟΜΕ, με δυνατότητα του ΕΚΟΜΕ να τα μεταβιβάσει σε τρίτους.

Μετά το πρώτο σοκ της ανακάλυψης αυτού του όρου στον διαγωνισμό φωτογραφίας του ΕΚΟΜΕ, ακολούθησε το δεύτερο σοκ της απάντησης του ΕΚΟΜΕ σε επικοινωνία που έκανα μαζί τους, τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω email. Η όλη στάση του ΕΚΟΜΕ απέναντι στην παρέμβαση του pttlgr για τον συγκεκριμένο όρο θεωρώ ότι ήταν επιφανειακή και θέλησαν απλά να κλείσουν γρήγορα το θέμα θεωρώντας ότι προστατεύονται πίσω από την φράση “Οι Όροι του Διαγωνισμού συντάχθηκαν με βάση τις έως τώρα διεθνείς πρακτικές και κατευθύνσεις αντίστοιχων διαγωνισμών και έχουν ελεγχθεί από DPO και νομικό σύμβουλο”, αγνοώντας όχι μόνο την διεθνή πρακτική αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο της τέχνης της φωτογραφίας.

Το pttlgr ως όφειλε, εκτός από την αντίδρασή του στους διαγωνισμούς μέσω άρθρου και ενημέρωσης του φωτογραφικού κοινού για αυτούς αλλά και την προτροπή προς όλους τους φωτογράφους να μποϊκοτάρουν διαγωνισμούς που ζητούν παραχώρηση των πλήρη δικαιωμάτων των φωτογραφιών των συμμετεχόντων, ενημέρωσε και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων, της οποίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αυτή την περίοδο είναι ο υπογράφων το άρθρο αυτό.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων, η οποία είναι η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των φωτογραφικών ενώσεων της Ελλάδας, μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και αντιπροσωπεύει το σύνολο των επαγγελματιών φωτογράφων της Ελλάδας κινήθηκε άμεσα καταγγέλλοντας τους διαγωνισμούς φωτογραφίας με τον απαράδεκτο αυτό όρο αλλά και πιο συγκεκριμένα τον διαγωνισμό του ΕΚΟΜΕ. Η ανοιχτή επιστολή της Π.Ο.Φ. ήταν εμπεριστατωμένη και πλήρης με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των φωτογράφων, όλων των επιπέδων, καθώς τα δικαιώματα των φωτογραφιών αφορούν οποιοδήποτε φωτογράφο δημιουργεί τις εικόνες του, ανεξάρτητα αν είναι επαγγελματίας ή όχι. Ταυτόχρονα και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου είναι ο υπογράφων) πήρε θέση κατά των διαγωνισμών φωτογραφίας που έχουν αυτόν τον απαράδεκτο όρο για τους δημιουργούς – φωτογράφους.

Όλα αυτά οδήγησαν το ΕΚΟΜΕ, μετά επικοινωνία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων και σε συνεννόηση μαζί της να αλλάξει την καταχώρηση του σχετικά με τα δικαιώματα των φωτογραφιών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό του, στο σημείο των Συχνών Ερωτήσεων και στους όρους.

Πλέον στο Q&A αντί για το απαράδεκτο:

Τα δικαιώματα της φωτογραφίας παραμένουν σε εμένα;
Όχι. Μετά την καταχώρηση της φωτογραφίας, όπως μπορείτε να δείτε αναλυτικά και στους Όρους του Διαγωνισμού, τα δικαιώματα της φωτογραφίας παραχωρούνται εξ’ ολοκλήρου στο ΕΚΟΜΕ, το οποίο μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και αναδημοσιεύσει για κάθε χρήση.

Υπάρχει το:

Τα δικαιώματα της φωτογραφίας παραμένουν σε εμένα;
Τα δικαιώματα της φωτογραφίας εκχωρούνται στο ΕΚΟΜΕ, όπως αναφέρεται και στους όρους του διαγωνισμού, όμως ο δημιουργός παραμένει ο νόμιμος δικαιούχος του δικαιώματος επί της φωτογραφίας. Το ΕΚΟΜΕ έχει το δικαίωμα χρήσης της για τους σκοπούς του διαγωνισμού χωρίς αντάλλαγμα.

Στους νέους όρους αναφέρεται:

ii. Ο Συμμετέχων παραχωρεί στο ΕΚΟΜΕ άδεια απλής μη εμπορικής χρήσης των φωτογραφιών με τις οποίες συμμετέχει στο Διαγωνισμό για 25 έτη, όπως προαναφέρεται διατηρώντας ο ίδιος το δικαίωμα εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης. Συγκαταλέγονται στο δικαίωμα αυτό κυρίως το δικαίωμα επεξεργασίας, αναπαραγωγής και διάδοσης της φωτογραφίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και κάθε άλλη μορφή καθώς και σε φορείς εικόνας και ήχου, το δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσής της στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της στην πλατφόρμα του ΕΚΟΜΕ και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram) και το δικαίωμα έκθεσής της. Σε κάθε περίπτωση της καθ’οιονδήποτε τρόπο δημόσιας παρουσίασης ή έκθεσης εκάστης φωτογραφίας από το ΕΚΟΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρησής της στην πλατφόρμα του, θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του δημιουργού/συμμετέχοντος. Το δικαίωμα χρήσης παραχωρείται ατελώς, υπό τη ρητή επιφύλαξη τήρησης των παρόντων όρων από το ΕΚΟΜΕ, τους προστηθέντες του και οιονδήποτε συνεργαζόμενο με αυτό ή/και τρίτο. Το ΕΚΟΜΕ, στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού, δεν αποκτά ούτε διατηρεί καθ’οιονδήποτε τρόπο δικαίωμα μεταβίβασης περιουσιακών δικαιωμάτων προς τρίτους ή περαιτέρω παραχώρησης της προαναφερθείσας άδειας και των ως άνω συγκεκριμένων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος, θα κάνει δε χρήση αυτών για τους σκοπούς του Διαγωνισμού προαναφερθέντα δικαιώματα σε τρίτους.

Γράφοντας ως φωτογράφος αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων θέλω να τονίσω πως η ύπαρξη των φωτογραφικών Ενώσεων Επαγγελματιών Φωτογράφων και Εικονοληπτών και μέσω αυτών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων είναι πολύ σημαντική για τον χώρο της Φωτογραφίας. Η παραπάνω υπόθεση αποδεικνύει ότι η σωστή οργάνωση του φωτογραφικού χώρου μπορεί να προασπίσει τα δικαιώματα των φωτογράφων στην Ελλάδα από όσους νομίζουν ότι μπορούν να τους εκμεταλλευτούν κατά το δοκούν, για αυτό και θεωρώ ότι είναι σημαντικό οι επαγγελματίες φωτογράφοι να εγγραφούν και να δραστηριοποιηθούν στις τοπικές Ενώσεις ή να δημιουργήσουν Ενώσεις όπου δεν υπάρχουν.

Το pttlgr θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου και όταν ξέρει ότι κάποιοι θέλουν να υποβαθμίσουν το επάγγελμα του φωτογράφου αλλά και την τέχνη της φωτογραφίας στη χώρα μας. Καλώ όλους όσους αγαπούν τη φωτογραφία και την εικονοληψία (επαγγελματικές ενώσεις, ερασιτεχνικούς συλλόγους και ομάδες φωτογραφίας, απλούς φωτογράφους και βιντεολήπτες), αλλά και τη δημιουργία γενικότερα, να επαγρυπνούν, να καταγγέλλουν και να μποϊκοτάρουν προσπάθειες καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των δημιουργών από ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανένας.

Αναζητήστε όλα τα νέα προϊόντα στο κατάστημα
Ρεπέλλα Φωτογραφικά.

To pttlgr στηρίζεται για την λειτουργία του στους αναγνώστες του!
Μπορείς να βοηθήσεις με μία μικρή δωρεά!
Υποστηρίξτε το pttlgr ακόμα και με μόλις 1€ – χρειάζεται μόνο ένα λεπτό. Εάν μπορείτε, σκεφτείτε να μας υποστηρίξετε με ένα ποσό κάθε μήνα.
Σας ευχαριστούμε.

Στηρίξτε το pttlgr και την προσπάθεια μας για έγκυρη και άμεση ενημέρωση ακολουθώντας μας
σε InstagramYouTube και Facebook!

Ακολουθήστε το pttlgr στα Google News, εδώ!

Κάνε Εγγραφή / Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αποκλειστικά για φωτογραφία και φωτογραφικό εξοπλισμό!

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

ΕΚΟΜΕ
author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.